Doradcy wspierają

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach, działającym w strukturze CEiPM OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) trwają indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Jakie są moje zainteresowania, umiejętności, wyznawane wartości czy też cele edukacyjne i zawodowe? Na te i wiele innych pytań odpowiadają uczestnicy spotkań, co traktuje się jako podstawę do trafnego i rzetelnego zdiagnozowania zarówno zasobów, jak i deficytów osób wchodzących na rynek pracy. Oprócz określania predyspozycji, zawodowych z zastosowaniem odpowiednich do tego kwestionariuszy, tworzone są wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualne Plany Działania, czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej dla uczestnika ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ponadto, podczas rozmowy doradczej omawiane są wspólnie z każdym klientem zasady przygotowania się do kontaktu z potencjalnym pracodawcą oraz przybliżane aktywne metody poszukiwania pracy.