W ramach współpracy ze szkołami ze środowiska lokalnego, doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku, w dniach 4 – 10 maja, przeprowadzili zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas drugich (po szkole podstawowej) z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 program został zrealizowany w formie zdalnej, na platformie Microsoft TEAMS. W trakcie zajęć omówiono pojęcie kariery oraz korzyści płynące z planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Na podstawie prezentacji multimedialnej oraz filmu szkoleniowego przeanalizowano czynniki wyboru zawodu, takie jak: zdolności, umiejętności, zainteresowania, mocne strony charakteru oraz wartości związane z przyszłą pracą.

Doradcy zawodowi zachęcali młodzież do monitorowania aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych, a także do zapoznawania się z przewidywaniami dotyczącymi zawodów przyszłości oraz analizowania wymagań pracodawców wobec kandydatów do zatrudnienia. Podczas zajęć uczniowie wykonali test badający zainteresowania i predyspozycje zawodowe, a następnie wysłuchali omówienia i interpretacji wyników. Podczas warsztatów wykorzystano też umieszczone na stronie internetowej dokariery.pl filmiki z serii „Droga do kariery”. Zaprezentowane wywiady ze znanymi osobami, którym udało się rozwinąć swoją karierę zawodową zostały obejrzane przez młodzież z dużym zainteresowaniem, a prezentowane sylwetki mogą być wskazówką i motywacją do pracy nad własną przyszłością zawodową.

Dodatkowym elementem, który aktywizował uczniów był quiz na temat planowania kariery, który został przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji „kahoot”. W quizie młodzież mogła wykazać się znajomością zagadnień omawianych podczas zajęć oraz własną wiedzą i odczuciami związanymi z tematem wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej. Warsztaty zostały wzbogacone o spotkanie dotyczące pośrednictwa pracy za granicą w sieci EURES, które poprowadził asystent EURES. W trakcie spotkania zaprezentowano młodzieży prezentację multimedialną pt. „Praca w Europie w ramach sieci EURES” oraz przygotowany przez fundację LA STRADA film pt. „Nie bądź ich ofiarą”, w którym omówiono zagrożenia dla osób podejmujących pracę za granicą.

mcizbialystok wyboriplanowaniekariery 11052021 1  mcizbialystok wyboriplanowaniekariery 11052021 3

Autor tekstu: Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku
Zdjęcia: Anna Gryko, Małgorzata Neczyperowicz - doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku, Beata Milewska – pośrednik pracy/asystent EURES