Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. Stojący przed siedzibą Banku Spółdzielczego w Kolnie kosz w kształcie serca, uzupełnili 10 maja Przewodnicząca Rady Młodzieży Julia Marchewka oraz uczestnik Klubu Aktywnych Michał Herman. Zebrane nakrętki będą służyć pomocą potrzebującym dzieciom z terenu powiatu kolneńskiego.

Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie, co roku włączają się w zbiórkę nakrętek dla chorych maluchów. Oprócz realnej pomocy, zbieranie nakrętek ma także ważny wymiar ekologiczny. Dzięki temu możemy uczyć młodych ludzi segregacji odpadów, mamy wpływ na mniejszą ilość śmieci na wysypiskach. Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastików, na rzecz wykorzystania surowców wtórnych z odpadów. W Polsce ideę zbierania nakrętek rozpropagowali studenci Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, którzy chcieli pomóc znajomemu. Ta jednorazowa chęć pomocy przerodziła się w akcję, która ogarnęła całą Polskę. W 2006 r. zebrali oni ponad 8 ton zakrętek i kupili za nie wózek dla czteroletniej Zuzi.

Autor tekstu i zdjęcia: Agnieszka Duda – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie