W dniach 21.06.2021 – 05.07.2021r. młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie realizuje kurs zawodowy „Profesjonalny sprzedawca z modułem wizażu”. Organizatorem szkolenia jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Kurs adresowany jest w szczególności do pełnoletnich uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy. Jego realizacja ma pomóc młodym ludziom nabyć oraz rozszerzyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie przyczynić się do znalezienia zatrudnienia.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają między innymi zasady profesjonalnej obsługi klienta, formy i techniki sprzedaży, nauczą się obsługiwać kasę fiskalną i terminale płatnicze. Kurs wzbogacony został również o elementy wizażu i autoprezentacji. Ponadto w trakcie trwania zajęć młodzież jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, uzyska dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz korzysta z wyżywienia. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

ceipmb kurssprzedawca 23062021 02

Autor tekstu i zdjęć: Joanna M. Poskrobko – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Białymstoku