Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie 9 czerwca 2021 roku wzięli udział w wystawie pt. „Tu rodziła się Solidarność”, a także prelekcji udzielonej przez Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie Panią Bożenę Kowalewską. Ekspozycję „Tu rodziła się Solidarność” opracował Instytut Pamięci Narodowej. W Kolnie można ją oglądać na placu przed budynkiem Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Technicznych. Wystawa przedstawia początki kształtowania się Solidarności. Wernisaż został zorganizowany, aby upamiętnić 32 rocznicę wolnych wyborów i uhonorować działaczy Solidarności ziemi kolneńskiej.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z Solidarnością, budzenie uczuć patriotycznych oraz poznanie zasłużonych aktywistów Solidarności ziemi kolneńskiej. Solidarność, chociaż formalnie była jedynie związkiem zawodowym, faktycznie spełniała role znacznie wykraczające poza funkcje związkowe. Szybko stała się potężnym ruchem społecznym, w którym Polacy pokładali swoje nadzieje na życie w wolnym i niepodległym kraju.

hpkol solidarnosc 10062021 02 hpkol solidarnosc 10062021 03

Autor tekstu: Agnieszka Duda – st. wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Zdjęcia: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie