• Page contrast

Dla większości uczniów wakacje to czas wypoczynku. Jednakże zgłaszają się do nas też młodzi ludzie, którzy podczas letnich miesięcy chcą podjąć pracę krótkoterminową, aby nabyć doświadczenie zawodowe i zarobić na własne wydatki. Młodzieżowe Biuro Pracy kieruje swoją ofertę do osób zainteresowanych pracą sezonową oraz stałą do osób od 16 do 25 roku życia.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego dzięki akcji informacyjnej prowadzonej przez pracowników CEiPM w Bydgoszczy oraz 2-2  Hufca Pracy do siedziby OHP zgłasza się coraz więcej młodzieży zainteresowanej możliwością zatrudnienia. Spotkania z młodzieżą były doskonałą okazją na indywidualne konsultacje nt. możliwości zatrudnienia na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.

Każdy z przybyłych do tutejszego Hufca Pracy otrzymał informację o możliwości rejestracji i zasadach korzystania z usług MBP, tak by być na bieżąco informowanym o propozycjach pracy i szkoleniach. Młodzieży, która rozważa możliwość podjęcia zatrudnienia za granicą prezentowane są zalety Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES.  Zgłaszający się do MBP mogą również skorzystać z usług w zakresie doradztwa zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Liczymy, że wzorem lat ubiegłych wielu młodych ludzi podejmie zatrudnienie i zdobędzie doświadczenie zawodowe.

Pośrednik pracy omawia możliwości wyjazdu w ramach sieci EURES
Pośrednik pracy omawia możliwości wyjazdu w ramach sieci EURES
Pośrednik pracy prezentuje portal EURES
Pośrednik pracy prezentuje portal EURES
Pośrednik pracy pomaga przy rejestracji do MBP
Pośrednik pracy pomaga przy rejestracji do MBP