• Page contrast

W dniu 23 czerwca 2021r. młodzież z 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu wzięła udział w wycieczce na półwysep Potrzymiech, który mieści się na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.

Wizytę młodzieży rozpoczęła prelekcja pracownika Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na temat półwyspu oraz bogactw natury jakie się na nim znajdują. Była to doskonała okazja do poznania walorów przyrodniczych tego miejsca. Ponad to uczestnicy integrowali się przy wspólnych zabawach sportowych i ognisku. Odbyły się również zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych na obszarze parku. Podczas zwiedzania była możliwość, aby  dostrzec i sfotografować występujące na tym terenie ptaki chronione między innymi orła bielika, myszołowa oraz gęś gęgawę. Poznano również wiele gatunków drzew i krzewów na terenie rezerwatu przyrody.

Zorganizowane przedsięwzięcie było dla młodzieży formą nagrody za ich prace podczas minionego roku szkolnego.

Gry sportowe
Gry sportowe
Wspólne ognisko
Wspólne ognisko