Uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie z klasy III Branżowej Szkoły I stopnia spotkali się, w dniu 7 maja, by sprawdzić swój poziom przygotowania do tegorocznych egzaminów zawodowych. Uczestnikom już wcześniej przekazano linki do przykładowych testów egzaminacyjnych, ale spotkanie w kilkuosobowych grupach, rozwiązywanie testów w wersji papierowej i w ograniczonym czasie dało przedsmak prawdziwego egzaminu.

Korzystając z okazji, w spotkaniach wzięła również udział wychowawczyni klasy III z Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie, która rozmawiała z młodzieżą o możliwości poprawiania ocen. Dzięki organizacji takich spotkań uczestnicy kończący szkołę mają okazję zapoznać się z przebiegiem egzaminów, uświadomić sobie jakie są ich ewentualne braki w przygotowaniu do prawdziwego egzaminu, a także ograniczyć stres przed nim.

hpgrajewo testyzawodowe 10052021 1  hpgrajewo testyzawodowe 10052021 2  rpt

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Laska – mł. wychowawca Hufca Pracy w Grajewie