• Page contrast

W dniu 09 czerwca 2021 roku w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP w Toruniu odbyła się giełda pracy. Organizatorem giełdy było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu oraz FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp.zo.o. w Toruniu.

Agencja pracy przedstawiła oferty pracy stałej i krótkoterminowej na następujące stanowiska: młodszy monter oraz młodszy pakowacz. Specjalista ds. HR zachęcała absolwentów OHP oraz zebraną młodzież do podjęcia zatrudnienia. Podczas giełdy opowiedziała o proponowanym rodzaju pracy, szczegółowo omówiła  warunki zatrudnienia, oczekiwania pracodawcy wobec kandydata. Zapoznała z systemem motywacyjnym oraz benefitami dla pracowników. Omówiono zasady wynagradzania oraz harmonogram i czas pracy na poszczególnych stanowiskach.

Pośrednik pracy zapoznała młodzież z ofertami pracy CEiPM w Toruniu, poinformowała również o zasadach korzystania z ofert pracy za granicą w ramach EURES.

Giełda pracy okazała się sukcesem i ostatecznie  kilka osób pozytywnie przeszło etap rekrutacji i podjęło pracę.

Jednocześnie pośrednik pracy z przedstawicielką FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. w Toruniu wstępnie uzgodniły datę kolejnej giełdy pracy.

W spotkaniu również uczestniczył doradca zawodowy MCIZ, który zachęcał do korzystania z usług doradczych, tj.: indywidualne i grupowe spotkania, podczas których jest możliwość poznania swoich kompetencji i umiejętności, a także sporządzić CV, list motywacyjny oraz otrzymać wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Podczas giełdy pracy obecny był także specjalista ds. rozwoju zawodowego, który zapoznał uczestników z możliwością uczestnictwa w kursach zawodowych organizowanych przez CEiPM w Toruniu.

Giełda pracy w MBP Toruń
Giełda pracy w MBP Toruń