Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie udziela drugoklasistom kolneńskiego Hufca Pracy, indywidualnych informacji o rynku pracy. Spotkania te mają na celu ustalenie z Klientem jego potrzeb i możliwości w zakresie rynku pracy. Podczas spotkań pośrednik omawia sytuację lokalnego rynku i zachęca młodzież do samodzielnego poszukiwania ofert pracy, zarówno metodą bierną, jak i aktywną. Klient poznaje korzyści wynikające z prawidłowego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych. Aby zwiększyć jego szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy, pośrednik uczestniczy w sporządzaniu CV, nie tylko pod konkretną ofertę pracy, ale też w ramach ćwiczeń doskonalących tę umiejętność.

Młodzi ludzie są w trudnej sytuacji na rynku pracy, zatrudniani na umowę o dzieło i umowę zlecenia, dyskryminowani ze względu na brak doświadczenia zawodowego i wiek, zwalniani jako pierwsi w czasie kryzysu. Spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy i omawiane na nich zagadnienia, mają ułatwić młodzieży poruszanie się po rynku pracy i zapewnić dobry start w dorosłe życie.

Autor tekstu: Monika Szymańska – pośrednik pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie
Autor zdjęć: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie