Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie prowadził, w dniu 25 maja, zajęcia grupowej informacji zawodowej dla uczniów klasy III. Tematem zajęć były „Postawy sprzyjające przedsiębiorczości”. Doradca zawodowy opowiedział o formach aktywności zawodowej w kontekście zdobycia doświadczenia w pracy oraz kształtowaniu postawy przedsiębiorczej co do własnej kariery. Młodzież została poinformowana o tym, co może robić w ramach praktyk, stażu i wolontariatu. Dowiedziała się również o wadze doświadczenia i umiejętności, które mogą być potencjalnie zdobyte w tym czasie.

Zajęcia były inspiracją do rozwinięcia w przyszłości swojej własnej działalności. Uczestnicy zajęć zgodnie przyznali, że staż, praktyki i wolontariat stwarzają możliwości zapoznania się ze specyfiką danego zawodu, pomagają wdrożyć się do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz pozwalają na nawiązanie cennych kontaktów zawodowych. Zarówno młodzież jak i prowadzący zajęcia cieszyli się ze spotkania w szkole po długim okresie pracy zdalnej. Uczniów klasy III czeka zbliżające się zakończenie roku. Ponadto, przygotowują się do egzaminów zawodowych. Młodzież cieszy się wspólnymi chwilami w szkole i jednocześnie zastanawia się co dalej. Tym, którzy chcą podjąć dalszą naukę , jak również pozostałym, rozglądającym się za „dobrą” pracą, rozwijanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości może być bardzo potrzebne. W przyszłości ich doświadczenie i pewność siebie mogą zdecydować o pracy na własny rachunek.

Autor tekstu: Rutkowska Krystyna – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie
Autor zdjęcia: Magdalena Laska – młodszy wychowawca Hufca Pracy w Grajewie