Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku, w dniu 20 maja, uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Tematem konferencji było wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym. Prelegentami konferencji były między innymi: dr Ewa Wojtowicz – Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, prof. Małgorzata Rosalska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Monika Mazur-Mitrowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i wielu innych teoretyków i praktyków związanych z tematyką doradztwa zawodowego oraz rozwoju młodzieży.

Podczas spotkania, które odbyło się online na platformie Zoom doradcy zawodowi mogli poznać między innymi techniki i narzędzia diagnostyczne w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych, rolę rodziców w określaniu potencjału zawodowego ucznia, standardy etyczne w procesie doradczym oraz jak bilansować zasoby ucznia w całym procesie projektowania kariery.

Spotkanie było bardzo owocne i niewątpliwie potrzebne doradcom zawodowym w celu samodoskonalenia warsztatu pracy, zdobycia wiedzy oraz kolejnych ważnych umiejętności, które wykorzystają podczas pracy doradczej.

mcizbialystok konferencjaonline 21052021 2

Autor tekstu: Anna Gryko – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku
Zdjęcia: Anna Gryko, Małgorzata Neczyperowicz – doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku