Praca wre

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają staże zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Jest to ostatni etap projektu, podczas którego młodzież poszerza zdobytą wiedzę, wykorzystuje ją w praktyce oraz zyskuje cenne doświadczenie zawodowe.

Młodzi ludzie praktykują u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy. Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony indywidualny program, dokładnie określający zakres zadań wykonywanych w miejscu pracy. Istotne było, aby uczestnicy projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych na wcześniejszym etapie projektu.

Zaangażowanie poszczególnych osób zostało dostrzeżone przez pracodawców, którzy już zadeklarowali chęć zatrudniania najlepszych stażystów.
Na zakończenie, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, które ułatwią wejście na rynek pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jeleniogórskie staże na finiszu

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z grupy w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK) kończą staże zawodowe w firmach budowlanych na stanowisku operatora koparko-ładowarki.

Pogoda dopisywała, więc uczestnicy odbywali staże bez zakłóceń i zgodnie z planem. Podczas trzymiesięcznych praktyk nauczyli się, jak określać i przygotować teren do prac budowlanych, jak przygotować sprzęt budowlany (koparko-ładowarki) do pracy oraz jak odspajać grunt. Nabyli również umiejętność wyrównania terenu za pomocą koparko-ładowarki, zbierania i profilowania skarp oraz nasypów, kontrolowania i naprawy sprzętu budowlanego, opanowali wykonywanie prac ziemnych takich jak: drenaż, izolacje, odwodnienia, wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe, izolacje pionowe budynków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykopy pod pompy ciepła.

Młodzież poznała nie tylko tajniki prac na budowie, ale też poszerzyła swoje zdolności komunikacyjne i nauczyła się współpracy z innymi osobami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spawacze z Lęborka

Hufiec Pracy w Lęborku (Pomorska WK) realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spawacz to jeden z bardziej poszukiwanych i cenionych zawodów. Zatrudnienie na tym stanowisku wymaga od kandydata dużej precyzji oraz cierpliwości, a także zdolności manualnej i sprawności. Spawacze znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie technologii trwałego łączenia różnego typu metali, a więc w pracach spawalniczo-ślusarskich, instalacyjno-montażowych, w górnictwie, przemyśle metalowym oraz stoczniach.

Uczestnicy projektu, przygotowujący się do zawodu spawacza u lokalnych pracodawców, odbywają staże zawodowe, które są formą nabywania umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy. Celem staży jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce oraz poznanie własnych możliwości na rynku pracy.
Chłopcy na zajęciach poznali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy i wytyczne, normy dotyczące spawalnictwa, spawalność i techniki spawania, procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia oraz sprzęt do spawania. Dowiedzieli się również, czym są elektrody oraz jakich materiałów używa się do spawania aluminium i jego stopów.

Podczas stażu młodzież nie tylko doskonali umiejętności zawodowe, ale też poznaje zasady i funkcjonowanie zakładu, uczy się odpowiedzialności za powierzone zadania oraz rozwija w sobie przedsiębiorczość.

Podlaskie staże na finiszu

Podlascy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończą staże zawodowe u lokalnych pracodawców w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie i Hajnówce.

Do projektu przystąpiło 50 młodych osób z grupy NEET (młodzież nieucząca się, niepracująca ani nieprzygotowująca się do zawodu). Były to osoby poszukujące wsparcia i pomocy, umożliwiającej wejście na rynek pracy. Realizacja projektu umożliwiła im podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu, oprócz staży, odbyły się spotkania młodzieży z doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy oraz warsztaty z kreowania wizerunku. Dzięki tym zajęciom młodzież nabrała pewności siebie, podniosła swoją samoocenę i łatwiej jej było wybrać ścieżkę kariery zgodną z indywidualnymi preferencjami.

Po zakończeniu staży uczestnicy będą próbowali swoich sił na lokalnym rynku pracy m.in. przy wsparciu pośredników pracy z Ochotniczych Hufców Pracy. Niektórzy z nich już zdobyli zatrudnienie.

Magazynierzy i kosmetyczki

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Hufca Pracy w Kościanie (Wielkopolska WK) odbywają trzymiesięczne staże zawodowe na stanowiskach magazyniera i kosmetyczki pod okiem pracowników, którzy udzielają wskazówek i służą pomocą przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Kosmetyczki w trakcie swojej pracy wykonują zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy, hennę, regulację brwi czy manikiur. Do zadań magazynierów należą m.in. załadunek i rozładunek towaru, jego przyjmowanie i wydawanie oraz sporządzanie dokumentacji magazynowej.

W czasie realizacji staży uczestnicy poznają zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania firmy, a także uczą się samodzielnego wykonania obowiązków i odpowiedzialności za zleconą pracę.

Zakończenie projektu

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Najpierw młodzież otrzymała stosowne zaświadczenia, które wręczyli Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat i kierownik starachowickiego OSiW Agnieszka Kuś. Następnie młodzi ludzie dzielili się wrażeniami z udziału w projekcie, dzięki któremu m.in. zdobyli nowe kwalifikacje oraz poznali oczekiwania pracodawców.

W Starachowicach w projekcie uczestniczyło dziesięć osób nieaktywnych zawodowo, z których utworzono dwie grupy kształcące się w zawodach cukiernika i magazyniera z prawem jazdy. Młodzi ludzie mieli możliwość skorzystania z usług doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zajęć kreowania wizerunku oraz odbyli trzymiesięczny staż zawodowy u lokalnych pracodawców.

Szerokie spektrum działań pozwoliło na lepsze poznanie samego siebie, odkrycie własnego potencjału zawodowego, jak również wybranie kwalifikacji zawodowych, które zwiększą szansę młodzieży na rynku pracy.

Dla wyróżniających się stażystek pracodawca sfinansował warsztaty cukiernicze, podczas których poznały nowe trendy w dekorowaniu tortów. Efektem zakończonego projektu jest podpisanie umów o pracę z dwoma osobami w zawodzie cukiernika.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Mazurscy stażyści

Wraz z końcem października zakończył się pierwszy miesiąc staży zawodowych realizowanych przez olsztyńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Warmińsko-Mazurska WK) w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy realizują staże w zakładach pracy na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa, w różnych branżach m.in.: magazynowej, spawalniczej, gastronomicznej, kosmetycznej. U lokalnych pracodawców młodzież poznaje zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania zakładu pracy oraz doskonali nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne.

Młodzi ludzie mają możliwość nawiązania nowych kontaktów, które mogą okazać się bardzo przydatne w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dodatkowo mogą liczyć na wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, którzy są zobowiązani do udzielania wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kosmetyczki na stażu

Uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Hufca Pracy w Lęborku (Pomorska WK) odbywają staże zawodowe u lokalnych pracodawców, zdobywając umiejętności w zawodach kosmetyczki i wizażystki oraz ucząc się stylizacji paznokci.

Ich celem jest poszerzenie wiedzy, wykorzystanie jej w praktyce, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże to również forma przygotowania do samodzielnego wykonywania pracy.

Podczas zajęć teoretycznych stażystki poznały między innymi warunki i zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych, budowę, funkcje, schorzenia skóry, jej rodzaje oraz metody aplikacji peelingów i masek kosmetycznych. Ponadto uczyły się regulowania brwi oraz sposobów dbania o rzęsy, podstaw charakteryzacji, a także wykonywania manikiuru hybrydowego i akrylowego.

Dzięki stażom młodzież poznaje zasady i funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego, uczy się odpowiedzialności za powierzone zadania oraz rozwija w sobie przedsiębiorczość.

 

W drodze do zatrudnienia

Staże w zawodach magazyniera oraz kelnera-barmana odbywają obecnie uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubinie (Dolnośląska WK).

Młodzi ludzie rozpoczęli staże zgodnie z planowaną ścieżką wsparcia. Magazynierzy zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe w hurtowni spożywczej oraz przedsiębiorstwie budowlanym, zaś kelnerzy-barmani w lokalnych restauracjach. Jest to okazja do skonfrontowania wiedzy i nabytych w trakcie kursu umiejętności w miejscu pracy pod okiem doświadczonego pracownika  – opiekuna stażu ze strony pracodawcy. Młodzież uczy się też odpowiedzialności, rzetelności, punktualności i dobrej organizacji swojej pracy.

   

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże w Wołowie

Staże to ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dla jego uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie (Dolnośląska WK).

Po pełnej ścieżce wsparcia oraz specjalistycznym kursie zawodowym uczestnicy zdobywają doświadczenie oraz poszerzają swoją wiedzę w zakładzie PCC Apakor Sp. z o.o. w zawodzie spawacza-montera. Taka forma wsparcia stanowi istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawuje opiekun wyznaczony z ramienia pracodawcy, który jest zobowiązany udzielić uczestnikowi wskazówek oraz służyć pomocą w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych