• Page contrast

Dnia 6 maja 2021r. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy przeprowadziło zajęcia dla uczestników 2-2  Hufca Pracy na temat zdobywania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji oraz obowiązującego systemu edukacji.

Podczas zajęć omówiono dostępne formy kształcenia oraz wpływ podnoszenia kwalifikacji na szanse zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia. Celem zajęć było pokazanie, że nauka w ramach OHP, niezależnie od poziomu i formy, nie ogranicza możliwości dalszego kształcenia, jest natomiast bardzo wartościową podstawą do rozbudowania swojego potencjału zawodowego i pokonywania kolejnych stopni w edukacji zawodowej i ogólnej.

Podsumowaniem zajęć był konkurs na temat szkolnictwa i oferty OHP w zakresie wsparcia w rozwoju zawodowym młodzieży. Obejmował on test zawierający pytania na temat warunków nauki na różnych poziomach oraz podstaw planowania ścieżki edukacyjnej przez uczestnika i absolwenta OHP. Wyniki testu wykazały wysoki poziom wiedzy o aktualnej ofercie kształceniowej. Dla osób, które uzyskały w konkursie najwyższe wyniki, przygotowane zostały nagrody w postaci zestawów gadżetów promocyjnych OHP.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z zachowaniem niezbędnych procedur zapewniających bezpieczeństwo w związku z pandemią Covid-19.