Każdego roku przylatują do Polski ptaki – zwiastuny nadejścia wiosny. Już w marcu słyszymy w górze, na tle nieba klucze różnorodnych zwierząt latających: gęsi, kaczki, żurawie i czaple. Bociany przylatują cicho i widzimy je wczesną wiosną znienacka na polu lub w wysokiej trawie, jak dumnie kroczą w poszukiwaniu jedzenia. W kolejnych miesiącach są nieustraszonymi towarzyszami rolników pracujących w polu.

Zorganizowany konkurs fotograficzny miał na celu popularyzowanie fotografii natury w miejscach różnych – środowiska lokalne, miejsca nadrzeczne, pola, osiedla ludzkie. Uczestnicy konkursu mieli za zadania ukazać ptactwo z wyobraźnią i umiejętnie je podejść, by złapać ulotną chwilę w kadr aparatu fotograficznego. Bez nich i ich śpiewu, klekotu, pokrzykiwań - krajobraz naszych pól, brzegów rzek i osiedli ludzkich byłby smutny.

W konkursie rozpatrywanych było 15 prac fotograficznych, a zwyciężyły prace autorów: I miejsce – Wądołowski Sebastian – bociany nad rzeką Biebrzą, II miejsce – Adam Grajko – bociany stojące w gnieździe i III miejsce równorzędne dla Klaudii Łady – czajka w locie oraz kaczki – Nikoli Tokarczyk. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

hplomza ptakizwiastunywiosny 19052021 1  hplomza ptakizwiastunywiosny 19052021 2  hplomza ptakizwiastunywiosny 19052021 5

hplomza ptakizwiastunywiosny 19052021 4  hplomza ptakizwiastunywiosny 19052021 3

Autor tekstu: August Mrozowicz – st. wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: uczestnicy Hufca Pracy w Łomży