Zachęcamy do obejrzenia relacji z Dni Otwartych Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. W reportażu między innymi wywiady z młodzieżą, pracodawcami oraz kadrą Ochotniczych Hufców Pracy. Zapraszamy do oglądania!

Cały film znajdziecie na: https://www.facebook.com/ohp.podlaska