Droga do kariery

W listopadzie 2019 r. przeprowadzono promocyjną kampanię internetową pod hasłem „Droga do kariery”, w ramach której emitowano krótkie materiały filmowe skierowane do młodzieży, w szczególności wychowanków i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.

Paweł Orleański rozmawiał z zaproszonymi gośćmi o ich zawodowych początkach, trudnościach i sposobach ich pokonywania. W 14 materiałach filmowych pojawili się m. in. Marcin Przybysz, Iwona Blecharczyk, Miłka Raulin oraz Agnieszka Wojciechowska. Celem kampanii była promocja portalu dokariery.pl prowadzonego przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży to inicjatywa Ochotniczych Hufców Pracy, która kompleksowo wspiera młodych ludzi w wieku 15 – 25 lat w uzyskiwaniu wykształcenia i wchodzeniu na rynek pracy.

Na platformie ECAM, która w Internecie funkcjonuje pod nazwą dokariery.pl, zebrano i zaprezentowano w przejrzysty sposób informacje na temat usług edukacyjnych oraz dotyczących rynku pracy, które świadczy OHP na rzecz młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, mającej problemy z nauką lub takiej, która nie odnajduje się w swoim środowisku.

Usługi ECAM kierowane są przede wszystkim do młodzieży, ale na platformie przydatne treści znajdą też nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, a także pracodawcy i przedstawiciele instytucji zainteresowani współpracą z OHP.

Ogólnopolska wyszukiwarka pracy krótko- i długoterminowej, pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, infolinia, porady video, strefa dla rodziców, strefa dla pracodawców – to tylko niektóre atrybuty platformy ECAM – pierwszego w Polsce portalu, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i pracodawców, wspierając jednocześnie wychowawców i rodziców.

Filmy można oglądać na stronie internetowej Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz na kanale YouTube.

Poniżej rozmowa z Marcinem Przybyszem, szefem kuchni restauracji Epoka: