Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie w ramach inicjatywy Rady Młodzieży pozyskali świerki papieskie od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Sadzonki zostały wyhodowane z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Franciszka w 2017 roku, z choinki przekazanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku podczas pielgrzymki do Watykanu.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi i ekologią są obecnie ważnym elementem życia społecznego, a więc również i edukacji. Każdy z nas robiąc nawet małą rzecz, może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety. Świerk symbolizuje śmiałość, nadzieję w trudnych czasach oraz wierność i współczucie. Młodzież posadziła drzewka przy ogrodzeniu OSiW w Wasilkowie. Takich drzew wokół jest dużo, ale te są wyjątkowe. Inicjatywa rozbudziła wśród uczestników zainteresowanie przyrodą oraz jej pięknem.

osiwwasilkow sadzimyswierkipapieskie 30042021 1  osiwwasilkow sadzimyswierkipapieskie 30042021 2  osiwwasilkow sadzimyswierkipapieskie 30042021 4

Autor tekstu: Barbara Czajkowska, Ewa Wołkowycka – opiekunowie Rady Młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
Autor zdjęć: Ewa Wołkowycka – opiekun Rady Młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie