Spotkanie z Duszpasterzami OHP

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się 27 lutego spotkanie Duszpasterzy Wojewódzkich Komend OHP z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem oraz Krajowym Duszpasterzem księdzem prałatem Jarosławem Sroką. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej Sławomir Męcina.

Krajowy Duszpasterz ksiądz Jarosław Sroka omówił działania zaplanowane do realizacji na najbliższe miesiące pracy duszpasterskiej. Jednym z głównych przedsięwzięć w tym zakresie będzie organizacja corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki OHP na Jasną Górę, przygotowywana w kontekście hasła roku liturgicznego „Idźcie i głoście”, jak również 100-lecia objawień fatimskich oraz 300-lecia jubileuszu Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Z kolei Komendant Główny OHP Marek Surmacz omówił kwestie dotyczące bieżącej działalności OHP zwracając szczególną uwagę na ważną rolę działań duszpasterskich wspierających kształtowanie postaw w procesie wychowania młodzieży. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina przybliżyli zagadnienia reformy szkolnictwa i jej wpływu na funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

26 lutego młodzież z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w kraju uczestniczyła w V Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „Tropem Wilczym”, który odbywał się jednocześnie w 240 miastach nie tylko w Polsce.

W Kraśniku impreza odbyła się w Parku im. Jana Pawła II. Na starcie zarejestrowało się ponad 300 osób, w tym uczestnicy kraśnickiego Hufca Pracy (Lubelska WK). Zawodnicy mieli do pokonania symboliczny dystans 1963 m (data śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalki”) lub 5000 m. Wszyscy biegacze otrzymali symboliczne koszulki, a na zakończenie biegu – pamiątkowe medale.

Z kolei we Włodawie (Lubelska WK) w organizację biegu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych włączyli się uczestnicy i kadra Środowiskowego Hufca Pracy. Wraz z I Włodawską Drużyną Harcerzy „Delta” uczestnicy z hufca przygotowywali pakiety dla startujących zawodników, rozstawiali namioty, zabezpieczali trasę biegu, a na zakończenie porządkowali miejsce imprezy. Każdy z uczestników OHP otrzymał pamiątkowe koszulki i materiały promocyjne.

We Włodawie młodzież pomogła w organizacji i przeprowadzeniu biegu.

Podobnie uczestnicy z lubartowskiej filii 3-18 Środowiskowego Hufca Pracy (Lubelska WK) aktywnie włączyli się do organizacji i udziału w tym wydarzeniu. Kilkoro z nich wzięło udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. Reszta dopingowała biegaczy głównego pięciokilometrowego dystansu, pomagając organizatorom w zabezpieczaniu trasy. Należy dodać, że organizatorzy uzupełnili program biegów o interesującą grę edukacyjną „Szlakami Wyklętych”, w której mogły startować kilkuosobowe zespoły.

W tym roku po raz trzeci pobiegli również uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK). W składzie reprezentacji, którą przygotował wychowawca Łukasz Rymarz, znalazło się siedmiu wychowanków wraz z komendantem hufca Andrzejem Kucą.

Tradycyjnie trasa biegu na długości 1963 metrów rozpoczęła się od uroczystego apelu pod pomnikiem majora Władysława Koby – jarosławskiego Żołnierza Wyklętego,
a zakończyła na rynku. Wysiłki uczestników zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i koszulkami.

Komendant Andrzej Kuca oraz wychowawca Łukasz Rymarz wraz z uczestnikami pod pomnikiem majora Władysława Koby.

W biegu „Tropem Wilczym” w Rabce Zdroju wzięli udział również wychowankowie małopolskich jednostek OHP: 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu i 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, którzy sprostali wyzwaniu i z zaangażowaniem przebiegli całą trasę. Dodać należy, że trasę przemierzyli w koszulkach z wizerunkami, imionami i nazwiskami Żołnierzy Wyklętych. Bieg.

Po raz pierwszy w biegu uczestniczyli też wychowankowie 1-30 Hufca Pracy w Wałbrzychu (Dolnośląska WK). Jednostkę reprezentowało pięciu uczestników oraz wychowawczyni Aneta Hajdukiewicz.

Ideą Biegu, którego głównym organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, jest krzewienie wiedzy i umacnianie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Samym biegom towarzyszą m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych, gra plenerowa, namioty edukacyjne.

W Biegu może wziąć udział każdy powyżej ośmiu lat. Uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe, pakiet startowy zawierający materiały edukacyjne przygotowane przez IPN, a także koszulkę, numer startowy, gadżety odblaskowe czy specjalny czip, dzięki któremu mogą sprawdzić swój wynik.

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszących przypadającemu 1 marca Narodowemu Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ustanowił go w 2011 r. polski parlament „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

 

Sukces uczestnika

Podopieczny Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) Konrad Osuch wraz z komendantem Anną Górecką wzięli udział 4 marca w gali VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas gali odbył się etap regionalny konkursu, w którym Konrad odebrał nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii praca multimedialna. Kolejny etap, tym razem centralny, odbędzie się w kwietniu.

Konkurs zorganizowały pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy organizacje patriotyczne.

  

Kielce – Żołnierzom Niezłomnym

W Kielcach uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się tradycyjnie na cmentarzu „Piaski” przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz poległych i zamordowanych po II wojnie światowej. Uczestniczyła w nich delegacja Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Wojewódzkim Komendantem OHP Jackiem Sabatem na czele, młodzież i wychowawcy z kieleckiego hufca.

Przybyłych powitał Andrzej Wiatkowski ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po czym wysłuchano wystąpień Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Doroty Koczwańskiej-Kality i Leszka Bukowskiego także z IPN.

Modlitwę w intencji ofiar stalinowskich zbrodni poprowadził dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki ks. Jacek Kopeć. Uroczystości zakończono złożeniem wieńców pod tablicą pamiątkową.

„Było nas wielu, zostało niedużo”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, w których wzięła udział delegacja wielkopolskich OHP z Wojewódzkim Komendantem Michałem Tadeuszem Combą, rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Stamtąd uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann odczytał list przekazany przez premier Beatę Szydło, w którym m.in. napisała: W panteonie polskich bohaterów przez lata nie było miejsca dla tych, którzy nie pogodzili się z powojennym ładem i przeciwstawiali się komunistycznemu terrorowi. Ówczesne władze próbowały ich wymazać z kart historii. Dziś wolna Polska oddaje cześć Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym”. Następnie zabrał głos uczestnik powstania warszawskiego i konspiracji antykomunistycznej, represjonowany i więziony przez władze Polski Ludowej gen. brygady Jan Podhorski: Robiliśmy w tamtych czasach, co mogliśmy. Było nas wielu, zostało niedużo. Ale w imieniu wszystkich chcę podziękować za pamięć i liczne przybycie. Wysłuchano także wystąpień dr. hab. Macieja Glogera i dr. Piotra Dariusza Kucharskiego.

W czasie uroczystości w odczytanym Apelu Poległych przywołano również pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem.

Żyją w naszej pamięci

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca młodzież z jednostek Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczciła bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczących za wolną Polskę.

W kościele pw. św. Michała Archanioła w dzielnicy Bronowice uczestnicy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie wzięli udział z pocztem sztandarowym w uroczystej mszy św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie złożono w asyście salw honorowych kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych znajdującym się na terenie bronowickiej parafii. Było to oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, a także wielka lekcja historii dla wszystkich biorących udział w uroczystościach.

Zwieńczeniem lubelskich obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych był spektakl „Łączka” wystawiony w Centrum Kultury w Lublinie, który obejrzała młodzież z hufca i wychowawcy. Artystyczny hołd żołnierzom pomordowanym przez UB i aparat represji PRL oddali aktorzy i muzycy, w tym Jerzy Zelnik. Nazwa spektaklu nawiązuje do tzw. Łączki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, gdzie zbrodniarze wrzucali zwłoki pomordowanych żołnierzy AK i antykomunistycznego podziemia do bezimiennych dołów grzebalnych.

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejrzeli filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” oraz program artystyczny „Morowe dziewczyny”. W spotkaniu w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” brali udział weterani Armii Krajowej, uczestnicy wydarzeń przedstawionych na filmie. Młodzież OHP miała okazję wysłuchać żywych świadków historii, którzy w najtrudniejszym momencie walki o wolność ojczyzny, tak jak zamordowana przez komunistów „Inka”, wiedzieli, że należy „zachować się jak trzeba”. Spotkanie z weteranami to także lekcja tego, co znaczą patriotyzm, miłość do ojczyzny i poświęcenie dla innych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy i nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej patriotyczną część polskiego społeczeństwa i na zawsze zatrzeć po niej ślad. Nie udało się – po latach zakłamania Żołnierze Wyklęci żyją w pamięci Polaków i dla wielu młodych ludzi są wzorem patriotyzmu.

Lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych

Wychowankowie 1-21 Hufca Pracy w Jaworze (Dolnośląska WK) wzięli udział w odbywających się 1 marca uroczystościach zorganizowanych na dziedzińcu Zamku Piastowskiego – miejscu, gdzie rozstrzelano dwóch jaworskich „Wyklętych”.

Młodzież wspólnie z komendant hufca Mariolą Labrygą, złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą właśnie tym zamordowanym – żołnierzowi AK Czesławowi Warance i żołnierzowi WiN Stanisławowi Olechowi. Udział w uroczystości był dla uczestników OHP doskonałą lekcją patriotyzmu oraz okazją do wzbogacenia wiedzy historycznej. Wśród delegacji byli również kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież szkolna.

 

Mieli zostać zapomniani

Tarnowskie uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych odbyły się 28 lutego na terenie Cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. Poseł prof. Włodzimierz Bernacki wspominając żołnierzy, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, powiedział, że mieli odwagę postępować godnie, często płacąc życiem. Po salwie honorowej kompanii Wojska Polskiego i Apelu Poległych oraz modlitwie, przedstawiciele władz miasta i powiatu, policji, wojska oraz zebrani mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach Żołnierzy Niezłomnych. Delegacji kadry i młodzieży Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przewodniczył jego dyrektor Tomasz Stelmach (na zdjęciu po lewej, drugi od prawej).

   

„Walka o pamięć i cześć”

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK) dyrektor Muzeum Ziemi Trzebińskiej Małgorzata Ropka (pośrodku zdjęcia) spotkała się z uczestnikami OHP.

Pani dyrektor, historyk i członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej ,,Cor”, przedstawiła młodzieży prezentację multimedialną pod tytułem ,,Walka o pamięć i cześć” oraz opowiedziała o losach żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach czterdziestych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzi się 1 marca nieprzypadkowo. W tym dniu w 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści zamordowali żołnierzy – członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniego kierownictwa ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Niezłomni z Podkarpacia

28 lutego gościem tarnobrzeskiego 9-15 Hufca Pracy (Podkarpacka WK) był Krzysztof Wianecki (na zdjęciu pierwszy z lewej), miejscowy miłośnik historii. Opowiedział uczestnikom nie tylko o walce byłych żołnierzy Armii Krajowej i skali represji, jakiej poddawani byli żołnierze walczący o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej, ale przede wszystkim o dwóch bardzo znanych Żołnierzach Niezłomnych: mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” oraz kpt. Gracjanie Frógu ps. „Szczerbiec”. Obaj bohaterscy żołnierze byli związani z Tarnobrzegiem i obaj zostali po brutalnym śledztwie i torturach zamordowani w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej.

Ta lekcja historii odebrana przez uczestników z dużym skupieniem i zainteresowaniem była jednym z elementów prowadzonego w hufcu wychowania patriotycznego młodzieży.

   

Na Podkarpaciu uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyły się także w Rzeszowie. Wychowankowie z miejscowego 9-1 Hufca Pracy złożyli wiązankę kwiatów na symbolicznym grobie siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki, który znajduje się na tamtejszym cmentarzu komunalnym Wilkowyja. 66 lat temu zostali oni rozstrzelani w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Miejsce ich pochówku nie zostało ujawnione.

 

 

Uroczysta Sesja w Krośnie

Grupa wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Iwonicza (Podkarpacka WK OHP) wraz z kierownik jednostki Małgorzatą Frączek i wychowawcą Jolantą Ochęduszko uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 27 lutego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Ich organizatorem był rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz poseł Piotr Babinetz.

W programie uroczystości znalazła się sesja popularnonaukowa, podczas której uczestnicy mogli między innymi wysłuchać wykładu Macieja Rędziniaka z IPN „Żołnierze Wyklęci” ilustrowanego filmami i zdjęciami. W drugiej części obchodów odbył się koncert „Tadek Firma Solo” poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w którym artysta w sposób bezkompromisowy i emocjonalny przywołał sylwetki żołnierzy i działaczy podziemia antykomunistycznego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, „Inki”, „Nila” czy „Łupaszki”. Organizatorzy uroczystości akcentowali, że o Żołnierzach Wyklętych długi czas pamiętali tylko nieliczni, najczęściej członkowie ich rodzin i historycy. Dopiero od kilku lat upowszechnia się wiedzę o nich, ich bohaterstwie, oddaniu i walce o wolną Polskę. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to uczczenie ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

Rzeszów: Wojewódzka Rada

Z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha odbyło się 22 lutego w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Podkarpackiej WK OHP mające na celu omówienie dotychczasowych działań Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawienie koncepcji szkolnictwa zawodowego zawartej w nowej reformie oświatowej.

Po przywitaniu zebranych Przewodnicząca Rady – Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym członkom Rady, a następnie wspólnie z wicemarszałek Województwa Marią Kurowską oraz zastępcą Komendanta Głównego Renatą Wicha wręczyły wyróżnienia dla wychowawców pracujących w OHP. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Barbara Grochala z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, Magdalena Grimm z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, Łukasz Rymarz z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Aleksandra Gardziel z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy oraz Robert Nycz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Beata Streb poruszyła temat uchwalonych przez Sejm zmian, jakie nastąpią w procesie edukacji. Najważniejszym punktem spotkania było podsumowanie roku szkoleniowego 2015/2016 i pierwszego semestru roku 2016/2017, którego dokonał kierownik Zespołu szkoleniowo-pedagogicznego w PWK OHP Kinga Warchoł. Zaprezentowano statystykę dotyczącą kształcenia uczestników, podjętych działań kulturalno-oświatowych, turystyczno-sportowych, jak również wyniki egzaminów końcowych. Z kolei specjalista ds. refundacji Ewa Ogorzałek omówiła temat realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w 2016 r. oraz zadania z zakresu rynku pracy.

Posiedzenie Rady zwieńczyła dyskusja na tematy związane z kształceniem uczestników OHP, zasięgiem działalności oraz problematyką odbywania praktyk i realizacji programów europejskich. Głos zabrali: komendant 9-9 HP w Krośnie Bogdan Stachyrak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński. Podczas spotkania Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP podpisała porozumienie o współpracy z podkarpackim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym samym dniu Komendant Renata Wicha spotkała się z pracownikami Podkarpackiej WK OHP oraz udzieliła wywiadu w Radiu Via w Rzeszowie. Wspólnie z Wojewódzkim Komendantem Jerzym Cyprysiem, jego zastępcą Renatą Trybus, młodzieżą z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, jego komendantem Henrykiem Rędzio i wychowawcą Anną Kaplita złożyła też kwiaty pod miejscowym Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.


Na zdjęciu u góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP w Rzeszowie Renata Trybus, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON Maciej Szymański.

Zakończenie szkolenia

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie (Małopolska WK) zakończyło się 20 lutego tygodniowe szkolenie dla multiplikatorów w ramach projektu „Young professionals! Say no to bullies!!!” finansowanego z programu Erasmus+.

Wzięło w nim udział 30 uczestników z organizacji partnerskich z Armenii, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Węgier, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Egiptu, w tym czterech przedstawicieli Lubelskiej i Kujawsko-Pomorskiej WK. W trakcie zajęć i warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematami dotyczącymi mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji, a także doskonalili identyfikację głównych zagadnień poruszanych w projekcie.

Dyskusje i ćwiczenia pozwoliły poznać metody prowadzenia spotkań i warsztatów dla osób potrzebujących pomocy czy wsparcia, co będzie bardzo pomocne po powrocie do swoich organizacji. W krajach, z których pochodzą uczestnicy, rozwiązania prawne dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji w miejscu pracy są różne, a rozumienie problemów zależne jest od tradycji i historii poszczególnych narodów.

Krótki wyjazd do Krakowa oraz spotkanie międzykulturowe zapoznały uczestników z innymi kulturami i historią, co dało szersze spojrzenie na tematy poruszane w trakcie szkolenia. Z kolei zbudowane pozytywne relacje w postaci „sieci wzajemnych powiązań” zaowocowały planami na kontynuację współpracy przy aplikowaniu nowych projektów.

 

No Images found.

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Krakowie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem odwiedził 16 lutego Kraków. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz audiencja u Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W spotkaniach wzięli również udział Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca – Bożena Rążewska.

W trakcie spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono działalność Rady Programowej Małopolskiej WK OHP w 2017 roku oraz poruszono kwestię pomocy w uzyskaniu terenu pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP i podległych jej jednostek. Po spotkaniu Komendant Główny udzielił wywiadu dla Kroniki Krakowskiej emitowanej w TVP3 Kraków. Wypowiedź dotyczyła działalności Ochotniczych Hufców Pracy, w tym m.in. organizowanego po raz siedemnasty Konkursu Papieskiego pn. Być jak „Brat naszego Boga”.

W godzinach późniejszych Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął na audiencji delegację OHP z Komendantem Markiem Surmaczem na czele, który zwrócił się z prośbą o objęcie przez Metropolitę patronatu nad XVII Konkursem Papieskim oraz zaprosił na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP połączoną z VI rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie rozmowy Komendant Główny zapoznał księdza arcybiskupa z najważniejszymi aspektami działalności Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży. Na zakończenie Metropolita Krakowski wraz z udzielonym błogosławieństwem życzył całej kadrze OHP siły i wytrwałości w codziennej pracy zawodowej.


Na zdjęciu u góry od lewej strony: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk.

 

Na międzynarodowym szkoleniu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk odwiedzili 16 lutego w Lanckoronie uczestników międzynarodowego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. Komendanci z Warszawy, a także Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak wzięli udział w spotkaniu międzykulturowym, podczas którego organizator szkolenia dyrektor lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Tomasz Kopyciński i uczestnicy z poszczególnych krajów opowiadali o całym przedsięwzięciu.

Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie na szkolenia odbywające się w dniach 14-21 lutego przyjechało 31 przedstawicieli organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt z 14 krajów: Polski, Armenii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Włoch, Grecji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Wielkiej Brytanii i Egiptu, którzy po raz pierwszy spotkali się na tematycznym tygodniowym seminarium w listopadzie zeszłego roku w Lublinie.

Szkolenie w Lanckoronie zostało zorganizowane z założenia dla multiplikatorów, czyli osób zajmujących się koordynowaniem projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży z wykorzystaniem w pracy tzw. pedagogiki przeżyć i elementów edukacji międzykulturowej. Tematyka zajęć dotyczy mobbingu, dyskryminacji, bullyingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz konsekwencji zdrowotnych tych zjawisk. Problemy te dotykają coraz więcej firm, pracowników i pracodawców.

Zastraszanie w miejscu pracy, nagminne zlecanie zadań, które nie nalezą do obowiązków pracownika lub są poniżej jego kwalifikacji, ignorowanie pracownika, publiczne ośmieszanie pracownika, niewybredne komentarze czy komentowanie w niewłaściwy sposób wyglądu, niewłaściwe spoglądanie na kogoś, gdy ta osoba sobie tego nie życzy, zbyt nachalne zapraszanie na obiady, wyjścia itd. to niestety częste problemy w miejscu pracy – mówi Anna Kucharska z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, która spotkała się z uczestnikami szkolenia w Lanckoronie. – Pracownicy zwykle boją się o tym mówić, a pracodawcy wykorzystują taką sytuację i udają, że ich firmy to nie dotyczy – dodaje. Szkolenie służy m.in. pokazaniu jak przeciwstawiać się tym zjawiskom, a także podzieleniu się przez uczestników doświadczeniem z rozwiązywania tego typu problemów w poszczególnych krajach. Uczestnicy szkolenia po powrocie z Polski mają podzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi współpracownikami, organizować spotkania informacyjne i szkoleniowe, a także pomagać potrzebującym w zakresie tematycznym omawianym w Lanckoronie.

Projekt „Young professionals! Say no to Bullies!!!” realizowany jest przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie w ramach programu Erasmus+.


Na zdjęciu u góry od prawej strony: Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak, Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha.

  

 

Informacja o seminarium w ramach projektu w listopadzie 2016 r.

 

Podpisanie umowy

10 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten będą realizować Ochotnicze Hufce Pracy od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku w 22 swoich obiektach, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy. Całkowity koszt jego wykonania to ponad 24 mln zł. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z zawartą umową Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na dofinansowanie kwotę do 17 919 656,48 zł.

Z ramienia Komendy Głównej umowę podpisał Komendant Główny OHP Marek Surmacz (z prawej), a Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zastępca Prezesa Zarządu Artur Szymon Michalski oraz Pełnomocnik, p.o. Główny Księgowy NFOŚiGW Janusz Topolski.

 

 

 

 

 

Pomorska Rada Programowa

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 2 lutego – z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha – pierwsze w 2017 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku. Przybyli na nią m.in.: poseł Marcin Horała, wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, rzemiosła, rynku pracy.

Podczas spotkania Wojewódzki Komendant OHP Bogdan Wiszowaty przedstawił wyniki działalności Pomorskiej Komendy za rok 2016 w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy. Zaprezentowano również działania planowane na bieżący rok, ze szczególnym uwzględnieniem ścisłej współpracy między instytucjami na rzecz młodzieży. Z kolei zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha podkreśliła znaczenie dobrej współpracy OHP z samorządami, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami mającymi wpływ na proces kształcenia i wychowania młodych ludzi w kontekście zawodowym i wychowawczym.

Podczas dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące problematyki związanej z doradztwem zawodowym, zamówieniami publicznymi, podstawowej działalności OHP, jaką jest kształcenie i wychowanie, sposobów jak najefektywniejszego i kompleksowego wpierania młodzieży przy wykorzystywaniu całego potencjału wszystkich partnerów OHP. Członkowie Rady przedstawili swoje propozycje i rozwiązania w tym zakresie, uwzględniając przy tym nie tylko możliwe korzyści, ale i uwarunkowania wynikające z różnych aktów prawnych.

Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie przez Radę dwóch uchwał. Pierwsza dotyczy współpracy wszystkich członków Rady Programowej z Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w celu jak skutecznego dotarcia do młodzieży z grupy NEET potrzebującej pomocy i objęcia jej wsparciem wynikającym z programu „Gwarancje dla młodzieży”. Druga zaś koncentruje się na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania marginalizacji młodych osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w OHP.

Wizyta w Lublinie

2 lutego sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz (na zdjęciu u góry czwarty od prawej, trzeci – Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, szósty – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski) złożył wizytę w biurze Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, gdzie spotkał się z kierownictwem i pracownikami Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie. Wizyta była okazją do poznania kadry i warunków pracy, a także do rozmowy na temat bieżącej działalności na rzecz młodzieży.

Wcześniej minister Krzysztof Michałkiewicz wziął udział w konferencji zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, dotyczącej rządowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, będącego elementem polityki prorodzinnej zawartej w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji uczestniczyli m.in. zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski i przedstawiciele kadry Lubelskiej WK OHP.

Na konferencji w Rzymie

Przedstawicielki OHP doradczynie EURES Monika Czupryna (Świętokrzyska WK) oraz Agnieszka Ryfińska (Opolska WK) OHP wzięły udział w konferencji podsumowującej 4. edycję programu „Twoja pierwsza praca z EURES”.

Konferencję, która odbyła się w Rzymie, rozpoczęło wystąpienie Salvatore Pirrone z Krajowej Agencji ds. aktywności na rynku pracy ANPAL, prezentujące założenia 4. edycji. Alice Santos z Komisji Europejskiej przedstawiła z kolei sieć EURES i politykę mobilności w UE. Z rezultatami zakończonej edycji oraz wdrożeniem założeń EURES i polityki w zakresie aktywizacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy zapoznała uczestników konferencji koordynatorka EURES we Włoszech Marinella Colucci. Omówiono również realizowane projekty: Erasmus+, Reactivate, Europejski Korpus Solidarności. Przedstawiono także efekty 4. edycji zarówno po stronie pracodawców, jak i poszukujących pracy.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja 5. edycji projektu „Twoja pierwsza praca z EURES”. Dla Ochotniczych Hufców Pracy był to niezwykle istotny fragment wydarzenia ze względu na fakt, iż OHP włączyło się w realizację projektu, otrzymując, jako jedyni z Polski, status organizacji stowarzyszonej. Liderem projektu są przedstawiciele włoskiej sieci EURES. W roli co-aplikantów występują: Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Portugalia, Wielka Brytania, Hiszpania oraz Cypr. Projekt jest kierowany do osób młodych (18-35 lat), które mogą skorzystać między innymi ze wsparcia finansowego w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia mobilności zawodowej.

Na zakończenie rozdano nagrody za zdjęcia i materiały wideo w kategorii „Mój moment w twojej pierwszej pracy z EURES 2016”.

Udział w rzymskiej konferencji dał OHP możliwość pokazania się na międzynarodowym rynku pracy oraz umożliwił doradcom nawiązanie nowych kontaktów, które pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług oraz pozyskanie nowych partnerów do realizowanych projektów.

 

 

 

 

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to unijny program mobilności zawodowej, który ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii, a pracodawcom w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników. Jego celem jest znalezienie młodych kandydatów oraz osób poszukujących szkoleń w miejscu pracy na trudne do obsadzenia stanowiska w całej Europie.