Spotkanie z rodzicami

O tym, co czeka na uczestników w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie w nowym roku szkoleniowym mogli dowiedzieć się ich rodzice i opiekunowie podczas spotkania z dyrekcją i kadrą wychowawczą. Poinformowano o organizacji i zasadach szkolenia zawodowego młodzieży w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych Centrum, działalności świetlicy środowiskowej i rodzajach zajęć pozalekcyjnych, jak również o zasadach organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i planowanych przedsięwzięciach z udziałem młodzieży.

W spotkaniu wzięła udział również dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie, gdzie młodzież z OHP może uczyć się w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej lub gimnazjum z przysposobieniem do pracy.

 

Porządkowanie cmentarzy na Wołyniu

Już po raz dziewiąty uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z Lubelszczyzny wraz z wolontariuszami z całej Polski i Ukrainy porządkowali polskie cmentarze i miejsca pamięci na Wołyniu. Od 10 do 26 sierpnia grupa pracowała na terenie 18 nekropolii i miejsc pamięci, na kolejnych czterech cmentarzach zapalono znicze, a w ramach wyjazdu kwaterowano w trzech miejscowościach (w Krzemieńcu, Horochowie i Kowlu). Organizatorami wyjazdu były: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP i Fundacja Niepodległości.

Wołyń to miejsce, skąd wywodzą się wybitni polscy poeci, duchowni, wodzowie, ludzie zasłużeni dla Rzeczpospolitej. Na polskiej mapie pamięci Wołyń po raz pierwszy pojawił się, choć na krótko, już za czasów Bolesława Chrobrego, by dopiero za królowania ostatniego z Piastów na polskim tronie Kazimierza Wielkiego zaistnieć na trwale. Ostatecznie został włączony w granice Korony decyzją Unii Lubelskiej w 1569 r. i od tej pory dzielił wspólne dzieje z Rzeczpospolitą, będąc świadkiem jej wielkości i upadków. Dziś jedynym świadectwem polskości Wołynia uświęconego kilkusetletnią obecnością Polaków na tej ziemi pozostały cmentarze. Zaniedbane, opuszczone, porzucone na pastwę czasu i zapomnienia. To nimi właśnie zajęła się grupa młodzieży z OHP i wolontariuszy podczas 17 dni pobytu na Ukrainie.

Praca polegała na porządkowaniu starych grobów m.in. w Wiśniowcu, Turzysku, Szumsku, Ostrogu, Kupiczowie, Zasmykach, Rożyszczach, Ostrówkach, Przewałach, Łukowie, Hołobach, Gaju, Skurczu, Koniuchach, Nieświczu. Koszono trawę, karczowano drzewostan, wynoszono śmieci, grabiono liście, malowano krzyże, zapalano znicze, by na koniec pomodlić się za zmarłych. Tyle można zrobić i tyle zrobiono.

Przez cały czas rozmawiano też o przeszłości i teraźniejszości. Wśród uczestników obozu byli naukowcy, studenci, seniorzy, miłośnicy historii, potomkowie Wołynian, ale i tacy, którzy dopiero szukali Wołynia na mapie. Najmłodsi mieli po 12 lat, najstarszy 86. Z młodymi Polakami na obozie byli też młodzi Ukraińcy. Trzeba pamiętać o tym, co było, ale i myśleć o tym co będzie. Tylko tak można jednać narody i społeczeństwa.

Czas na wyjeździe upływał nie tylko na pracy na cmentarzach. Była okazja pograć w piłkę na prawdziwym boisku w Kowlu, być na Górze Królowej Bony w Krzemieńcu, oglądać rekonstrukcję największej bitwy z udziałem Legionów Polskich podczas I wojny światowej w miejscu walk pod Kostiuchnówką, uczestniczyć we mszy polowej, wziąć udział w rajdzie pieszym z Sokoła do Ostrówek czy zwiedzać okolice w miejscach kwater. Nie do przecenienia była także możliwość opuszczenia na chwilę cywilizacji XXI wieku: zamiast czatu internetowego można było spotkać i porozmawiać z żywym człowiekiem, pod stopami zamiast dywanu można było poczuć miękką trawę, a elektryczność zastąpić świeczką lub płomieniem ogniska.

W tegorocznej wyprawie Ochotnicze Hufce Pracy były reprezentowane przez młodzież i wychowawców z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Radzynia Podlaskiego i Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie. Przez większość obozu towarzyszył im komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Gawryszczak.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za pracę i udział w spotkaniach na kresowym szlaku polskiej pamięci.

 

Bieg I Kompanii Kadrowej

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP wspólnie ze Stowarzyszeniem „Biegacz Świętokrzyski” zorganizowała 12 sierpnia „3 Bieg I Kompanii Kadrowej”. Bieg odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

kielce5
Nagrody wręczył Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

Zarówno start, jak i meta pięciokilometrowego marszobiegu znajdowały się na Placu Wolności, a trasa prowadziła głównymi ulicami Kielc: Ewangelicką, Sienkiewicza, Żelazną, Czarnowską, Panoramiczną, Sienkiewicza i Hipoteczną. Aby oddać hołd legionistom wszyscy uczestnicy zarówno na starcie, jak i podczas biegu śpiewali pieśni legionowe, wojskowe i patriotyczne. Po zakończeniu biegu odbyły się liczne konkursy oraz wręczono nagrody dla wszystkich zawodników.

 

 

 

 

Przed wejściem na rynek pracy

W części jednostek OHP realizujących projekty „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończyły się już indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi. Ustalono potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia, ich predyspozycje pod kątem planowania rozwoju ich kariery zawodowej oraz Indywidualne Plany Działania (IPD). Zajęcia i warsztaty miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Przede wszystkim przygotowały uczestników projektu do poruszania się po rynku pracy.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie (Małopolska WK OHP) zakończyły się już zajęcia grupowe z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Żabnie Beatą Wójcik. W warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, które trwały czterdzieści godzin uczestniczyli beneficjenci projektu grupy A, która jest drugą grupą zorganizowaną w tarnowskim Centrum. Młodzież uczestniczyła w dyskusjach, ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych. Poznawała podstawowe zagadnienia rynku pracy i mechanizmy nim rządzące. Poprzez liczne ćwiczenia nauczyła się sporządzać dokumenty aplikacyjne konieczne przy prezentowaniu swoich kwalifikacji, umiejętności czy zainteresowań, a do rozmów kwalifikacyjnych przygotowywała się w trakcie scenek symulacyjnych. Burzliwą dyskusję wśród uczestników wzbudził temat równości szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy. Doradca Beata Wójcik przekazała także liczne materiały dotyczące omawianych zagadnień.

Dwudziestogodzinny cykl zajęć z doradztwa zawodowego na Śląsku.
Dwudziestogodzinny cykl zajęć z doradztwa zawodowego na Śląsku.

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – EFS” z Wodzisławia Śląskiego biorą udział w cyklu dwudziestogodzinnych zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych przez Agnieszkę Król z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świętochłowicach (Śląska WK OHP). Są to zajęcia grupowe stanowiące uzupełnienie indywidualnych porad z doradcą zawodowym, w ramach których została określona droga rozwoju zawodowego każdego z uczestników. W trakcie spotkań doradca omawia m.in. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przeprowadza również analizę słabych i mocnych stron oraz opracowuje diagnozę predyspozycji zawodowych. Warsztaty zostały wzbogacone o liczne ćwiczenia praktyczne, w trakcie których młodzież może wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach. Jednym z zamierzeń spotkań doradczych jest zapewnienie beneficjentom powrotu lub wejścia na rynek pracy. Kolejnym etapem wsparcia w ramach projektu będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

W Busku-Zdroju zakończyły się już warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
W Busku-Zdroju zakończyły się już warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Ostatnią formę wsparcia w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” związaną z doradztwem zawodowym – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – zakończono w Busku-Zdroju (Świętokrzyska WK OHP). Uczestnicy projektu na zajęciach z doradcą z MCK w Mniowie Agnieszką Serek określali swoje mocne strony, zainteresowania i predyspozycje pod kątem doboru odpowiednich kursów zawodowych. Poznawali instytucje i instrumenty rynku pracy. Analizowali sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy w kontekście zachowania równości płci. Młodzież poznała zasady tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, a także zasady autoprezentacji. Filmy instruktażowe wykorzystane na warsztatach pozwoliły na przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą i zwrócenie uwagi na ważną rolę komunikacji niewerbalnej.

Podczas zajęć w Jaśle uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - YEI” określili m.in. swoje mocne i słabe strony.
Podczas zajęć w Jaśle uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” określili m.in. swoje mocne i słabe strony.

Podobne zajęcia mają uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” z Jasła. W drugiej połowie lipca rozpoczęto w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle (Podkarpacka WK OHP) cykl 40 godzinnych zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego Marka Mrozka. Ich celem jest przede wszystkim zintegrowanie grupy, określenie i zanalizowanie lokalnego rynku pracy, jak również określenie mocnych i słabych stron uczestników. Oprócz sporządzania dokumentów aplikacyjnych uczestnicy projektu zapoznają się z technikami asertywnymi umożliwiającymi prawidłową komunikację międzyludzką i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, a także nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie oraz samodzielności w działaniu. Nabytą wiedzę doskonalą podczas ćwiczeń zespołowych. Biorąc z kolei udział w grze planszowej CASHFLOW uczą się koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy.

W Łomży zajęcia pozwalają uczestnikom projektu dokonać analizy własnych zdolności i zainteresowań.
W Łomży zajęcia pozwalają uczestnikom projektu dokonać analizy własnych zdolności i zainteresowań.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży (Podlaska WK OHP) uczestnicy projektu dokonują podczas spotkań z doradcą zawodowym analizy własnych zdolności, zainteresowań i kompetencji. Uczą się jak wyznaczać i osiągać swoje cele, a także co zrobić, aby były one jasno sprecyzowane, mierzalne, realistyczne i określone w czasie. Ponadto zajęcia pozwalają na integrację grupy, zwiększenie samoświadomości uczestników, budowanie właściwych relacji, angażowanie wszystkich członków zespołu we wspólne zadania, co będzie bardzo przydatne podczas pozostałych zajęć przewidzianych w projekcie. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jak wielką rolę odgrywa grupa osób, która motywuje do działania, pozwala na ujawnianie zdolności, rozwijanie kreatywności, przezwyciężanie trudności oraz obalanie mitów i stereotypów. Łatwiej później świadomie kształtować swoją karierę.

O panujących regułach na rynku pracy rozmawiano podczas zajęć w Dobrym Mieście.
O panujących regułach na rynku pracy rozmawiano podczas zajęć w Dobrym Mieście.

Jak twierdzą uczestnicy projektu realizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście (Warmińsko-Mazurska WK OHP), dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym czują się pewniej i znają już swoje potrzeby oraz możliwości dostosowane do rynku pracy. Jest to dla nich szansa na zdobycie wymarzonego zawodu, do którego kwalifikacje nabędą w kolejnych etapach projektu poprzez ukończenie kursu zawodowego oraz trzymiesięczny staż zawodowy. Młodzi ludzie zapoznali się także w czasie zajęć z rynkiem pracy i panującymi na nim regułami oraz zasadami związanymi z rekrutacją na stanowiska pracy. Nauczyli się ponadto pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do spotkania z pracodawcą, w tym radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy przedstawił również sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

 

www.dreamsart.pl

 

Doradcy pomagają

Dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo ważne jest przygotowanie do świadomego wyboru zawodu. Decyzja o jego wyborze prawie nigdy nie jest łatwa. Zanim więc ją podejmiemy, musimy poznać siebie i odpowiedzieć sobie (szczerze!) na kilka ważnych pytań. Pomogą nam w tym doradcy zawodowi OHP, którzy również w czasie wakacji udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, wcześniej badając zainteresowania i predyspozycje zawodowe osób zgłaszających się po poradę.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu (Dolnośląska WK OHP) zorganizowano pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy. O przedsiębiorczości mówi się coraz więcej, bo to atrybut, który bardzo pomaga w życiu. Pozwala szybciej podejmować trafne decyzje i ułatwia znacznie poruszanie się po rynku pracy. W trakcie zajęć w Bolesławcu przekazano ich uczestnikom wiele praktycznych porad i cennych informacji, jak choćby tę, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, której można się nauczyć i która pomaga w życiu zawodowym.

Powszechnie wiadomo, że praca wakacyjna to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale i znakomity sposób na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych tak bardzo potrzebnych młodym ludziom. Oprócz pieniędzy i doświadczeń warto jeszcze wymienić nowe znajomości, a nawet przyjaźnie, kształtowanie charakteru, naukę samodyscypliny, wytrwałości i pracy w grupie. W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Rypinie (Kujawsko-Pomorska WK OHP) zorganizowano spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji. Uczestnicy dowiedzieli się jak szukać pracy na lokalnym rynku pracy, czym kierować się przy wyborze ofert zatrudnienia i jak zachować się podczas pierwszego spotkania z pracodawcą. Mogli też od razu zapoznać się z ofertami przygotowanymi przez rypiński Punkt Pośrednictwa Pracy, wśród których przeważały propozycje pracy przy zbiorach owoców i warzyw. Osoby chcące podjąć zatrudnienie wypełniły ankietę poszukującego pracy oraz zostały skierowano do pracodawcy.

Spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie.
Spotkanie promujące zatrudnienie w czasie wakacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie.

O kreatywności rozmawiali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści na zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Terespolu (Lubelska WK OHP) 9 sierpnia. Ćwiczenia dotyczyły rozbudzania twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Uczestnicy rozwiązywali łamigłówki, zgadywanki i rebusy. W programie była też prezentacja multimedialna i test „Dokąd gimnazjalisto?”, przygotowujący do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Na koniec wszyscy otrzymali gadżety promocyjne. Zajęcia odbyły się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Także w jednostce Lubelskiej WK OHP w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej dla młodych wolontariuszy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”. Młodzież określała swoje cechy charakteru, zainteresowania i pasje, planowała kolejne etapy życia i karierę zawodową. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Utworzona komisja rekrutacyjna zadawała pytania, a kandydat do pracy starał się na nie jak najlepiej odpowiadać. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami co do tematu i formy realizacji.

W Bliznem doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krosna oraz Młodzieżowego Centrum Kariery z Brzozowa (Podkarpacka WK OHP) spotkali się w ramach kolejnej edycji autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” z niepełnosprawnymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy warsztatów dostali do wypełnienia karty pracy „Taki jestem”, których analiza pozwoliła doradcom na określenie mocnych i słabych stron młodzieży. Przeprowadzono też ćwiczenie pod nazwą „Imiona”, dotyczące cech charakteru, oraz „Drzewo grupy”. Doradcy starali się zbudować przyjazny klimat pracy i pozyskać jak najwięcej wiedzy o podopiecznych ŚDM, która będzie stanowić bazę do pracy podczas kolejnych spotkań pod koniec sierpnia. Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do bycia dobrym pracownikiem wymaga kształtowania jego wiedzy o sobie i funkcjonowaniu wśród innych.

Kolejna edycja autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” realizowana przez podkarpackie jednostki OHP.
Kolejna edycja autorskiego programu „Szansa dla wszystkich II” realizowana przez podkarpackie jednostki OHP.

W Warszawie natomiast nowo zrekrutowani uczestnicy do praskiej jednostki 7-9 Hufca Pracy  (Mazowiecka WK OHP) uczestniczyli w zajęciach, w czasie których doradca zawodowy Paulina Drózd zapoznała ich ze sposobami poznawania swoich indywidualnych cech psychofizycznych, istotnych przy wyborze kształcenia zawodowego. Proponowane treści pozwoliły młodzieży na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych ważnych przy podejmowaniu krótkotrwałych i długotrwałych decyzji. – Dobrze wybrany kierunek kształcenia to doskonała inwestycja w przyszłość. Istotną sprawą jest także uświadomienie uczestnikom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie, zmieniający się bowiem rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji – przekonywała prowadząca zajęcia. Podczas spotkania można było również skorzystać z porady pośrednika pracy, jak również obejrzeć film edukacyjny pt. „Zawody przyszłości”.

praca2
Nowo zrekrutowani uczestnicy praskiej jednostki 7-9 Hufca Pracy podczas zajęć z doradcą zawodowym.

Wakacje z OHP

Za nami półmetek wakacji. Młodzież nie tylko pracuje z OHP, ale i wypoczywa. I to wypoczywa często poza miejscem zamieszkania i w bardzo atrakcyjnych formach łączących relaks z edukacją.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy (Dolnośląska WK OHP) – w ramach wsparcia Gminy – zorganizowało obóz szkoleniowo-wypoczynkowy, który odbył się w lipcu nad morzem w Łazach.

Każda minuta obozu była dokładnie przemyślana i zaplanowana. Jego 26 uczestników brało udział w zawodach sportowych, konkursach i warsztatach plastycznych czy muzycznych, jak również w wycieczkach do pobliskich miejscowości – Mielna, Kołobrzegu, Darłowa i Darłówka, gdzie czekało na nich wiele atrakcji m.in. rejs statkiem, wizyta w Aquaparku czy kręgielnia i park linowy. Organizowano także ogniska, podczas których opowiadano „straszne historie” oraz naukę popularnych harcerskich i turystycznych piosenek.

Był też czas na edukację. Wiele mówiono podczas obozu o ochronie przed różnego rodzaju uzależnieniami. Młodzi ludzie mieli okazję poznać przyczyny, mechanizmy i sposoby leczenia schorzeń, które – ich zdaniem – dość często występują w ich otoczeniu. Uczono także młodzież właściwych reakcji na niedozwolone działania oraz informowano jakie instytucje pomagają w tego typu kryzysowych sytuacjach.

dobiesz4
Półkolonie w dobieszkowskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP cieszą się dużym zainteresowaniem.

Również przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Strykowie zorganizowano w dobieszkowskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP półkolonie dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Jak co roku oferta świetlicy środowiskowej Centrum w Dobieszkowie była różnorodna i interesująca. Uczestnicy mogli wziąć udział w grach i zabawach świetlicowych, zajęciach sportowych i informatycznych, zajęciach terenowych, plastycznych, fryzjerskich, kulinarnych oraz warsztatach sztuki cyrkowej. Wychowankowie półkolonii uczestniczyli również w dwóch wycieczkach – do Muzeum na zamku w Łęczycy, gdzie odbyła się lekcją muzealna o diable Borucie oraz warsztaty etnograficzne lepienia z gliny, jak również do otwartego w tym roku, nowoczesnego Planetarium, mieszczącego się w obiektach dawnej najstarszej łódzkiej elektrowni EC1.

kujpom
Podczas wizyty w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Na początku sierpnia w toruńskim Środowiskowym Hufcu Pracy (Kujawsko-Pomorska WK OHP) rozpoczęła się Akcja Lato pod hasłem „Aktywne wakacje” skierowana do dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Pracownicy OHP przygotowali wyjątkowo atrakcyjny program dla jej uczestników, mający przede wszystkim rozbudzić ich zainteresowanie najciekawszymi obiektami Torunia. Rozpoczęto od nowo otwartego Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, w którym odbywają się koncerty, konferencje oraz przedstawienia teatralne. Młodzież zapoznała się z architekturą oraz historią tego nowoczesnego budynku, zwiedziła sale koncertowe oraz zaplecze, w tym garderoby artystów. Kolejnym punktem dnia była gra miejska, dzięki której uczestnicy mogli zapoznać się z ciekawymi miejscami na Starówce, a także poznać legendy związane z Toruniem. Dzięki wykonywanym zadaniom, młodzież poznała ciekawostki związane z Ratuszem Staromiejskim, Teatrem im. Wilama Horzycy, Dworem Artusa oraz z innymi zabytkami Starego Miasta. W planach jest zwiedzanie Zamku Krzyżackiego i podtoruńskiej Barbarki. Poza zwiedzaniem czekają na młodzież zajęcia z podstaw samoobrony i udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez instruktorów z Toruńskiego Związku Krzewienia Kultury Fizycznej.

lubelska
Bezpieczne wakacje w Rejowcu Fabrycznym.

Z kolei jak bezpiecznie spędzić wakacje na rowerze uczyła się młodzież w Rejowcu Fabrycznym, gdzie miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery OHP (Lubelska WK OHP) przeprowadziło we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje na rowerze”. Uczestnicy zostali wyposażeni w elementy odblaskowe związane z bezpieczeństwem na drogach, jak np. odblaski na ubrania czy też smycze odblaskowe. Atrakcją było także znakowanie rowerów, poprzedzone rozmową z policjantami na temat znajomości zasad ruchu drogowego. Skorzystało z tego około 35 dzieci i 15 dorosłych. Akcja odbyła się w siedzibie MCK w ramach półkolonii organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym.

Zajęcia w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Zajęcia w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Podlaska WK OHP) gościł na koloniach młodzież gimnazjalną z gmin Kolno i Suwałki. W ramach wypoczynku odbywały się zajęcia integracyjne, sportowe, świetlicowe, wyjścia do kina, wycieczka do Świętej Wody, zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego i Stadionu Miejskiego. Oprócz tego wiele czasu poświęcono na spotkania z doradcą zawodowym oraz zajęciom w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych, w których w ciągu roku szkolnego kształcą się przyszli kucharze, krawcy, fryzjerzy, budowlańcy. Uczestnicy kolonii poznali specyfikę pracy w tych zawodach oraz dowiedzieli się jakie są wymagania i kwalifikacje.

 

 

 

Poniżej galeria z wakacyjnego wypoczynku z OHP dzieci i młodzieży:

 

„Aktywnie, zdrowo, ekologicznie”

Młodzi Polacy, Niemcy i Ukraińcy spotkali się w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej (Opolska WK OHP) w dniach od 1 do 9 sierpnia na spotkaniu edukacyjnym pn. „Aktywnie, zdrowo, ekologicznie”, do którego przygotowywali się we własnych krajach.

Zajęcia w parku linowym w Kątach Wrocławskich.
Zajęcia w parku linowym w Kątach Wrocławskich.

Jego celem było zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska lokalnego, m.in. poprzez poznanie walorów przyrodniczych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz rosnących w nim roślin i żyjących tam zwierząt chronionych. Uczestnicy zbudowali altanę przy ostoi dla owadów, a także założyli ogród zielarski. Często wędrowano z kijkami Nordic Walking, rozgrywano turnieje sportowe, uczestniczono w warsztatach związanych z ekologią, zdrowiem oraz sportem. Dużą atrakcją były zajęcia wspinaczkowe w Adrenalina Parku, spływ kajakowy oraz wejście na Biskupią Kopę. Nie mogło się obejść bez wieczorków narodowych i zabaw integracyjnych. Stworzono też słownik polsko-niemiecko-ukraiński.

Zajęcia trwały od samego rana do późnych godzin wieczornych, a atmosfera sprzyjała nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, łamaniu stereotypów i poznawaniu zwyczajów zagranicznych rówieśników. Za miesiąc, również w Dąbrówce Dolnej, odbędzie się seminarium podsumowujące projekt, podczas którego zostanie wykonana wystawa ewaluacyjna.

Wymiana była dofinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.