Hufce przyszły do Domu Joannitów

Portal: gorzow.wyborcza.pl, 30.09.2016 


W sulęcińskim Domu Joannitów otwarte zostało właśnie Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP. Będzie prowadzić doradztwo zawodowe, szkolenia a także rozwijać kontakty z partnerami w całej Europie. (…)

– Zorientowaliśmy się, patrząc z Warszawy na mapę woj. lubuskiego, że nasza działalność na północy regionu jest nieco zubożona. Poszukiwaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy rozwinąć naszą aktywność. I po pierwszym spotkaniu z panem burmistrzem uznaliśmy, że odpowiednim miejscem byłby ten historyczny Dom Joannitów – mówi Marek Surmacz. (…)

Podstawowymi zadaniami centrum w Sulęcinie będzie rozwijanie i realizacja międzynarodowej informacji zawodowej i doradztwa zawodowego, wypracowanie instrumentów i narzędzi do wykorzystania w doradztwie zawodowym w ramach współpracy doradców z krajów partnerskich, utworzenie i wdrożenie Laboratorium Innowacji i-Lab, międzynarodowa wymiana młodzieży.  – Wraz z elektronicznym centrum informacyjnym na temat wymiany w doradztwie EURES może powstać dobra platforma poszukiwania pracy za granicą. Nie chodzi o to, aby wysyłać tam już wyspecjalizowaną kadrę, ale umożliwić młodzieży zdobywanie za granicą doświadczenia i powrót potem do kraju – mówi Renata Wicha. Centrum zajmie się także organizowaniem konferencji, seminariów i spotkań. (…)

Prawdopodobnie obecność OHP w Sulęcinie nie ograniczy się tylko do centrum informacyjnego i doradztwa. W przyszłości możliwe jest też przygotowanie oferty dla młodzieży z całej Polski, która mogłaby stacjonarnie uczyć się zawodu w Sulęcinie. (…)

Nowe warsztaty powstają przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Starachowicach

Portal: echodnia.eu, 30.09.2016


Przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Starachowicach rozpoczęły się prace przy budowie nowego budynku, w którym będą mieścić się pracownie do nauki kilku zawodów.

Roboty budowlane zaczęły się na początku września i postępują bardzo szybko. Gotowe są już fundamenty, a pracownicy firmy MTM II, która jest wykonawcą zaczynają stawiać ściany. Budynek w stanie surowym zamkniętym ma być gotowy na 16 grudnia tego roku. Oddanie go do użytku przewidywane jest w przyszłym roku. W nowym budynku mają znaleźć się pracownie: budowlana, fryzjerska, mechaniczna i krawiecka. Będą tam także pomieszczenia biurowe i socjalne.

(…) We wtorek odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty budynku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Świętokrzyskich Ochotniczych Hufców Pracy, parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Starachowice i Starostwa Powiatowego, a także Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz młodzież ucząca się w OHP.

 

Rynek pracy staje się rynkiem pracownika

Portal: Bartoszyce.wm.pl 28.09.2016


Targi Edukacji i Pracy w powiecie bartoszyckim odbyły się po raz drugi. Nie była to wyłącznie impreza na pokaz. Na stoiskach niektórych pracodawców można było rozmawiać o konkretnych miejscach pracy, a nawet spróbować, jak wygląda praca na oferowanym stanowisku.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach po raz drugi zorganizowały Targi Edukacji i Pracy. Odbyły się one 28 września w Sali Młodzieżowego Domu Kultury. Otwierał je wojewoda Artur Chojecki.

Bezrobocie w naszym województwie jest najniższe od lat, co jest bardzo dobrym zjawiskiem. To powód, dla którego pracodawcy z regionu powinni coraz częściej i szerzej prezentować swoją ofertę, bo rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, który dyktuje warunki. To pracownicy mają coraz więcej możliwości, mogą więcej wymagać, a pracodawca te oczekiwania musi spełnić, jeśli chce mieć pracowników – mówił Chojecki. Dodał, że mimo najniższego wskaźnika bezrobocia, jego poziom w naszym województwie i tak jest najwyższy w kraju, a powiaty sąsiadujące z obwodem kaliningradzkim są jeszcze w trudniejszej sytuacji.

Dlatego cieszę się, że OHP i PUP podjęły cenną inicjatywę, aby takie targi pracy zorganizować. Bardzo chcemy, aby młodzi ludzie tu, w swoim powiecie, gdzie się uczą i mieszkają, znajdowali godną pracę i mogli się kształcić – mówił wojewoda. (…)

Autor: Andrzej Grabowski

OHP mają zmienić nazwę, strukturę i rozszerzyć działalność

Portal: Bankier.pl 26.09.2016


Prowadzenie samodzielnego szkolnictwa zawodowego, tworzenie młodzieżowych spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz zwiększenie liczby wyjazdów do pracy za granicę – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zmieni się też ich nazwa. (…)

Planowanemu przeobrażeniu OHP poświęcona była poniedziałkowa konferencja prasowa w Katowicach, z udziałem wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. (…)

Wiceminister zaznaczył, że dzięki swemu potencjałowi Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji – zadeklarował Szwed. (…)

Przypomniał, że na polskim rynku pracy brakuje przedstawicieli zawodów technicznych i OHP są doskonałym miejscem, gdzie można kształcić takich pracowników. Wiceminister wyraził też przekonanie, że zmiana w Hufcach pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych. Dziś wiele zadań się dubluje – wskazał. (…)

Komendant główny OHP Marek Surmacz zapowiedział, że zmieni się także nazwa organizacji. „Uważamy że ta obecna brzmi zbyt archaicznie i od bardzo wielu lat nie przystaje do zadań, które wykonujemy, choć te wiodące to nauka, wychowanie i nauka zawodu” – powiedział. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie nowa nazwa. Być może zostanie wybrana z propozycji zgłoszonych w konkursie dla podopiecznych. (…)

Surmacz podkreślił, że w poprzednich latach organizacja była bardzo zaniedbywana, a pracownicy przez lata nie mieli podwyżek. „Można powiedzieć, że z jakichś powodów dążono do uspokojenia, żeby nie powiedzieć wygaszenia OHP” – powiedział Surmacz. Wyraził przekonanie, że w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje tej formy wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe. (…)

Kilkaset osób uczestniczyło w pikniku integracyjnym osób niepełnosprawnych z dwóch województw

Portal: bialapodlaska24.info  16.09.2016 


Były zabawy i gry sportowo-rekreacyjne, pokaz gimnastyczny (zawodnicy MKS Żak), pokaz walk TeakwonDo (zawodnicy MKS Żak), wspinaczka linowa oraz strzelanie wężami strażackimi do pachołków (OSP Drelów). Wszystko zaplanowano skrupulatnie na obiektach Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

To był dzień piknikowania pod hasłem „Sprawni poprzez sport” skierowany do podopiecznych instytucji opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Piknik zorganizował Caritas Diecezji Siedleckiej i Środowiskowy Dom Samopomocy z Białej Podlaskiej. (…)

Impreza odbyła się pod patronatem dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej, ks. Marka Bieńkowskiego i prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka.

Autor: Joanna Danielewicz

 

W Sulęcinie powstanie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Portal: przekrojlokalny.pl  15.09.2016 


Dzięki Centrum młodzi ludzie mają łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. To będzie druga taka placówka w Polsce.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży to nowa jednostka Ochotniczego Hufca Pracy. W Sulęcinie ma organizować konferencje i spotkania międzynarodowe, ale przede wszystkim aktywizować młodzież wchodzącą na rynek pracy. Zarówno młodzi, jak też osoby starsze, które pozostają przez dłuższy czas bez pracy będą mogli liczyć na pomoc doradcy zawodowego i przegląd aktualnych ofert pracy . Wszystko będzie się odbywało w ścisłej współpracy z firmami i rzemieślnikami.

 

Obudź swój potencjał, Centrum daje szansę

Gazeta Pomorska Kujawska, 15.09.2016 


Młodzieżowe Centrum Kariery OHP rozpoczęło realizację grupowych zajęć z doradztwa zawodowego, prowadzonych w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. (…)

Głównym celem naszego projektu jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy – mówi Monika Czyżewska, pośrednik pracy. – Chcemy zwiększyć ich aktywność zawodową. Proponujemy różnego rodzaju kursy, szkolenia, spotkania dla podniesienia kwalifikacji, by mogli zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe. (…)

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z wielu form wsparcia, będą więc spotkania z psychologiem, różne kursy: językowy, podstawowy kurs komputerowy, prawa jazdy kat. B, nawet warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Uczestnicy mają zapewnione płatne, trzymiesięczne staże.

Autor: Jolanta Młodecka

Zamiast wypoczywać, dorabiali

Portal: słoworegionu.pl , 14.09.2016 


Ponad 30 młodych osób zarejestrowanych w Młodzieżowym Centrum Kariery podczas tegorocznych wakacji skorzystało z ofert pracy tymczasowej. Zatrudnienie znaleźli m.in. jako pracownicy produkcji, magazynierzy, kasjerzy. Obecnie jednostka prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe dla młodzieży, które normalnie kosztują nawet kilka tysięcy złotych.

W Strzelinie Ochotnicze Hufce Pracy mają dodatkową jednostkę – Młodzieżowe Centrum Kariery. Zajmuje się ona m.in. usługami poradnictwa i informacji zawodowej dla uczniów, studentów, absolwentów i bezrobotnych. Podczas wakacji jednostka wyszukuje różne oferty i pomaga młodzieży w zdobywaniu pracy sezonowej, krótkoterminowej. – W tym okresie podejmujemy działania z zakresu „Lato z OHP” – mówi Marta Połetek, pośrednik pracy w MCK. – Organizowane są m.in. giełdy pracy z agencjami pracy tymczasowej, które prowadzą rekrutację do różnego rodzaju zakładów pracy.(…)

Analizując poprzedni rok można uznać, że rynek pracy coraz bardziej otwiera się na młodych. Sieć popularnych marketów w Strzelinie zaczęła poszukiwać osób do pracy wakacyjnej – tłumaczy. Z danych MCK wynika, że w tym roku wiele dziewczyn szukało pracy jako opiekunka dziecięca. – Niestety, takie oferty nie pojawiały się zbyt często w naszej bazie – przyznaje Połetek. Jednostka nie ogranicza się jedynie do wyszukiwania pracy . Młodzież może liczyć również na pomoc, nie tylko w wakacje, w konstruowaniu listu motywacyjnego czy CV. Ponadto pracownicy udzielają wskazówek, jak efektywnie przedstawić swoją kandydaturę na rozmowie kwalifikacyjnej. (…)

To nie wszystko. Jednostka realizuje również projekt „Obudź swój potencjał”, z którego korzysta 20-osobowa grupa. Uczestnicy mają zapewnione m.in. bezpłatne kursy językowe, kursy prawa jazdy kat. B, kursy zawodowe, warsztaty wizerunku oraz trzymiesięczny stażu u pracodawcy. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów. Do tego projektu nie można już jednak dołączyć, ponieważ rozpoczął się kilka miesięcy temu. – Na pewno w przyszłym roku pojawią się podobne programy. Zachęcamy więc do odwiedzania naszego biura – kończy Marta Połetek. (…)

Autor: Jakub Olejnik

IX Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”

Portal: wsiodle.lodzkie.pl , 13.09.2016 


9 września 2016 r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała IX Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II Wojny Światowej 1939-1945” (…)

Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (drogami miasta i gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice i gminy Zapolice). W rajdzie rowerowym długości około 30 km wzięło udział 333 rowerzystów, w tym 48 podopiecznych Hufców Pracy województwa łódzkiego. Uczestnikami rajdu byli: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Łasku, Zduńskiej Woli, Sędziejowicach, Poddębicach, podopieczni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, Hufca Pracy 5-6 w Łodzi, Hufca Pracy 5-3 w Łodzi, młodzież gimnazjalna ze Zduńskiej Woli, Karsznic i Poddębic, Pracownicy Nadleśnictwa Kolumna, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli, oraz osoby indywidualne, a wśród nich Prezes Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa” Andrzej Syska.

Rajd rozpoczął się przy Muzeum Domu Urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbe – Patrona Miasta. Oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokonali – Komendant ŁWK OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther oraz Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak (…)

Po oficjalnym oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą Św. Maksymiliana, zamordowanego przez hitlerowskiego okupanta, oraz pod „Pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Ojczyzny” przez Komendant ŁWK OHP Barbarę Stanisławę Günther, Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, delegację młodzieży, oraz przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu Zduńska Wola, uczestnicy ruszyli w trasę. Podczas rajdu złożono jeszcze wiązanki czterokrotnie – w Karsznicach pod Pomnikiem ,,Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”, w Woli Marzeńskiej, przy mogile zbiorowej ,,Odzyskanie wolności za przetrwanie przez naród polski strasznej wojny i terroru niemieckiego”, w Marzeninie pod Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku, oraz w lesie koło miejscowości Grabia pod tablicą pamiątkową Lotnika Ppor. Edwarda Kramarskiego. (…)

w Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy poczęstunku uczestnicy rajdu odpoczywali po trudach pokonanej trasy. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. (…)

Autor: Romuald Krystyniak

OHP zaprasza na targi

Super Tydzień Chełmski, 12.09.2016 


Targi Pracy to doskonała okazja, aby poznać możliwości chełmskiego rynku pracy. Tym razem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zaprasza na targi do parku miejskiego. (…)

Punktem kulminacyjnym imprezy będzie wyścig pod hasłem „Bieg po sukces OHP”. Dodatkowo w programie przewidujemy szereg innych atrakcji. Studium Medyczne w Chełmie przygotowało malowanie paznokci i pomiar ciśnienia tętniczego. Centrum Nauki i Biznesu Żak zapewni atrakcje dla najmłodszych – zdradza dyrektor CEiPM OHP Chełm Mariusz Ostrowski. (…)

Autor: AN