Czas zadumy

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas refleksji o tych, którzy odeszli. Tuż przed tym wyjątkowym świętem młodzież z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce porządkuje cmentarze – uprząta liście, zapala znicze, wspomina zmarłych, odmawia modlitwę w ich intencji.

Dolnośląska WK

Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich uporządkowali zabytkowy, rzadko odwiedzany cmentarz w swoim mieście, na którym ostatni pochówek miał miejsce w 1964 roku. Młodzież wygrabiła liście, uprzątnęła suchą trawę i chwasty oraz pozbierała stare potłuczone znicze. Na koniec zapaliła znicze, które są symbolem szacunku i pamięci.

  

Kujawsko-Pomorska WK

Polskie cmentarze i miejsca pamięci o Polakach na wschodzie porządkowali uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, którzy przebywali w okresie od 22 do 27 października na Ukrainie w ramach projektu „Wołyń 2019”. Wspólnie z wolontariuszami z całej Polski młodzież wykonywała prace porządkowe, a także uczestniczyła w organizowanych wycieczkach. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić m.in. Lwów, Stanisławów, Jaworów. Wieczorne spotkania owocowały w opowieści o losach osób, które zamieszkiwały na terenie Ukrainy i zmagały się z przeciwieństwami dnia codziennego. Żyjący Polacy mieli okazję opowiadać o swoich przodkach. Wyjazd na Wołyń był kontynuacją akcji porządkowania polskich miejsc pamięci rozpoczętej w 2008 roku, a zainicjowanej przez Wojewódzką Komendę OHP w Lublinie.

  

Lubelska WK

Z inicjatywy Rady Młodzieży Hufca Pracy w Kraśniku zorganizowano wyjście na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie porządkowano mogiły poległych żołnierzy. Poprzez zapalenie zniczy uczestnicy oddali hołd tym, którzy poświęcili życie w walce za ojczyznę i są pochowani w bezimiennym grobie.

Z kolei dla upamiętnienia ofiarnej walki polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r., podopieczni Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim odmówili modlitwę i zapalili znicze na grobie gen. Tadeusza Piskora, dowódcy połączonych armii „Kraków” i „Lublin”. Czas refleksji i zadumy nad kwaterami żołnierzy walczących w okolicach Tomaszowa Lubelskiego poprzedzono zajęciami wychowawczymi pod hasłem „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim …”. Celem pogadanki było zachęcanie młodzieży do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalać dla przyszłych pokoleń.

  

Podkarpacka WK

Delegacja młodzieży z tarnobrzeskiego Hufca Pracy udała się na cmentarz wojskowy, gdzie oddała hołd bohaterom poległym za ojczyznę. Wychowankowie zapalili znicze m.in. na grobach bohaterskich obrońców Tarnobrzega, zamordowanych w Katyniu, zamęczonych w drodze na Sybir i zamordowanych w łagrach. Zapalony znicz spoczął także na obelisku upamiętniającym tarnobrzeżan poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, których prochy rozsiane są po całym świecie.

  

Natomiast uczestnicy Hufca Pracy w Dębicy w ramach realizowanego autorskiego programu „Poznajemy dębickich patriotów”, który ma na celu poznanie wybitnych lokalnych postaci z poprzednich pokoleń oraz zadbanie o miejsca ich pochówku, wzięli udział w akcji sprzątania grobów na cmentarzu wojskowym w Dębicy. Po zakończeniu prac porządkowych zapalili znicze pamięci na grobach dębickich twórców: Władysława Strumskiego, Jerzego Żuławskiego i Walerii Szalay-Groele. Symboliczne znicze zapalono również przy pomniku Sybiraków oraz żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej.

  

Członkowie Rady Młodzieży oraz uczestnicy pierwszego rocznika z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie wraz z wychowawcą Maciejem Wojdyłą udali się pod krzyż i pomnik Patrona Ochotniczych Hufców Pracy, Wielkiego Polaka, Papieża, świętego Jana Pawła II. Wychowawca opowiedział młodzieży o wizycie Ojca Świętego w Krośnie, wrażeniach i doniosłości tego wydarzenia. Następnie zapalono znicze w miejscu, gdzie znajdują się groby żołnierzy walczących za Ojczyznę w czasie II wojny światowej, jak również pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy różnych narodowości, którzy oddali życie za Polskę.

Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wzięli udział w akcji „Śladami Pamięci”, która została organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie udali się do Lubatowej pod pomnik – mauzoleum mieszkańców miejscowości, którzy stracili życie podczas II wojny światowej.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych młodzież z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli udała się na pobliski cmentarz. Na jego terenie znajduje się mauzoleum, które jest miejscem pamięci poświęconym stalowowolskim bohaterom poległym za wolność Ojczyzny w bojach partyzanckich i frontowych w latach 1939-1945. W ciszy, skupieniu i modlitwie, zapalono znicze w intencji zmarłych, uczczono zarówno bliskich, którzy już odeszli, jak i tych, którym tak wiele dziś zawdzięczamy.

  

Podlaska WK

Uczestnicy z jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych Podlaskiej WK brali udział w akcji „Pamięć o tych, którzy odeszli” – porządkowali zapomniane groby, zapalali znicze oraz w ciszy i zadumie łączyli się w modlitwie za zmarłych. Oddali także hołd lokalnym bohaterom, w tym Danucie Siedzikównie „Ince” – pochodzącej z Białostocczyzny 18-letniej sanitariuszce AK, skazanej na śmierć i rozstrzelanej w 1946 roku.

  

Pomorska WK

29 października w Hufcu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowano akcję pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Polegała ona na odnowieniu starych, zapomnianych i zaniedbanych mogił znajdujących się na miejscowym cmentarzu komunalnym. Delegacji hufca w składzie: wychowawca Danuta Kossakowska, komendant Patrycja Głodnicka oraz członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych udało się uporządkować kilka zapomnianych grobów, posprzątać je z zalegających liści, ustawić stare krzyże, wyrównać teren. Na zakończenie zapalono znicze i modlono się za zmarłych.

  

Świętokrzyska WK

Młodzież z kieleckiego hufca pracy wysprzątała grób profesora Zenobiusza Klębowskiego, osoby zasłużonej dla społeczności lokalnej. Profesor Klębowski, umierając bezdzietnie, ofiarował miastu Kielce swój majątek – dworek na Słowiku na działalność służącą dzieciom i młodzieży.

  

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie razem z wychowawcą Sylwestrem Walaskiem udała się na Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej. Młodzież została zapoznana z historią tego miejsca. Wśród pochowanych jest dziewięciu żołnierzy armii niemieckiej, 497 – rosyjskiej oraz 432 – Austro-Węgier. W cmentarnej kaplicy znajduje się też marmurowa płyta upamiętniająca pięciu harcerzy pińczowskiego hufca Szarych Szeregów zamordowanych w 1943 roku przez Niemców. Młodzież w skupieniu i zadumie odmówiła modlitwę oraz zapaliła znicze upamiętniając tym samym często już zapomnianych bohaterów walczących o wolność Ojczyzny.

  

Przedstawiciele Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Końskich udali się na cmentarz rzymskokatolicki z 1778 roku. Uczestnicy zapalili znicze najbardziej zasłużonym konecczanom i w skupieniu zmówili modlitwę za dusze zmarłych. Młodzież chwilę dłużej zatrzymała się przed pomnikiem członków koneckiego ruchu oporu rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 r., jak również na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915. Uczestnicy nie zapomnieli o najbardziej znanym miejscu koneckiego cmentarza, jakim są kwatery i pomnik partyzantów z 1939-1945. Jest to mogiła z piaskowca, z rzeźbą żołnierza na postumencie na tle parawanowej ściany.

  

Zachodniopomorska WK

W dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych młodzież z jednostek wychowawczych podjęła się porządkowania grobów i miejsc pamięci. Swoją uwagę uczestnicy poświęcili głównie zapomnianym i zaniedbanym miejscom spoczynku. Prace polegały na grabieniu liści, oczyszczaniu płyt nagrobnych, uprzątnięciu przekwitłych kwiatów i usunięciu wypalonych zniczy. Dzięki wspólnej pracy, szybko widać było efekty. Uczestnicy Hufca Pracy w Trzebiatowie poza wizytą na cmentarzu komunalnym odwiedzili również, położone nieopodal Trzebiatowa zapomniane miejsce spoczynku żołnierzy i mieszkańców poległych na tych ziemiach w czasie wojen.

  

Młodzież z Hufca Pracy w Szczecinku podjęła się akcji sprzątania dziecięcych grobów na miejscowym cmentarzu, natomiast podopieczni Hufca Pracy w Dębnie poza porządkowaniem zapomnianych i zaniedbanych grobów na cmentarzu miejskim, szczególną opieką objęli Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce pamięci poległych na różnych frontach II wojny światowej.

Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Stargardzie wybrali się na Międzynarodowy Cmentarz Wojenny, gdzie zapalili znicze przed monumentem poświęconym żołnierzom francuskim oraz na grobach Polaków, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Natomiast młodzież z Ośrodka w Łobzie zapaliła znicze pod Krzyżem upamiętniającym poległych, walczących o wolność Polski.

  

Z kolei młodzież z Hufca Pracy w Koszalinie dołączyła 1 listopada do kilkugodzinnej kwesty na Cmentarzu Komunalnym na rzecz hospicjum. Koszalinianie nie przechodzili obojętnie obok puszek z napisem „Dar serca”. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby miejscowego hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, do którego trafia rocznie ok. 500 pacjentów z całego regionu.

  

CKiW w Pleszewie

Podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie wraz z wychowawcami uporządkowali blisko 60 opuszczonych i zaniedbanych mogił na miejscowym Cmentarzu Komunalnym. Po zakończeniu prac porządkowych zapalono na grobach znicze i odmówiono modlitwę za dusze zmarłych.