Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie wzięli udział w lokalnym etapie konkursu „Galeria Talentów”. Młodzież stworzyła piękne i ambitne prace plastyczne w różnych dziedzinach sztuki. Spośród nich komisja złożona z wychowawców Hufca Pracy wybrała dwanaście, które wezmą udział na wojewódzkim szczeblu konkursu. Uczestnicy wykazali się pomysłowością i oryginalnością. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Celem przedsięwzięcia było wychowanie dla aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczestników, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz twórczej ekspresji przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.

hpkolno odkrywamytalenty 27052021 2  hpkolno odkrywamytalenty 27052021 3  hpkolno odkrywamytalenty 27052021 4

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie