Spotkanie podsumowujące

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu (Wielkopolska WK) zakończyli już wszystkie zaplanowane dla nich formy wsparcia. 16 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział uczestnicy oraz pracodawcy i pracownicy firm, w których młodzież odbywała staże zawodowe.

Podczas realizacji projektu młodzi ludzie otrzymali różnego rodzaju wsparcie doradcze, szkoleniowe i materialne. Wsparcie zostało dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi. Szkolono w różnych profesjach, w których zgodnie z „Barometrem zawodów 2019” istnieje zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Trzy osoby ukończyły kurs kosmetyczny, sześć – kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, a trzy – kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem ECDL.

Po zakończonym szkoleniu zawodowym uczestnicy rozpoczęli staże w lokalnych firmach. Zostali zapoznani z dokumentami stażowymi, szczególnie dokładnie omówiono regulamin stażu oraz umowę. Każdy miał zapewnionego opiekuna z ramienia pracodawcy, pod którego opieką nabywał doświadczenie w wyuczonym zawodzie. Staże zawodowe to cenny element przygotowań przed podjęciem zatrudnienia.

Wręczenie zaświadczeń

Dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Jeleniej Góry (Dolnośląska WK) przyszedł czas na wręczenie końcowych zaświadczeń.

Zostały na nich wyszczególnione wszystkie formy wsparcia w jakich młodzi ludzie mieli możliwość brać udział podczas trwania projektu, podnosząc swoje umiejętności, kwalifikacje i zdobywając nową wiedzę. Były to grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, warsztaty z kreowania wizerunku, kurs zawodowy na operatora koparko-ładowarki i trzymiesięczny staż zawodowy.

Udział w projekcie spowodował, że wielu z uczestników zmieniło swoje spojrzenie na świat. Dla niektórych z nich była to szansa zmiany na lepsze z nowymi kwalifikacjami i możliwością podjęcia pracy w zawodzie deficytowym i jak najbardziej pożądanym na rynku pracy. Część uczestników podjęło już pracę u pracodawców, u których odbywało staże.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podnieśli swoje kwalifikacje

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas stażu młodzi ludzie uzyskali nowe umiejętności zawodowe, lepiej poznali lokalny rynek pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Każdy pracodawca osobiście, bądź za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, czuwał i wspierał stażystów podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie. Za każdy miesiąc stażu młodzież otrzymywała stypendium, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie motywował do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe – młodzież rozpoczęła w nim udział od zajęć z doradcą zawodowym, który zdiagnozował potrzeby i predyspozycje młodych ludzi, co pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z nich do potrzeb rynku pracy oraz trafny dobór pozostałych form wsparcia. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój wizerunek. Kolejnym i zarazem zasadniczym etapem projektu były kursy zawodowe, podczas których młodzież szkoliła się w zawodach: barman-barista z obsługą kasy fiskalnej, sprzedawca-magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz spawacz metodą TIG i MAG.

Udział w projekcie pozwolił młodzieży zdobyć doświadczenie zawodowe oraz stworzył możliwość nawiązania nowych znajomości. Zaangażowanie uczestników i ciężka praca opłaciły się, ponieważ część pracodawców zatrudniła stażystów w swoich firmach, a kilku uczestników założyło własne działalności gospodarcze.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w Wołowie

Staże to ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dla jego uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie (Dolnośląska WK).

Po pełnej ścieżce wsparcia oraz specjalistycznym kursie zawodowym uczestnicy zdobywają doświadczenie oraz poszerzają swoją wiedzę w zakładzie PCC Apakor Sp. z o.o. w zawodzie spawacza-montera. Taka forma wsparcia stanowi istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawuje opiekun wyznaczony z ramienia pracodawcy, który jest zobowiązany udzielić uczestnikowi wskazówek oraz służyć pomocą w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Sprzedawcy i fryzjerzy

W Toruniu dobiegły końca kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy kursów w zawodach fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych przystąpili do egzaminów końcowych.

W trakcie kursu młodzi fryzjerzy opanowali techniki strzyżenia, farbowania i stylizacji oraz wiedzę i praktykę dotyczącą obsługi urządzeń fryzjerskich.

Sprzedawcy natomiast realizowali zagadnienia związane z handlem, prowadzeniem dokumentacji sklepowej, podstawami rachunkowości i zawierania transakcji. Ponadto poznali podstawowe techniki sprzedaży, obsługę programów handlowych i kasy fiskalnej, a także przepisy bhp przy produkcji i obrocie żywością. Nie zabrakło również tematów dotyczących marketingu i merchandisingu w handlu.

Wszyscy kursanci ukończyli szkolenia i pozytywnie zaliczyli egzaminy końcowe. Kolejną formą wsparcia są staże zawodowe, które uczestnicy rozpoczną w połowie października.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ostródzcy magazynierzy na finiszu

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jest to ostatni etap przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, stanowiących okazję do poszerzenia zdobytej wiedzy, wykorzystania jej w praktyce oraz zyskania cennego doświadczenia zawodowego. Jednym z kursów realizowanych przez MCK w Ostródzie jest „Magazynier z obsługą programu komputerowego, urządzeń fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego”.

Zawód magazyniera wbrew pozorom jest profesją trudną i wymagającą od pracownika koncentracji, elastyczności i zaangażowania. Podczas szkolenia kursanci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki magazynowej, obsługi specjalistycznych programów, bezpiecznych zasad magazynowania i ewidencjonowania towaru oraz budowy i obsługi wózków jezdniowych.

Uczestnicy pozostają jednocześnie pod stałą opieką specjalistów ostródzkiej jednostki OHP, którzy dodatkowo motywują ich i wspierają w działaniach. Kurs zakończy się egzaminami wewnętrznymi z poszczególnych modułów oraz egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, po którym uczestnicy otrzymają uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wizaż i stylizacja

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni (Pomorska WK) ukończyli 16 września kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

Podczas zajęć zapoznano się m.in. z demakijażem i pielęgnacją oczu, twarzy i szyi, regulacją brwi, henną rzęs, depilacją, wykonywaniem makijażu ślubnego, wieczorowego, dziennego i biznesowego, jak również stylizacją paznokci (manicure, pedicure, wzornictwo lakierowe). Po ukończeniu kursu uczestniczki pozytywnie zdały egzamin.

Następnym etapem projektu są trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Będzie to okazja do sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest skierowany do osób biernych zawodowo, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata, o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Kolejny etap za nimi

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończył się kurs zawodowy „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” oraz „Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”, będące kolejną formą wsparcia dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zajęcia obejmowały 150-godzin dydaktycznych i składały się z części teoretycznej i praktycznej. Przyszli kelnerzy, barmani i bariści uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki poprawnego spieniania mleka. W dalszej części szkolenia młodzież nabyła umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Kurs był okazją do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które teraz młodzież będzie mogła doskonalić podczas trzymiesięcznych staży zawodowych, realizowanych w lokalach gastronomicznych na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa.

Kolejni uczestnicy tego projektu ukończyli kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznały się z organizacją pracy i zasadami funkcjonowania salonu kosmetycznego. Poznały także jego wyposażenie, zastosowanie aparatury kosmetycznej oraz metodykę zabiegów. Podczas zajęć praktycznych kursantki wykonywały regulację i hennę brwi oraz przeprowadzały depilację damską i męską. Uczyły się również dbania o paznokcie, skórę wokół nich oraz podstaw stylizacji i zdobienia paznokci w wielu technikach. Ponadto wykonywały przedłużanie rzęs oraz makijaż dzienny i wieczorowy. W programie szkolenia nie zabrakło też zasad pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych oraz technik ich nakładania.

19 sierpnia umiejętności uczestniczek poddane zostały weryfikacji i egzaminowi końcowemu, który zakończył się sukcesem. Kolejnym etapem projektu będą staże zawodowe realizowane w gabinetach kosmetycznych na terenie Olsztyna i Szczytna. Będzie to okazja do doskonalenia zdobytych umiejętności.

Pozostali uczestnicy projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie szkolą się w zawodach sprzedawcy-magazyniera i spawacza metodą TIG141 i MAG135.

  

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projektowe metamorfozy

W mazowieckich jednostkach dobiega końca realizacja zajęć z zakresu kreowania wizerunku oraz wizażu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

W trakcie szkolenia beneficjenci zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące stylizacji – komponowania własnego wizerunku czyli uczyli się, jak dobierać ubrania, makijaż, dodatki i fryzury tak, by ukazywały ich w jak najkorzystniejszym ujęciu, współgrały z sylwetką, osobowością i okolicznościami w jakich mają się zaprezentować.

Szkolenie pozwoliło młodym ludziom poczuć się swobodnie i zyskać obszerną wiedzę na temat wizerunku zewnętrznego. Specjaliści wyjaśniali i pokazywali uczestnikom, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code, w którym dobór wszystkich elementów na pewno nie jest i nie powinien być dziełem przypadku. Prowadzące zaznaczyły, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienia publiczne. Uczestnicy mieli również okazję poznać najczęstsze błędy związane ze stylizacją biznesową oraz skorzystać z porad w zakresie makijażu oraz fryzjerstwa.

Stylistki towarzyszyły młodzieży w zakupach w lokalnych centrach handlowych, w których każdy mógł w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności oraz zdobytą wiedzę związaną z zakupem stroju i dodatków.

Powyższe zajęcia zamknęły kolejny etap szkoleniowy przygotowujący uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i staży zawodowych u pracodawców.

  

Rozszyfrować dress code

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach (Mazowiecka WK) odbyły się zajęcia z kreowania wizerunku oraz wizażu dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Specjalistki ds. wizażu i kreowania wizerunku wyjaśniały i pokazywały młodym ludziom, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code. Zaznaczyły, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienie publiczne. W przypadku mężczyzn klasyczny dress code opiera się na ciemnym garniturze i krawacie oraz jasnej koszuli i klasycznych półbutach. Panie mają większe pole manewru, ponieważ mogą wybierać jako strój do pracy klasyczną spódnicę i elegancką bluzkę, kostium, spodnie i koszulę, sukienkę. Cechą charakterystyczną ubrań odpowiadającym zasadom dress code jest to, że są proste, ponadczasowe, neutralne i sprawdzą się w większości sytuacji zawodowych. Zasady dress code dotyczą także dodatków, jak biżuteria oraz makijaż.

Kolejnym etapem warsztatów była metamorfoza, ramach której każdy z uczestników otrzymał cenne wskazówki jak dobrać odpowiedni strój, makijaż oraz fryzurę na spotkanie rekrutacyjne. Podczas usług stylizacji kosmetycznych i fryzjerskich uczestnicy mogli zmienić swój wygląd i zobaczyć, jak taka zmiana wpłynie na ich metamorfozę. Specjaliści towarzyszyli także młodzieży w zakupach w lokalnym centrum handlowym pomagając w doborze odpowiedniego ubioru.

Powyższe zajęcia zamknęły kolejny etap szkoleniowy przygotowujący uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i staży zawodowych u pracodawców.