„EkoAktywni w działaniu”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy realizuje projekt „EkoAktywni w działaniu” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Inicjatywa ma na celu zmianę postawy młodego pokolenia i skierowanie jego energii na działania proekologiczne, rozwijanie świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez szereg działań ukierunkowanych na zdobycie wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie, w myśl zasady „Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej”.

Działania te mają pomóc w zrozumieniu problemu dotykającego współczesny świat w kwestii nie tylko ekologicznej, ale i społecznej. Jednym z głównych założeń projektu jest podniesie poziomu edukacji i aktywności obywatelskiej młodzieży.

Zaplanowano wykłady otwarte dla mieszkańców Oleśnicy, warsztaty ekologiczne i kulinarne dla młodzieży oraz lokalne akcje – EKO gra miejska oraz konkurs międzyszkolny „Drugie życie śmieci”. W pomoc młodzieży zaangażowani są nauczyciele oraz lokalne instytucje, które zajmują się ochroną przyrody.

Podczas pierwszych warsztatów rozmawiano na temat tego jak żyć ekologicznie. Z okazji „Dnia drzewa” każdy uczestnik przygotował swój własny ekosystem w formie „lasu w słoiku”. W kolejnym dniu młodzież odwiedziła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie zapoznała się z zasadami segregacji odpadów oraz recyklingu.