Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zambrowie i zarazem uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie dnia 15 czerwca 2021 roku wzięli udział w zajęciach profilaktycznych o tematyce rozwiązywania konfliktów. Zajęcia oprócz poszerzenia wiedzy młodzieży o strategie rozwiązywania konfliktów, przyczynach konfliktów oraz przeciwdziałaniu im, miały na celu również reintegrację klasy.

Po tak długim czasie tkwienia w zawieszeniu, tj. nauce zdalnej i powrocie do szkół, warto skupić się na konfliktach międzyludzkich, które istotnie będą się zdarzać. Podczas zajęć grupa uczniów wypełniła test osobowościowy „Czy jestem konfliktowy?”, aby każdy miał świadomość o występowaniu we własnej osobowości tejże cechy.

hpz zajprofilakt 16062021 01

Autor tekstu i zdjęć: Justyna Bazylewicz – młodszy wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie