Certyfikaty i zaświadczenia

Uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z grupy z rybnickiego Hufca Pracy (Śląska WK) odebrały certyfikaty, zaświadczenia, suplementy i inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

W projekcie wzięło udział dziesięć dziewcząt, z których dwie z bardzo dobrymi wynikami zdobyły certyfikaty pracownika biurowego o specjalizacji kadry i płace, natomiast pozostałe mogą się pochwalić kwalifikacjami w zawodzie kosmetyczki z dodatkowym modułem stylizacji paznokci i przedłużaniem rzęs.

Zdobyte na kursach umiejętności uczestniczki doskonale wykorzystały na trzymiesięcznych stażach zawodowych u pracodawców, a jedna z nich została zatrudniona w miejscu jego odbywania.

Ponadto w ramach pełnej ścieżki wsparcia zaoferowano zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia z kreowania wizerunku, w skład których wchodziły usługi fryzjera, kosmetyczki oraz zakup eleganckiej odzieży. Trzy osoby zdobyły certyfikaty z języka angielskiego, natomiast siedem uczestniczek przystąpi do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. W projekcie brała także udział jedna osoba niepełnosprawna, która mogła korzystać z dodatkowego wsparcia opiekuna.