Doradztwo zawodowe

doradztwo2W jednostkach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP trwają grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 18-24 lat, nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, a jej status społeczny, jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy.

Młodzi ludzie podzieleni na dziesięcioosobowe grupy biorą udział w czterdziestogodzinnych warsztatach obejmujących zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego oraz cv), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.

Wiedza i umiejętności nabywane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom być bardziej świadomymi na rynku pracy i na pewno przyczynią się do efektywniejszego funkcjonowania na nim.

 

 

www.dreamsart.pl