W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie trwają indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla uczestników Hufca Pracy w Grajewie. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, prawami i obowiązkami pracodawcy oraz pracownika, jak również możliwościami umiejętnego i skutecznego poszukiwania pracy, stażu czy praktyk zawodowych.

Podczas konsultacji każda młoda osoba miała możliwość przedyskutowania własnej sytuacji zawodowej, predyspozycji i doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności i wymagań pracodawców przyjmujących do pracy. Zorganizowanie indywidualnych spotkań umożliwiło dogłębne przeanalizowanie napotkanych trudności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wspólne poszukanie możliwych rozwiązań. Na zakończenie każdy wypełnił kartę klienta, niezbędną do tego, aby zarejestrować się w programie MBP i mieć dostęp do aktualnych ofert pracy.

Autor tekstu: Anna Bednarko – pośrednik pracy MCK w Grajewie
Zdjęcie: Krystyna Rutkowska – doradca zawodowy MCK w Grajewie