W tym roku obchodzimy 230-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, i w związku z tym wydarzeniem historycznym, w dniach 26 – 30 kwietnia został zorganizowany w Hufcu Pracy w Łomży lokalny Konkurs Wiedzy Historycznej. Okres zawieszenia nauki w szkołach branżowych spowodował trudność dotarcia z testami konkursowymi bezpośrednio do uczestników. Toteż odpowiedzialny wychowawca za przeprowadzenie konkursu wykorzystał do tego portal z testami www.Quizme.pl. Przygotowany test wiedzy historycznej z linkiem do quizu przekazany został młodzieży poprzez aplikację Microsoft Teams w czasie zajęć wychowawczych.

W treściach zostały zawarte fakty historyczne z ówczesną sytuacją polityczno-gospodarczą w Rzeczypospolitej po I rozbiorze. Panujący król August Stanisław Poniatowski oraz politycy: Staszic, Kołłątaj, Małachowski, Potocki byli współtwórcami napisania Konstytucji i uchwalenia jej przez posłów Sejmu Czteroletniego. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Uczestnicy wykazali się wiedzą, którą przygotowali w okresie przygotowawczym do konkursu, a w trakcie jego rozwiązywania, tę wiedzę pozyskiwali ze źródeł Internetu.

Zwycięzcami konkursu zostali uczestnicy Hufca Pracy w Łomży uczący się w klasie drugiej Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży im. Stanisława Staszica: I miejsce uzyskała Katarzyna Wójcicka z wynikiem 12/12 pkt w czasie 1 minuty 14 sekund, II miejsce – Wiktoria Włodkowska wynik 12/12 pkt z czasem 2 minuty 26 sekund, a III miejsce przypadło dla Oliwii Chludzińskiej – 10/12 pkt z czasem 2 minuty 56 sekund. Laureaci konkursu otrzymali karty podarunkowe oraz dyplomy okolicznościowe.

hplomza konkursokonstytucji3maja 10052021 2  hplomza konkursokonstytucji3maja 10052021 3

Autor tekstu: August Mrozowicz – st. wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: Uczestnicy Hufca Pracy w Łomży