Charytatywnie w Chełmie

Uczestnicy Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska WK) chętnie włączają się w różne akcje dobroczynne. 16 września do klubu sportowego Sambo przekazali nakrętki zbierane z myślą o chorej dziewczynce, a dzień wcześniej w ramach akcji „Sprzątanie Świata” porządkowali teren w pobliżu ulicy Batorego.

Wychowankowie hufca uczący się w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosł Różnych w Zamościu regularnie zbierają korki dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach koło Zamościa. Natomiast absolwenci jednostki i uczestnicy OHP z chełmskich szkół włączyli się w akcję organizowaną przez Młodzieżowy Klub Sportowy Sambo Chełm na rzecz Nadii Karpiuk – trzyletniej dziewczynki z guzem mózgu. Nakrętki zbierane są przez gimnazjalistów z Centrum Kształcenia Ustawicznego i młodzież uczącą się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Pierwszą partię zebranych korków ekipa z hufca dostarczyła do siedziby MKS Sambo przy ZDZ w Chełmie 16 września (zdjęcie 1).

chelm215 września gimnazjaliści z chełmskiego hufca i słuchacze CKU posprzątali teren w pobliżu ulicy Batorego w Chełmie. Prace porządkowe odbywały się pod opieką wychowawców hufca oraz pedagoga i psychologa z CKU (zdjęcie 2).