5 lipca 2021 roku rozpoczął się w Augustowie bezpłatny kurs „Catering – organizacja przyjęć okolicznościowych” organizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. W kursie biorą udział pełnoletni uczestnicy oraz absolwenci Hufca Pracy w Augustowie. Głównym celem kursu jest uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji oraz przygotowanie młodzieży do zafunkcjonowania na rynku pracy.

Podczas zajęć uczestniczki poznają m.in. zasady marketingu i jego znaczenie dla działalności gospodarczej firmy, zasady obsługi przyjęć okolicznościowych, sposoby przygotowywania potraw i napojów, obsługę baru oraz układanie i dobór menu do potrzeb konsumenta. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, dzięki którym zdobywa nowe umiejętności potrzebne w pracy z zakresu gastronomii. Kurs zakończony będzie egzaminem wewnętrznym, a po jego zdaniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

ceipms kurscatering 07072021 01

Autor tekstu: Ewelina Cebelińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Suwałkach
Zdjęcia: Ilona Szamatowicz – pośrednik pracy MCK w Augustowie