„Edukacja – praca – kariera”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu (Podkarpacka WK) wzięło udział w II edycji targów „Edukacja – Praca – Kariera”, które odbyły się 14 listopada w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Przedsięwzięcie było otwarte dla pracodawców każdej branży, a także firm szkoleniowych. Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy zachęcali odwiedzającą targi młodzież i osoby poszukujące pracy do aktywnego korzystania z platformy Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, krajowego pośrednictwa pracy i w ramach sieci EURES, jak również poradnictwa zawodowego. Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Przemyślu dysponowało licznymi propozycjami zatrudnienia.

Wystawcy umożliwili uczestnikom targów zapoznanie się z oczekiwaniami i wymaganiami na określonych stanowiskach pracy oraz z ofertą szkoleń i kursów zawodowych rozwijających zainteresowania i zdolności młodych ludzi. Zaproszone szkoły i uczelnie prezentowały swoją ofertę uczniom stojącym przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Nie zabrakło też przedstawicieli służb mundurowych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a patronat nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Powiatu Przemyskiego.