Dzień Niepodległości

Z okazji obchodzonego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy odbywają się przedsięwzięcia upamiętniające te ważne dla Polski wydarzenia.

Lubelska WK

W Lublinie w uroczystościach brali udział uczestnicy Hufca Pracy wraz z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Przemysławem Jaśkiewiczem oraz wychowawcami. Towarzyszyła im grupa młodzieży z Ukrainy, która aktualnie przebywa w Lublinie, realizując projekt Erasmus+ „En Garde! Broń się tańcem!”. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej za ojczyznę w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie mieszkańcy miasta z pocztami sztandarowymi i służbami mundurowymi na czele udali się na Plac Zamkowy, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie orkiestry Wojska Polskiego.

  

Łódzka WK

Młodzież z Hufca Pracy w Zduńskiej Woli również włączyła się w obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem władz samorządowych oraz parlamentarzystów, mieszkańców i młodzieży ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewano hymn państwowy, a delegacje samorządów, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń, związków, Hufca Pracy i szkół złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości uświetniły występy artystyczne.

  

Małopolska WK

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie rozpoczęli przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości już 6 listopada. Stanowiły one kontynuację cyklu zajęć wychowawczych pt. „Patriotyzm. Czy to trudne?”, a zapoczątkował je udział uczestników w akcji „Kartka dla powstańca”, w trakcie której przypomniano wydarzenia z Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Podkreślono odwagę, patriotyzm i poświęcenie ówczesnej młodzieży oraz wykonano kartki z podziękowaniami dla żyjących bohaterów tamtych czasów. Młodzież zapoznała się też z pieśnią patriotyczną pt. „Przytulmy Polskę do serca”. Na spotkaniu uczestnicy wykonali gazetkę tematyczną poświęconą wydarzeniom związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz bohaterami niepodległej. Nie zabrakło też biało-czerwonych kotylionów.

8 listopada o godzinie 11:11 uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini kształcący się w Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz odbywający praktyki w warsztatach szkoleniowych OHP wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

Podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu uczcili Narodowe Święto Niepodległości udając się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, a wychowankowie hufca w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w III Biegu Niepodległości, który odbył się w Miejskim Parku.

Z kolei w jednostce OHP w Bochni młodzież wykonała kotyliony, które później rozdano wśród uczniów szkoły.

Również uczestnicy Hufców Pracy w Starym Sączu i Oświęcimiu wzięli udział w miejscowych obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  

Mazowiecka WK

8 listopada punktualnie o godz. 11:11 uczestnicy OHP wraz ze społecznościami szkolnymi przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pn. „Szkoła do Hymnu”. O symbolicznej godzinie z biało-czerwonymi kotylionami na piersiach wszyscy uroczyście zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Były też koncerty pieśni patriotycznych czy akademie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy, w których uczestnicy wykazywali się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Młodzież z Płocka, Mławy i Warszawy uczestniczyła w okolicznościowych Biegach Niepodległości oddając tym samym hołd wszystkim tym, którzy poświęcili życie, abyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością.

Byliśmy… razem dla Niepodległej, bo to dzień dumy. Dzień, w którym myśl nasza kieruje się ku dobru wspólnemu, ku Ojczyźnie. To radosna data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Tak właśnie chcieliśmy ją czcić – radośnie – komentowali wychowankowie mazowieckich jednostek OHP.

  

Podkarpacka WK

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w sanockich Koszarach odbył się 15 listopada Dzień otwarty, w którym wzięli udział podopieczni miejscowego 9-10 Hufca Pracy kształcący się w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych. Przedsięwzięcie zorganizowała Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – 35 Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku.

Pierwszym punktem programu była projekcja krótkich filmów ze szkoleń żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową, które dostarczyły wiedzy na temat warunków, jakie należy spełnić, aby móc wstąpić w jej szeregi. Następnie uczniowie uczestniczyli w pokazie sprzętu będącego na wyposażeniu brygady – broni, samochodów wojskowych, quadów. Ostatnim etapem było strzelanie z karabinka ASG.

  

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu w ramach przygotowania do świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości zapoznali się z pojęciem „Niepodległa” oraz przypomnieli sobie najważniejsze wydarzenia sprzed 101 lat. Odbyli także pogadankę na temat losów Polski w czasach niewoli oraz symboli narodowych. W piątek 8 listopada o godzinie 11:11 cała społeczność ośrodka i szkoły zebrała się w auli, by wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.

Tego dnia również uczestnicy Hufca Pracy z Przemyśla wraz z wychowawcami, nauczycielami, a także uczniami innych szkół i przedszkoli przyłączyli się do wspólnego uroczystego śpiewania hymnu Polski, które miało miejsce na przemyskim rynku.

  
Natomiast uczestnicy dębickiego Hufca Pracy wzięli udział w okolicznościowej akademii w miejscowym Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, podczas której wysłuchali utworów poetyckich oraz pieśni patriotycznych nawiązujących do walk niepodległościowych z czasów I wojny światowej. Po występach artystycznych delegacja młodzieży zapaliła znicze pod pomnikiem Bogarodzicy na Placu Gryfitów oraz na Cmentarzu Wojskowym na grobach bezimiennych żołnierzy, którzy polegli podczas I wojny światowej. Znicz zapłonął również na pomniku pisarza, filozofa i legionisty Jerzego Żuławskiego.

W Krośnie uczestnicy 9-10 Hufca Pracy wzięli udział w marszu Nordic walking na dystansie 5 kilometrów zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, Klub Biegacza MOSiR przy współudziale Gminy Krosno.

Podlaska WK

Podopieczni jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych Podlaskiej WK brali udział w różnych inicjatywach związanych z celebrowaniem tak ważnego dla wszystkich Polaków święta – Narodowego Dnia Niepodległości. Odbyły się uroczyste apele, jak również śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne. Delegacja Hufca Pracy w Suwałkach uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych przez miejscowy Urząd Miejski, podczas których złożyła kwiaty i zapaliła znicz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

    

Pomorska WK

Z historią ustanowienia Narodowego Święta Niepodległości zapoznali się również podopieczni 11-19 Hufca Pracy w Słupsku. Tematem spotkania była też droga Polski do odzyskania wolności. Wykonano również okolicznościową gazetkę, którą zaprezentowano w miejscowych przedszkolach. Dzieci recytowały wiersz „Kto Ty jesteś” oraz śpiewały Hymn Państwowy.

  

Śląska WK

Członkowie Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Jaworznie – Arman Hasratyan, Artur Hasratyan, Martyna Machejek i Wiktoria Nowak wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Pierwszym punktem programu była uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców Jaworzna, która odbyła się w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny. Tradycyjnie msza rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych miasta, instytucji, partii politycznych, zakładów pracy i szkół. Zebranych przywitał ksiądz prałat Eugeniusz Cebulski.

Następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik „W Hołdzie Jaworznianom Walczącym o Niepodległą Ojczyznę”, gdzie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Przemówienie wygłosił Prezydent Paweł Silbert, po czym artyści CK Teatr Sztuk zaprezentowali program poetycko-muzyczny. Obchody zakończyło składanie kwiatów pod pomnikiem przez przybyłe delegacje, w tym uczestników hufca.

Świętokrzyska WK

6 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie odbył się uroczysty apel poświęcony 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wychowawca Jan Habel zapoznał wychowanków z genezą ustanowienia dnia 11 listopada. Następnie młodzież przedstawiła wydarzenia historyczne związane z walką Polaków o odzyskanie niepodległości oraz przybliżyła sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy deklamowali wiersze upamiętniające tamte dni, m.in. „Do kraju tego” Cypriana Kamila Norwida, „Z doli niedoli” i „Do polskiego chłopięcia” Władysława Bełzy, „Opowiedz nam Ojczyzno” Janusza Szczepkowskiego, „Niepodległość” Antoniego Słonimskiego. Śpiewali też pieśni patriotyczne, jak „Rozkwitały pąki białych róż”, „My pierwsza brygada”, „Rota”.

Przedstawiciele Ośrodka udali się również na Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej 1914-1915 r. znajdujący się przy parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie, gdzie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.

  

Podczas wycieczki do Warszawy uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości składając kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Niepodległego Państwa Polskiego.

  

13 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbył się konkurs, którego tematyka obejmowała okres odzyskania przez Polskę niepodległości. Jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski od 22 listopada 1918 do 20 lutego 1919 roku? Armia Polska we Francji nazywana była także Armią …? – to przykładowe pytanie przygotowane przez kierownika internatu Lucynę Prokop i wychowawcę Macieja Górskiego. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z dwudziestoma pytaniami. Były aż trzy pierwsze miejsca, które zdobyli: Andrzej Śliwiński, Dawid Samiec oraz Dominik Czaja. Na drugim miejscu uplasowała się Paulina Nowocień, a trzecie miejsce ex aequo otrzymali Adam Lichocki, Bartłomiej Misztal, Karolina Pawełczuk.

  

Tego samego dnia w starachowickim Ośrodku wystąpiła złożona z uczestników OHP grupa artystyczna „Camerato”. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, który akcentował utwory poetyckie, elementy performance i pieśni. Po odśpiewaniu hymnu konferansjerzy – Wiktoria Kozera i Bartosz Grunt, przybliżyli sytuację polityczną, w której Polska odzyskała niepodległość. Utwory poetyckie recytowali: Karolina Pawełczuk, Joanna Orczyk, Piotr Madetko i Wiktoria Kozera. W części performance uczestniczył Kacper Czyżewski, Sławomir Majewski, Nicola Dziugieł i Magda Ryś, która również pięknie śpiewała w duecie z siostrą – Mileną Ryś.

Występ, który zorganizowały wychowawczynie – Danuta Śpiewak i Ewelina Lewkowicz, nagrodzono dużymi brawami. Podczas uroczystości kierownik Ośrodka Agnieszka Kuś i kierownik internatu Lucyna Prokop wręczyły nagrody uczestnikom konkursu historycznego.

Ponadto członkowie kółka plastycznego przygotowali tablicę upamiętniającą 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dekoracje do występu artystycznego.

  

Zachodniopomorska WK

Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie wykonała okolicznościową gazetkę, a w dniu 12 listopada odbył się uroczysty apel – wieczornica. Wychowankowie wraz z kadrą zorganizowali capstrzyk niepodległościowy, śpiewali legionowe pieśni i opowiadali znane z tamtego okresu anegdoty. Podobnie było w Hufcu Pracy w Trzebiatowie. Młodzież w ramach koła artystyczno-gastronomicznego przygotowała gazetkę okolicznościową, a w ramach koła historyczno-patriotycznego – uroczystą akademię. Apele z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w hufcach w Dębnie i Szczecinie (16-5).

  

8 listopada uczestnicy HP w Koszalinie uczący się w Szkole Podstawowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przyłączyli się do drugiej edycji akcji „Niepodległa do hymnu”. Był też okolicznościowy apel oraz konkurs wiedzy o legionach, życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego osiągnięciach wojennych. Ponadto należało się wykazać znajomością hymnu narodowego.

Z kolei w Wałczu uczestnicy tamtejszego hufca wzięli udział wspólnie z uczniami Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w biegu niepodległościowym, a także w głównych uroczystościach przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Białogardzie podopieczni hufca złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego, a młodzież z 16-7 Hufca Pracy w Szczecinie wzięła udział w kolejnym Marszu Niepodległości.

  

CKiW w Oleśnicy

Młodzież wraz z pracownikami oraz dyrekcją Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy upamiętniła 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystym apelem. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zaprezentowano montaż słowno-muzyczny. Śpiewano pieśni patriotyczne pt. „Piechota”, „Marsz pierwszej brygady”, „Wojenko, wojenko” i przeplatano je wspomnieniami o ważnych dla Polski wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości. Na zakończenie apelu odbyła się projekcja filmu historycznego.