Znajomość przepisów BHP jest bardzo ważna dla młodzieży. Muszą je stosować podczas praktycznej nauki zawodu. Pracodawcy już na starcie starają się z nimi zapoznać. Przestrzeganie zasad BHP czyni pracę bezpieczniejszą i bardziej skuteczną. W dniach 11.05.-26.05.2021 wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie przeprowadzali w swoich grupach wychowawczych testy BHP z elementami prawa pracy w dwóch formach: online lub stacjonarnie. W dniu 28.05.2021 nastąpiło rozstrzygnięcie etapu lokalnego konkursu w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie.

Dwóch uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych w lokalnym konkursie będzie reprezentować Hufiec Pracy w Kolnie na etapie wojewódzkim konkursu. Udział w konkursie pozwolił na pogłębienie wiedzy z zakresu przepisów BHP. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić wiedzę i doświadczenie nabyte podczas zajęć praktycznych. Udział w konkursie pozwolił też lepiej przygotować się do egzaminów zawodowych. Uczestnicy zostali uświadomieni o potrzebie znajomości przepisów BHP i zachęceni do ich stosowania.

                 

hpkolno konkursbhp 31052021 4

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie