Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie wzięli udział w lokalnym etapie konkursu „Galeria talentów”. Młodzież własnoręcznie wykonała prace, które będą reprezentowały hufiec podczas wojewódzkiego etapu konkursu „Galerii talentów”. Celem warsztatów było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej uczniów. Wszystkie prace wykonane były różnymi technikami. Komisja miała ciężkie zadanie, by wytypować te, które wezmą udział w wojewódzkim konkursie. Uczestnicy wykazali się dużą oryginalnością i talentem. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

hpkolno galeriatalentow 31052021 1  hpkolno galeriatalentow 31052021 2  hpkolno galeriatalentow 31052021 3

Autor tekstu: Ewa Fabiańska – st. wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie
Zdjęcia: Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie