Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie prowadzi indywidualne porady zawodowe z trzecioklasistami kolneńskiego Hufca Pracy. Celem spotkań jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania, który pomaga stworzyć wizję dalszej kariery zawodowej. Na podstawie bilansu własnych zasobów, oczekiwań oraz informacji na temat rynku edukacji i pracy powstają różne warianty kariery edukacyjno-zawodowej.

Indywidualny Plan Działania pomaga zidentyfikować potrzeby oraz potencjał uczestnika i tym samym określić obszary deficytów. Indywidualny Plan Działania zakłada kompleksowe podejście do problemu. Dzięki jego opracowaniu klient może określić cel i monitorować ocenę rezultatu, a także zidentyfikować wszystkie trudności uniemożliwiające zrealizowanie planów edukacyjno-zawodowych.

Autor: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie
Autor zdjęcia: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie