W Hufcu Pracy w Grajewie, w dniu 12 maja, został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny pt. „Polska flaga w obiektywie”. Do jednostki wpłynęło wiele prac ukazujących wrażliwość estetyczną młodych ludzi w kontekście symboliki narodowych barw oraz obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele konkursu to przede wszystkim popularyzacja nowatorskich i przyjaznych uczestnikom form kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wzrost świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej. Działania rozwijające wśród młodych ludzi postawy patriotyczne są ważnym elementem procesu opiekuńczo-wychowawczego, jakim uczestnicy OHP są objęci podczas całego pobytu w jednostce.

hpgrajewo polskaflagawobiektywie 13052021 2  hpgrajewo polskaflagawobiektywie 13052021 3  hpgrajewo polskaflagawobiektywie 13052021 4  hpgrajewo polskaflagawobiektywie 13052021 5

Autor tekstu: Magdalena Sawicka – komendant Hufca Pracy w Grajewie
Autor zdjęć: uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie