Egzaminy w Jędrzejowie

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK) kończący branżową szkołę I stopnia przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jest on formą oceny poziomu opanowania przez młodych ludzi wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Jako pierwsi swoją wiedzę w części pisemnej zaprezentowali kucharze i sprzedawcy. Był to test wielokrotnego wyboru, w którym próg zaliczenia wynosi 50% poprawnych odpowiedzi. Młodzież z dużą odpowiedzialnością podeszła do egzaminu, wcześniejsze konsultacje i egzaminy próbne przeprowadzone przez kadrę w jędrzejowskim Ośrodku zaowocowały szybkim rozwiązaniem testów.

Po wyjściu z sali egzaminacyjnej kucharze stwierdzili, że pytania nie były dla nich zaskoczeniem, dla sprzedawców problem sprawiły zagadnienia z dziedziny obsługi klienta. Wszyscy jednak mają nadzieję, że uzyskają pozytywny wynik z części pisemnej i jak powiedział jeden ze zdających postawią kropkę nad „i” w części praktycznej.