Regionalny Punkt FRSE w Tarnowie

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie wygrało konkurs na Regionalny Punkt Informacyjny na rok 2020-2021, ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych we wszystkie regiony Polski, jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Do zadań RPI będzie należało m.in. promowanie programów zarządzanych przez FRSE, upowszechnianie rezultatów projektów, organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych, pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionie, promocja wizerunku FRSE. Dzięki prowadzeniu RPI Centrum w Tarnowie będzie miało możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia dotyczącego międzynarodowych programów edukacyjnych, nabywania przez pracowników nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Podniesie się również prestiż instytucji w środowisku lokalnym.

Uczcili pamięć „Inki”

Już trzeci rok z rzędu w miejscowości Gruszki (nieopodal siedziby Nadleśnictwa Browsk), delegacja Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku oddała hołd sanitariuszce Danucie Siedzikównie „Ince”.

Pomnik bohaterki, zmarłej tragicznie z rąk komunistycznych władz, powstał z inicjatywy Lasów Państwowych w 2017 roku. Był to symboliczny powrót „Inki” w jej rodzinne strony – tutaj urodziła się 3 września 1928 roku. Pomnik odsłonięto z zachowaniem wojskowego ceremoniału. Przedstawia młodą kobietę z przepasaną przez ramię torbą, trzymającą bandaż w wyciągniętej dłoni. Symbolizuje istotę człowieczeństwa i pomocy bliźniemu – właśnie takimi wartościami kierowała się w swoim życiu sanitariuszka.

Inka wychowana w duchu patriotycznym, już od najmłodszych lata działała na rzecz Ojczyzny. W wieku 15 lat złożyła przysięgę wojskową i wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie odbyła szkolenie sanitarne i od tego czasu aktywnie uczestniczyła w działaniach przeciwko NKWD oraz UB. W czerwcu 1946 r. została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Miesiąc później została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu. Po śledztwie 3 sierpnia 1946 r. została skazana na karę śmierci przez gdański Wojskowy Sąd Rejonowy. Wyrok był komunistyczną zbrodnią sądową i zarazem aktem zemsty oraz bezradności służb bezpieczeństwa wobec niemożności rozbicia oddziałów, w których służyła „Inka”. Siedzikównę rozstrzelano 28 sierpnia 1946 r.

W 2014 r. zespół IPN podczas prac na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odnalazł i ekshumował szczątki młodej kobiety z przestrzeloną czaszką. 1 marca 2015 r. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, IPN ogłosił, że badania genetyczne potwierdziły, iż są to szczątki „Inki”.

Danuta Siedzikówna była blisko związana ze swoją babcią Anielą, której grób (na zdjęciu obok) znajduje się na cmentarzu w Narewce. Tam też, modlitwą i symbolicznym zapaleniem znicza delegacja Podlaskiej Komendy pod przewodnictwem Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Krzysztofa Romatowskeigo i jego zastępczyni Emilii Karwowskiej upamiętniła seniorkę rodu Siedzików.

 

Wojewódzki Konkurs Multimedialny

Wielkopolska WK OHP w Poznaniu wyłoniła 18 czerwca 2020 r. laureatów Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego pn. „Poznański Czerwiec 1956 r”.

Temat konkursu nawiązywał do protestów robotników poznańskich zakładów im. H. Cegielskiego spowodowanych warunkami pracy, płacy oraz ogólną sytuacją polityczno-gospodarczą w Polsce. Nazywany dzisiaj pierwszym strajkiem w powojennej Polsce przyniósł tragiczny bilans ofiar, jak również późniejszych represji. Ważnym faktem jest również to, iż ze strajkującymi robotnikami solidaryzował się nie tylko Poznań, nie tylko województwo, ale cały kraj.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny. Przedsięwzięcie kształtowało postawę patriotyczną uczestników OHP, popularyzowało i doskonaliło umiejętności pracy z programami multimedialnymi oraz zachęcało uczestników do prezentowania swoich umiejętności twórczych.

Zadaniem młodzieży było przedstawienie przebiegu wydarzeń „Poznańskiego Czerwca”, jego genezy oraz skutków, a także konsekwencji dla ludności Poznania i całego kraju. Prace oceniali: Sławomir Zaprzałka – Koordynator ds. Kształcenia i Wychowania WWK OHP, Magdalena Pruchnik – Specjalista ds. organizacji jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz Bartosz Bogusz – Specjalista ds. Kształcenia.

Zwycięzcą został Krystian Firański z Hufca Pracy w Kaliszu (24,5 pkt – zdjęcie u góry), drugie miejsce zajęła Weronika Woźniak z Hufca Pracy w Krotoszynie (24 pkt), a trzecie miejsce przypadło Weronice Kędziorze z Hufca Pracy w Gostyniu (23,5 pkt). Wyróżniono trzy prezentacje: Mateusza Hedeszyńskiego z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie, Kamila Majchrzaka z Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Estery Bek z Hufca Pracy w Turku (wszyscy zdobyli po 23 pkt).

Magia pomagania

Kontynuując działalność uczestników wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) włączyli się 16 czerwca br. w akcję zbierania nakrętek w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Recyklingu.

Zbiórki zostały zainicjowane już w 2008 roku przez absolwentkę jednostki Ilonę Mierzejewską, która przyniosła plakaty, przygotowała pudełko i monitorowała zbiórkę na wózek dla niepełnosprawnego chłopca. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, co zachęciło młodzież do kontynuowania „Zakręconej Akcji”. Potrzebujących przecież jest wielu.

Po odejściu Ilony z Ośrodka opiekę nad akcją objęła Rada Młodzieży. Z czasem działalność w wolontariacie przybrała różne formy: udział w WOŚP, Świąteczne Zbiórki Żywności, usługi fryzjerskie dla pensjonariuszy DPS, obsługa Olimpiady Niepełnosprawnych. Ze względu na panującą sytuację i ograniczony kontakt z uczestnikami kadra, w imieniu młodzieży, włączyła się w akcję zbierania nakrętek dla małej Lilianki, córeczki jednej z uczennic, a także chłopca chorego na porażenie mózgowe.

Młodzież zawsze chętnie angażuje się w działania wolontariatu, ponieważ pomaganie innym jest dla niej bardzo ważne i daje dużo satysfakcji, buduje relacje międzyludzkie, uczy zaufania, dzielenia się z innymi i zrozumienia dla słabości drugiego człowieka.

  

Podkarpackie konkursy

15 czerwca br. w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pn. „Wiosna, ach to Ty”.

Jego celem było rozbudzenie w młodzieży potrzeb własnej aktywności artystycznej, kształtowanie postaw twórczych młodzieży, rozbudzenie pasji zajmowania się fotografią, wskazanie nowych alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, nauczenie uczestników wyrażania swojej ekspresji poprzez fotografię oraz rozwijanie znajomości obsługi programów komputerowych.

Wybór najlepszych prac nie był łatwy, ponieważ na konkurs wpłynęło 67 zdjęć ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych PWK OHP. Komisja w składzie: Agnieszka Kozielewicz, kierownik Zespołu Kadr i Administracji, Michał Ulman, główny specjalista ds. informatycznych oraz Monika Obrębowska-Czwórnóg, specjalista ds. imprez KO i promocji przyznała pierwsze miejsce Monice Rachwalskiej z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, drugie – Joachimowi Bratusiowi z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu, natomiast trzecie – Andżelice Zielińskiej z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli. Wyróżniono również: Karola Kiferlinga z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, Mikołaja Urbana z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie, Wiktorię Nagórską z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie, Kamilę Buryło z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Beatę Romańską z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu, Kingę Ziębę z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy oraz Klaudię Kozdroń z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

Tego samego dnia, ta sama komisja, przyznała nagrody uczestnikom w konkursie pt. „Koronawirus – co zmienił w moim życiu”. Jego celem było podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu, zapobieganiu chorobom i sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz skłonienie młodzieży do autorefleksji, a także odkrywania w sobie nowych pasji.

W kategorii fotograficznej pierwsze miejsce zajęła Weronika Zrobowska z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, drugie – Gabriela Przybyła z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie, a trzecie – Kacper Wójcik z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie. Wyróżniono również pracę Patrycji Skrzypik z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu oraz Pawła Rabieja z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli. Najlepsze prezentacje przygotowali Patrycja Furgał z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy, Klaudia Gębska z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie oraz Bartłomiej Rajchel z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie.

Po warsztatach fotograficznych

Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku (Podlaska WK) zakończyli 9 czerwca 2020 r. warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Bezpiecznie w obiektywie”, realizowanego ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zajęcia były skierowane do początkujących fotografów, którzy chcieliby w świadomy i przewidywalny sposób używać swoich aparatów fotograficznych. Tematyka obejmowała m.in. poznanie budowy aparatu fotograficznego oraz zastosowanie jego szerokiej gamy funkcji, podstawy programu Adobe Photoshop, a także przybliżenie pojęć: głębi, światła i ekspozycji, itp.

  

Młodzież brała udział w sesjach zdjęciowych w atelier, w białostockim parku oraz centrum miasta, gdzie z pomocą fachowca i zdobytej wiedzy mogła się sprawdzić w roli fotografa i modela.

Następnym etapem realizacji projektu będzie kontynuacja pracy nad przewodnikiem na temat bezpiecznego wykonywania selfi oraz akcja plenerowa pod hasłem „Naturalnie że Białystok”, promująca najciekawsze miejsca miasta. Zdobytą w ramach projektu wiedzę młodzi ludzie będą upowszechniać w środowisku rówieśniczym.

  

 

Tworzą filmy instruktażowe

5 czerwca 2020 r. młodzież z 6-18 Hufca Pracy w Kętach (Małopolska WK) rozpoczęła tworzenie filmów instruktażowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu „Pomoc z AED”, finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.

Głównym celem przedsięwzięcia było m.in. prowadzenie przez młodych wolontariuszy szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Jednak w związku z epidemią koronawirusa zmodyfikowano działania. Uczestnicy postanowili stworzyć materiały szkoleniowe w postaci filmów instruktażowych, które będą kolejno publikowane na stronie internetowej projektu.

„Internetowe szkolenia” będą zawierały się w kilku odcinkach. W ten sposób wolontariusze chcą przekazać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy odbiorcom z każdej grupy wiekowej mimo panującej sytuacji. Publikacja filmów instruktażowych pozwoli na dotarcie do beneficjentów projektu w sposób bezpieczny. Sami uczestnicy podczas nagrywania zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa.

Sukces projektu „Elbląskie metamorfozy”

Projekt „Elbląskie metamorfozy” realizowany przez uczestników grupy Helping Hands z elbląskiego Hufca Pracy (Warmińsko-Mazurska WK) został uznany przez Narodową Agencję Programu Europejski Korpus Solidarności za przykład dobrej praktyki i źródło inspiracji dla innych instytucji.

Celem projektu było wyczulenie młodzieży na potrzeby innych oraz zaznaczenie, że dzielić się można nie tylko dobrami materialnymi czy pieniędzmi, ale przede wszystkim swoim czasem i umiejętnościami. Od września ubiegłego roku młodzi ludzie systematycznie odwiedzali Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” oraz Dom Dziecka w Elblągu. Chcąc przywrócić pensjonariuszom wiarę w siebie, młodzież postanowiła zacząć od zmiany ich wyglądu – metamorfozy, będącej pierwszym krokiem do zmiany siebie, nastawienia do życia i codzienności.

Niewątpliwie zaletą tego projektu było połączenie działań społecznych z zawodowymi umiejętnościami młodych ludzi. Dzielili się nie tylko tym co potrafią najlepiej w zakresie usług fryzjerskich, ale także empatią, zrozumieniem, cierpliwością i uśmiechem. Wizyty młodzieży z OHP były prawdziwym zastrzykiem pozytywnej energii dla seniorów i wychowanków Domu Dziecka. Na sukces projektu wpłynęła też dobra organizacja, czytelny podział zadań i obowiązków między członkami grupy oraz zaangażowanie uczestników i szczególna, pełna akceptacji atmosfera projektu.

Podsumowaniem kilkumiesięcznych działań był pokaz mody, na którym zaprezentowano stylizacje rodem z drugiej dekady XX wieku. Został on uwieczniony na 19 pięknych fotografiach, których autorem jest Krzysztof Kosecki z Agencji Reklamowej CONTACT z Elbląga. Wystawę można obejrzeć osobiście w CSE Światowid w Elblągu oraz w formie wirtualnego spaceru.

Projekt „Elbląskie metamorfozy” był finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Próbne egzaminy

Uczestnicy OHP, kończący w tym roku naukę w branżowej szkole I stopnia, przystąpili do próbnych egzaminów zawodowych.

Dolnośląska WK. 2 czerwca w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbył się próbny, pisemny egzamin zawodowy, w którym wzięli udział uczestnicy dzierżoniowskiego Hufca Pracy. Egzamin przebiegał pod nadzorem komisji, w której w skład, oprócz dyrektor biura Cechu w Bielawie Katarzyny Wierzbickiej, weszli wychowawcy hufca Adam Kapka oraz Magda Kiszycka. Druga część egzaminu próbnego odbędzie się 4 czerwca zarówno w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, jak i w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

  

Do próbnego egzaminu przystąpiło 34 uczestników Hufca Pracy w Trzebnicy w poszczególnych zawodach: elektryk, elektromechanik, sprzedawca, kucharz, ślusarz, stolarz, fryzjer, mechanik samochodowy, lakiernik. Na rozwiązanie testu młodzi ludzie mieli 60 minut. Osoby, które nie mogły osobiście wziąć udział w egzaminie, wypełniły test drogą elektroniczną. Wszyscy otrzymali pozytywne wyniki. 100% uzyskała jedna osoba w kształcąca się w zawodzie kucharza. Nikt z uczestników nie otrzymał wyniku poniżej 55%. Wszystkie odpowiedzi zostały przeanalizowane i omówione przez kadrę OHP.

Kujawsko-Pomorska WK. Tegoroczni absolwenci z kujawsko-pomorskich jednostek OHP, uczestniczyli w próbnych egzaminach wewnętrznych, które były przeprowadzane w sposób zdalny lub bezpośredni w siedzibach jednostek bądź u pracodawców. Każdy miał możliwość uzyskania informacji zwrotnej, omówienia swojej pracy indywidualnie bądź on-line. Na etapie przygotowań można było rozwiązać przykładowe pytania z lat poprzednich, uczestniczyć w konsultacjach z wychowawcami, nauczycielami zawodu czy pracownikami rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby przystępujące do egzaminów zdały je pozytywnie, jeden z uczestników z OSiW w Toruniu uzyskał wynik 97,5%, a jego kolego z HP w Bydgoszczy – 100% poprawnych odpowiedzi.

  

Lubelska WK. W Hufcu Pracy w Kraśniku od 1 do 5 czerwca trwają próbne teoretyczne egzaminy zawodowe dla uczestników OHP kończących w bieżącym roku szkolnym naukę zawodu. Kadra hufca organizuje spotkania bezpośrednie z młodzieżą, podczas których uczestnicy przystępują do egzaminu próbnego, wypełniając test wiedzy potwierdzający kwalifikacje.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście w egzaminie próbnym, wypełniają test drogą elektroniczną. Jest to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy oraz przygotowania się do egzaminów zawodowych, do których wychowankowie OHP przystąpią już niedługo.

  

4 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyły się próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne w zawodach kucharza oraz dekarza i murarza-tynkarza. Przystąpili do nich uczestnicy kończący w bieżącym roku szkolnym naukę na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Egzamin próbny odbył się według instrukcji przeprowadzania egzaminów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Po jego zakończeniu wyniki zostały podsumowane wraz ze zdającymi. Wyjaśniono wszelkie wątpliwości. Uczestnicy, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście w egzaminie próbnym, wypełniali test drogą elektroniczną.

Małopolska WK. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu przygotował i przeprowadził w pierwszym tygodniu czerwca próbne egzaminy według zasad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu i wychowawcy przekazali testy podopiecznym, którzy nie mieli możliwości osobistego dotarcia na egzamin. Dla pozostałych zorganizowano egzamin stacjonarny w Ośrodku oraz u pracodawców. Po jego zakończeniu i omówieniu przedstawiono szczegółowe zasady egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz obowiązki związane z zakończeniem nauki szkolnej. Zwrócono również uwagę na kursy doszkalające.

9 czerwca br. odbyły się z kolei w nowosądeckim Ośrodku egzaminy praktyczne w zawodzie kucharza, które zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ze szczególnym zachowaniem zasad bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska. Instruktorki praktycznej nauki zawodu przydzieliły swoim podopiecznym zadanie egzaminacyjne. Podczas oceny dań komisja zwracała uwagę nie tylko na samo wykonanie potraw i walory smakowe, ale również na przygotowanie stanowiska pracy, umiejętność porcjowania surowców, dobór zastawy stołowej, dekoracji i porządek na stanowisku pracy.

  

  

Egzamin próbny w 6-38 Hufcu Pracy w Gorlicach poprzedziły konsultacje, podczas których młodzież z zachowaniem wszelkich środków ostrożności rozwiązywała testy z poprzednich lat, utrwalając tym samym zdobytą w ciągu trzech lat kształcenia wiedzę. Tegoroczni absolwenci gorlickiego hufca to 69 osób kształcących się w zawodach: sprzedawcy, kucharza, fryzjera, stolarza, mechanika pojazdów samochodowych, piekarza, cukiernika oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Od poniedziałku 1 czerwca w małych grupach przeprowadzane były egzaminy próbne, którymi objęci zostali wszyscy uczestnicy kończący w bieżącym roku szkolnym naukę zawodu. Przed egzaminami próbnymi młodzież została zapoznana z instrukcją wypełniania testu, czasem trwania egzaminu, a także uzyskała informację dotyczącą terminu wyników.

  

Podkarpacka WK. Próbny egzamin zawodowy dla uczestników ostatniego roku nauki z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy odbył się w dniach od 1 do 5 czerwca. Przeprowadzono go on-line oraz w siedzibie hufca i u pracodawcy. Tuż przed egzaminem uczestnicy przygotowywali się do napisania testu rozwiązując ćwiczenia, które otrzymali od kadry OHP. Średnia uzyskanych wyników wyniosła 70%.

W dniach 2-3 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu odbył się próbny egzamin teoretyczny dla uczestników kończących w tym roku naukę w zawodach kucharza oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Większość uczniów odbyła ten egzamin w bezpośredniej formie. Natomiast dwóch, którzy ze względów osobistych nie mogli dojechać do Ośrodka, wypełniło testy w formie elektronicznej. Po ogłoszeniu wyników instruktorzy praktycznej nauki zawodu omówili z uczestnikami popełnione błędy.

  

Do egzaminu próbnego przystąpili także uczestnicy trzeciego rocznika z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie, kształcący się w zawodzie ślusarza. Egzamin, który odbył się w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Zdający musieli wykazać się wiedzą w zakresie technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z podstaw przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy krośnieńskiego hufca pozytywnie zakończyli egzamin próbny.

  

Podlaska WK. W dniach 2 i 4 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyły się próbne egzaminy pisemne potwierdzające kwalifikacje w zawodach kucharza oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Z uwagi na obecną sytuację pandemii uczestnicy mieli możliwość rozwiązania testu online. Wszyscy jednak, zdecydowali się na przyjazd do Ośrodka oraz formę pisemną. Takie rozwiązanie pozwoliło poczuć atmosferę egzaminu i zapoznać się z procedurami dotyczącymi zarówno samego egzaminu. Co najważniejsze była to okazja do sprawdzenia poziomu swojego przygotowania. Młodzież otrzymała test z kartą odpowiedzi, który musiała wypełnić w określonym czasie. Pozytywny wynik to minimum 50 % właściwych odpowiedzi. Wyniki testu zostały indywidualnie omówione z instruktorami szkolenia zawodowego.

Pomorska WK. Zgodnie z wytycznymi kadra 11-19 Hufca Pracy w Słupsku przygotowała indywidualne testy dla każdego uczestnika kończącego naukę w zawodach: sprzedawcy, kucharza, piekarza, fryzjera, mechanika pojazdów samochodowych, stolarza, montera zabudowy, lakiernika, rolnika, cukiernika oraz murarza-tynkarza. W dniach od 1 do 5 czerwca br. wychowawcy przeprowadzili egzamin zarówno bezpośrednio, jak i zdalnie. Testy omówiono indywidualnie z każdym uczestnikiem. Osoby, które wykonały test metodą online, omówiły jego wyniki telefonicznie. Każdy uczestnik otrzymał wskazówki na co mógłby jeszcze zwrócić uwagę uzupełniając swoją wiedzę przed egzaminem kwalifikacyjnym. Odbędzie się on w dniach od 22 czerwca do 9 lipca.

  

Świętokrzyska WK. Młodzież z Hufca Pracy w Końskich zdawała egzamin próbny w zawodach: mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, elektryka, murarza-tynkarza, montera zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarza, fryzjera, stolarza, kucharza i sprzedawcy. Na wykonanie testu uczestnicy mieli 60 minut. Był to sprawdzian wiedzy zdobytej przez trzy lata w szkole i na praktycznej nauce zawodu. Wyniki próbnego testu pozwolą lepiej przygotować się do egzaminu.

  

Do próbnych egzaminów zawodowych przystąpili w dniach 2 – 3 czerwca wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach. Młodzież pisała testy w dwunastoosobowych grupach zawodowych: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik. Egzamin został przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących procedur i reżimu sanitarnego.

  

37 podopiecznych Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie sprawdziło swoją wiedzę w zawodach kucharza, sprzedawcy, cukiernika, ślusarza, mechanika pojazdów samochodowych, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza-tynkarza, fryzjera i stolarza. Uczestnicy zdawali egzamin w dwóch turach i w trzech pomieszczeniach Ośrodka z zachowaniem wszelkich ostrożności. Przed wejściem do budynku młodzież miała mierzoną temperaturę, dezynfekowane ręce, a następnie zajmowała miejsca przy stolikach z zachowaniem dwumetrowej odległości.

Na rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań uczestnicy mieli 60 minut. Egzamin był sprawdzeniem poziomu opanowania wiedzy z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonej w podstawie programowej. Dla kadry pedagogicznej najważniejsze jest zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy młodzieży, aby wiedzieć nad czym jeszcze należy popracować. Mimo, że był to tylko egzamin próbny zdawany przed komisją składającą się z kadry opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie młodzieży towarzyszyły duże emocje. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca.

  

Śląska WK. Uczestnicy 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie wzięli udział w próbnych egzaminach zawodowych. Najpierw zaś młodzież miała możliwość uczestniczenia w konsultacjach, które odbywały się na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Uczniowie zapoznawali się z testami z poprzednich lat, rozwiązywali je utrwalając tym samym zdobytą w całym cyklu kształcenia wiedzę. Tegoroczni absolwenci kształcili się w zawodach: fryzjera, piekarza, cukiernika, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, stolarza, sprzedawcy oraz kucharza.

Zachodniopomorska WK. Podczas próbnych egzaminów uczestnicy zachodniopomorskich jednostek OHP wypełnili testy z lat ubiegłych, które udostępniane są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Swoją wiedzę sprawdzili m.in. przyszli kucharze, fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, cukiernicy i ślusarze. Wychowawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu przekazywali młodzieży arkusze zarówno bezpośrednio, podczas indywidualnych spotkań, ale też (osobom, które nie miały możliwości dotarcia na spotkanie) zdalnie. Niektórzy mieli również możliwość sprawdzić swoje umiejętności praktyczne, w zakładach, w których realizują praktyczną naukę zawodu. Łącznie do próbnych egzaminów przystąpiło 186 uczestników.

  

 

Zawsze „Aktywni”

Zawsze gotowi, skuteczni, silni, niepokonani w konfrontacji z przeciwnościami losu – tak w kilku słowach można określić grupę uczestników „Klubu Aktywnych” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie (Pomorska WK).

Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie na rzecz innych osób, organizacji, instytucji czy podmiotów leczniczych – czyli wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc – podkreśla Karol Zakrzewski zrzeszony w Klubie Aktywnych tczewskiego Ośrodka. Wolontariat jest dla młodych ludzi okazją do rozwijania umiejętności, poznania nowych ludzi, zdobywania doświadczenia, odwagi, pewności siebie, poczucia spełnienia czy podwyższenia samooceny, własnej wartości, to możliwość wykazania się, zaistnienia, uznania ze strony innych.

W ostatnim czasie uczestnicy pomagali w organizacji, podziale i dystrybucji środków higieniczno-żywnościowych dla najstarszych, zasłużonych, a zarazem najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Z prośbą o pomoc zwrócił się do chłopców dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia Urzędu Gminy Malbork Bartosz Błachut. 1 czerwca podopieczni Ośrodka rozwieźli i dostarczyli paczki ufundowane przez firmę SANOFI, a zorganizowane przy ścisłej współpracy z PCK w Malborku. – W czasie realizacji wolontariatu zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy Przewodniczącego oraz przedstawicieli Rady Gminy Malbork, reprezentantów organów lokalnej społeczności, pana dyrektora GOKSRTiZ Malbork – czyli dość cenne znajomości, jak i najważniejsze naszych seniorów, którzy nie kryli łez wzruszenia i szczęścia, którzy zostali obdarowani podarunkami w Dniu Dziecka – mówi uczestnik Karol Mulik.