25 czerwca 2021 roku w Branżowej Szkole I Stopnia SWEiRP w Łomży odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy szkoły, nauczyciele, wychowawcy Hufca Pracy w Łomży, uczniowie oraz rodzice. Pan Dyrektor podsumował trudny, jakże inny od poprzednich rok szkolny, po czym wspólnie z nauczycielami wręczył nagrody uczniom z najwyższą frekwencją i najlepszą średnią ocen.

Uczestnicy Hufca Pracy w Łomży otrzymali dyplomy uznania oraz nagrody za aktywny udział i szczególne zaangażowanie w działalność kulturalno-oświatową hufca. Rok szkolny podsumowano przesłaniem do młodych ludzi, by zachowali bezpieczeństwo podczas wakacji oraz wytrwale podążali za własnymi marzeniami, życząc wszystkim zdrowych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Autor tekstu: Natalia Gniazdowska – młodszy wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcie: Grzegorz Filipkowski – Wicedyrektor Szkoły SWEiRP w Łomży