Zbliżający się okres wakacyjny to czas umożliwiający podjęcie pracy za granicą. Z tym wiążę się niebezpieczeństwo związane z handlem ludźmi. W związku z powyższym Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „(NIE)widzialni za granicą” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, w którym udział wzięli również uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie. Młodzi ludzie wykonali plakaty zawierające treści oraz hasła profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu handlu ludźmi.

Udział w konkursach umożliwia uczestnikom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwija ich wyobraźnię i kreatywność, a także wpływa na rozwój osobowości oraz umożliwia wypowiadanie się w różnych rodzajach ekspresji.

hpkol niewidzialni 02062021 01 hpkol niewidzialni 02062021 02 hpkol niewidzialni 02062021 04 hpkol niewidzialni 02062021 05

Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Duda – starszy wychowawca Hufca Pracy w Kolnie