Dobre praktyki na Litwie

Przedstawiciele Małopolskiej WK brali udział w drugim spotkaniu w ramach projektu pn. „Polsko-Litewska strefa dobrych praktyk”, które odbyło się w dniach od 1 do 4 października w Trokach i Wilnie. W czerwcu br. w Nowym Sączu goszczono siedmiu pracowników „VšĮ Trakų švietimo centras” z Trok.

Wizyta na Litwie miała na celu poznanie nowych metod pracy z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia, zaznajomienie się z wiodącymi działaniami organizacji partnerskiej w realizacji projektów i nawiązanie nowych partnerstw na rzecz przyszłej współpracy.

Siedmiu przedstawicieli Małopolskiej WK spotkało się z Merem Samorządu Trockiego Editą Rudelienė oraz pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową i pracę z młodzieżą. Zaprezentowano m.in. działalność instytucji „Sodžiaus meistrai”, która organizuje naukę zawodu i udziela wsparcia pedagogicznego młodzieży defaworyzowanej. Delegacja uczestniczyła także w zajęciach w „Lentvario jaunimo centras”, podczas których poznała pracę świetlic dla dzieci i młodzieży oraz działalność „Trakų suaugusiųjų mokymo centras” – instytucji realizujących projekty dla młodzieży.

Uczestnicy spotkania nawiązali nowe kontakty, a w trakcie warsztatów przygotowali plan współpracy w realizacji projektów z konkursów grantowych na najbliższe lata. Pierwszym efektem tych działań będzie złożenie w najbliższym czasie wniosku na projekt wymiany młodzieży do Programu Erasmus+ oraz plany wspólnego przygotowania nowych wniosków w 2020 do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

W wolnym czasie uczestnicy projektu w towarzystwie gospodarzy zwiedzili Troki i Wilno.

Projekt został dofinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.