Doradcy pomagają

Dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo ważne jest przygotowanie do świadomego wyboru zawodu. Decyzja o jego wyborze prawie nigdy nie jest łatwa. Zanim więc ją podejmiemy, musimy poznać siebie i odpowiedzieć sobie (szczerze!) na kilka ważnych pytań. Pomogą nam w tym doradcy zawodowi OHP, którzy również w czasie wakacji udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, wcześniej badając zainteresowania i predyspozycje zawodowe osób zgłaszających się po poradę.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu (Dolnośląska WK OHP) zorganizowano pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy. O przedsiębiorczości mówi się coraz więcej, bo to atrybut, który bardzo pomaga w życiu. Pozwala szybciej podejmować trafne decyzje i ułatwia znacznie poruszanie się po rynku pracy. W trakcie zajęć w Bolesławcu przekazano ich uczestnikom wiele praktycznych porad i cennych informacji, jak choćby tę, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, której można się nauczyć i która pomaga w życiu zawodowym.

Powszechnie wiadomo, że praca wakacyjna to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale i znakomity sposób na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych tak bardzo potrzebnych młodym ludziom. Oprócz pieniędzy i doświadczeń warto jeszcze wymienić nowe znajomości, a nawet przyjaźnie, kształtowanie charakteru, naukę samodyscypliny, wytrwałości i pracy w grupie. W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Rypinie (Kujawsko-Pomorska WK OHP) zorganizowano spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji. Uczestnicy dowiedzieli się jak szukać pracy na lokalnym rynku pracy, czym kierować się przy wyborze ofert zatrudnienia i jak zachować się podczas pierwszego spotkania z pracodawcą. Mogli też od razu zapoznać się z ofertami przygotowanymi przez rypiński Punkt Pośrednictwa Pracy, wśród których przeważały propozycje pracy przy zbiorach owoców i warzyw. Osoby chcące podjąć zatrudnienie wypełniły ankietę poszukującego pracy oraz zostały skierowano do pracodawcy.

Spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie.
Spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie.

O kreatywności rozmawiali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści na zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Terespolu (Lubelska WK OHP) 9 sierpnia. Ćwiczenia dotyczyły rozbudzania twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Uczestnicy rozwiązywali łamigłówki, zgadywanki i rebusy. W programie była też prezentacja multimedialna i test „Dokąd gimnazjalisto?”, przygotowujący do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Na koniec wszyscy otrzymali gadżety promocyjne. Zajęcia odbyły się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Także w jednostce Lubelskiej WK OHP w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej dla młodych wolontariuszy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”. Młodzież określała swoje cechy charakteru, zainteresowania i pasje, planowała kolejne etapy życia i karierę zawodową. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Utworzona komisja rekrutacyjna zadawała pytania, a kandydat do pracy starał się na nie jak najlepiej odpowiadać. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami co do tematu i formy realizacji.

W Bliznem doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krosna oraz Młodzieżowego Centrum Kariery z Brzozowa (Podkarpacka WK OHP) spotkali się w ramach kolejnej edycji autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” z niepełnosprawnymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy warsztatów dostali do wypełnienia karty pracy „Taki jestem”, których analiza pozwoliła doradcom na określenie mocnych i słabych stron młodzieży. Przeprowadzono też ćwiczenie pod nazwą „Imiona”, dotyczące cech charakteru, oraz „Drzewo grupy”. Doradcy starali się zbudować przyjazny klimat pracy i pozyskać jak najwięcej wiedzy o podopiecznych ŚDM, która będzie stanowić bazę do pracy podczas kolejnych spotkań pod koniec sierpnia. Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do bycia dobrym pracownikiem wymaga kształtowania jego wiedzy o sobie i funkcjonowaniu wśród innych.

Kolejna edycja autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” realizowana przez podkarpackie jednostki OHP.
Kolejna edycja autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” realizowana przez podkarpackie jednostki OHP.

W Warszawie (Mazowiecka WK OHP) natomiast nowo zrekrutowani uczestnicy do praskiej jednostki 7-9 Hufca Pracy uczestniczyli w zajęciach, w czasie których doradca zawodowy Paulina Drózd zapoznała ich ze sposobami poznawania swoich indywidualnych cech psychofizycznych, istotnych przy wyborze kształcenia zawodowego. Proponowane treści pozwoliły młodzieży na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych ważnych przy podejmowaniu krótkotrwałych i długotrwałych decyzji. – Dobrze wybrany kierunek kształcenia to doskonała inwestycja w przyszłość. Istotną sprawą jest także uświadomienie uczestnikom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie, zmieniający się bowiem rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji – przekonywała prowadząca zajęcia. Podczas spotkania można było również skorzystać z porady pośrednika pracy, jak również obejrzeć film edukacyjny pt. „Zawody przyszłości”.

praca2
Nowo zrekrutowani uczestnicy praskiej jednostki 7-9 Hufca Pracy podczas zajęć z doradcą zawodowym.