Czeladnicy po OHP

Siedmioro tegorocznych absolwentów Hufca Pracy w Kraśniku (Lubelska WK) zdało egzaminy czeladnicze, które uprawniają do otrzymania tytułu zawodowego.

Absolwenci ukończyli w tym roku naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach kucharza i cukiernika. Sprawdzian odbywał się w firmie „Wulkan” w Annopolu. Kandydaci na kucharzy przygotowywali zestawy obiadowe, natomiast cukiernicy – okolicznościowe torty. Oceniała ich komisja z Lubelskiej Izby Rzemieślniczej.