Doradztwo w projekcie

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie ruszyły 9 listopada indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas spotkań zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego z uczestników, a także szczegółowa diagnoza ich predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, która jest niezbędna do wyboru dalszej ścieżki wsparcia np. kursu zawodowego.

Podczas kolejnych etapów realizacji projektu młodzież weźmie udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, ale także w zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się czy warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania m.in. z kursów językowych, komputerowych (w tym ECDL), prawa jazdy kat. B. Ostatni etap to trzymiesięczne staże zawodowe, czyli praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.