W suwalskim Hufcu Pracy odbyły się kolejne warsztaty plastyczne metodą scrapbookingu. Warsztaty były skierowane do zainteresowanych uczestników. Ze względu na obostrzenia sanitarne młodzież została podzielna na czteroosobowe grupy.

Zajęcia mały na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych młodzieży, rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności, twórczej ekspresji przy wykorzystaniu techniki scrapbookingu. Młodzież do wykorzystania miała różnorodne materiały papiernicze i dekoracyjne.

W dniu 14 kwietnia został rozstrzygnięty hufcowy etap Wojewódzkiego Konkursu Scrapbookingu „Dziękuję Ci…”. Komisja konkursowa zakwalifikowała pięć najciekawszych prac do etapu wojewódzkiego.

Autor tekstu: Gabriela Tomczyk – mł. wychowawca Hufca Pracy w Suwałkach
Zdjęcia: Robert Maciejewski – st. wychowawca Hufca Pracy w Suwałkach