„8 wspaniałych”: nauka zawodu strzecharza

Po świątecznej przerwie TVP powróciła z czwartym odcinkiem reality show „8 Wspaniałych”, który został wyemitowany 17 kwietnia. Tym razem bohaterowie musieli wykazać się odwagą i męskością, m.in. ucząc się cennej umiejętności budowania dachu nad głową. Chodziło o to, żeby poznając zawód strzecharza uczestnicy potrafili zapewnić sobie i swojej rodzinie schronienie, a tym samym nauczyli się budowania relacji. Związki z innymi ludźmi to najważniejszy element naszego życia, o którego jakości decydują relacje z drugą osobą. Budowanie ich wymaga czasu, zaangażowania i często ciężkiej pracy, tak jak budowa domu.

A o tym, że z budowaniem relacji jest podobnie jak z budowaniem domu mężczyźni dowiedzieli się pracując ze strzecharzem Ernestem Woźniakiem, instruktorem praktycznej nauki zawodu, który współpracując z Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy kształci w tym fachu młodych wychowanków OHP.

Pan Ernest Woźniak (na zdjęciu u góry) współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy od 2015 r. Zdecydowanie dłużej, bo od ponad trzynastu lat, zajmuje się strzecharstwem. Już w młodości pomagał swojemu ojcu przy pracy. Strzecharzem był również dziadek Pana Ernesta. Jak sam mówi: – wychowankowie OHP na dwu- lub trzytygodniowych kursach są w stanie poznać kilka, a nawet kilkanaście technik pracy manualnej. Uczą się obchodzić z materiałem i rozwijają swoje zdolności manualne. Strzecharstwo to także – zdaniem Pana Ernesta – gratyfikacja dla przyszłych rzemieślników, ponieważ pomaga rozwijać kreatywność.

Nauka robienia strzechy (pokrycie dachowe ze słomy lub trzciny) to tylko jedno z wielu zadań postawionych przed bohaterami programu. W czwartym odcinku przeszli też prawdziwy obóz przetrwania. Mogli również ugasić pożar, co nauczyło ich pracy zespołowej. Oprócz zabawy z ogniem, była też lekcja pierwszej pomocy i ratowania poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Program „8 Wspaniałych” został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Każdy z odcinków odbywa się przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

Wszystkie odcinki programu są również dostępne w serwisie vod.tvp.pl

 

Obowiązek zakrywania twarzy

Wychowankowie i pracownicy OHP,

od 16 kwietnia, wychodząc z domu, zobowiązani będziemy do zakrywania ust i nosa.

Obowiązek nakłada na nas Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uszczegóławiające art. 18 Rozporządzenia z 10 kwietnia br., które wprowadza od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski albo innego materiału lub fragmentem odzieży, podczas przebywania w miejscach publicznych.

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach; w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • na terenie nieruchomości wspólnych.

Gdzie nie ma nakazu zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach,
 • w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje),
 • w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dziecka do ukończenia 4 roku życia,
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane),
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu lub przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób,
 • duchownego sprawującego kult religijny,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Według rozporządzenia twarz można zakryć przy pomocy części odzieży, szalika, przyłbicy, maski albo maseczki.


Komenda Główna OHP

 

 

 

#ZostańwDomu i oglądaj „8 Wspaniałych”

W czwartym odcinku emitowanego na antenie TVP 1 reality show „8 Wspaniałych” jego bohaterowie będą musieli sami zbudować sobie dach na głową. Swoje umiejętności będą doskonalić pracując ze strzecharzem, instruktorem praktycznej nauki zawodu, który współpracując z Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy kształci w tym fachu młodych wychowanków OHP. Oprócz nauki robienia strzechy, bohaterowie programu przejdą też prawdziwy obóz przetrwania.

Czwarty odcinek programu zostanie wyemitowany w piątek (17 kwietnia), o godzinie 20.30 w TVP1, a jego powtórkę będzie można obejrzeć w niedzielę 19 kwietnia, o godzinie 17.30.

Program „8 Wspaniałych” został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Każdy z odcinków odbywa się przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

Wszystkie odcinki programu są również dostępne w serwisie vod.tvp.pl

[COVID-19] – Komunikat Komendanta Głównego OHP

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie naszych wychowanków i pracowników, wobec rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa przekazałem kierownikom jednostek podległych dyspozycje skorelowane z działaniami rządu.

Centra kształcenia i wychowania oraz ośrodki szkolenia i wychowania zawieszają do 26 kwietnia 2020 r. praktyczną naukę zawodu prowadzoną samodzielnie przez OHP. Do tego czasu nie będę odbywały się też zajęcia oraz przedsięwzięcia warsztatowe, sportowe, kulturalno-oświatowe, wychowawcze i rekreacyjne. Wychowankowie, którzy mieszkają w internatach OHP i realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawców nadal mogą korzystać z prawa pobytu wraz z wyżywieniem. Szczególnie dotyczy to uczestników OHP znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Centra edukacji i pracy młodzieży kontynuują indywidualną pracę doradczą z młodzieżą oraz zadania z zakresu pośrednictwa pracy.

Planowane wyjazdy zagraniczne w ramach projektów międzynarodowych odbędą się w innym terminie lub zostaną odwołane stosownie do uzgodnień kierowników jednostek budżetowych.

Ośrodki szkolenia zawodowego w Mińsku Mazowieckim, Radomiu oraz Włocławku realizują, z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, zaplanowane szkolenia dla wychowanków i absolwentów OHP, urzędów pracy oraz firm.

Z pełną determinacją w zakresie ochrony zdrowia młodzieży i pracowników, uwzględniając aktualne zagrożenia, dążyć będziemy do wdrażania kolejnych rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim do wznowienia realizacji zadań ustawowych OHP tak szybko, jak wiedza ekspertów i decyzje rządu zezwolą na to.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych oraz instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia objawów dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

W sprawach indywidualnych rodzice i wychowankowie mogą zwracać się odpowiednio do wojewódzkich komendantów OHP lub dyrektorów centrów kształcenia i wychowania. Dobro naszych podopiecznych jest kluczowym wyzwaniem w trudnym czasie.

 

Bogdan Ścibut
Komendant Główny OHP

 

 

Proszę o zapoznanie się z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych do Komendy Głównej OHP spływają życzenia z wielu instytucji, organizacji oraz od duszpasterzy. Dołączyły się do nich także jednostki OHP z całego kraju.

Wśród tych skierowanych do całej społeczności Ochotniczych Hufców Pracy, które będziemy za pośrednictwem strony przekazywać, znalazły się m.in. od księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolity krakowskiego.

 

    

Anna Liscar, Zmartwychwstał Pan, olej na szkle, 2020

 

Życzenia wielkanocne od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Rozmowa z Ewą Nowosielską instruktorką i kucharką w programie „8 Wspaniałych”

Kiedy praca zawodowa łączy się z pasją, powstaje fascynująca mieszanka, o której marzy wielu z nas. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Ewą Nowosielską emerytowaną instruktorką praktycznej nauki zawodu kucharza w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, a ostatnio również – kucharką na planie programu „8 Wspaniałych”. Pani Ewa w trakcie swojej pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy pomogła niezliczonej liczbie młodzieży. Sama wystąpiła w trzecim odcinku „8 Wspaniałych”, podczas którego bohaterowie programu poznawali typowo damskie zawody. Pod okiem Pani Ewy jeden z uczestników przygotowywał owocowe desery, jednocześnie ucząc się je dekorować i podawać.

 

– Pani Ewo, od kiedy jest Pani związana z Ochotniczymi Hufcami Pracy?

Od 1999 r. Od samego początku, kiedy OHP pojawiło się w Roskoszy. W ubiegłym roku minęło 20 lat.

– A skąd wzięła się w Pani pasja gotowania?

Moje pierwsze kroki to pójście do zawodowej szkoły gastronomicznej. Początkowo gotowanie nie bardzo mnie interesowało, to się zmieniło kiedy kontynuowałam naukę w technikum gastronomicznym. Wtedy pojawiła się smykałka i kulinarna wyobraźnia. Jak to się mówi: połknęłam bakcyla. Kiedyś nie było takich możliwości jak teraz w gotowaniu, nie było np. dekorowania potraw. Liczyło się, aby był kawał mięsa. I chociaż chciałam zmienić zawód, ponieważ także skończyłam Technikum Ekonomiczne, to ciągle powracałam do gotowania. Ciągle mnie coś w nim pasjonuje. Tym bardziej teraz, kiedy jest tyle programów telewizyjnych o gotowaniu. Kiedy oglądam, to pomimo strachu sama chciałabym wystąpić i pokazać swoje umiejętności.

– Czy żywienie ekipy telewizyjnej podczas pobytu w ECKiW w Roskoszy było nowym doświadczeniem dla Pani?

Mieliśmy osoby na dietach: wegetariańskiej, antybiotykowej czy odchudzającej. Trzeba było dla nich gotować specjalne potrawy, żeby cokolwiek zjedli. Starałam się korzystać ze źródeł, sięgnęłam do dawnych książek kulinarnych, żeby ekipa była zadowolona. Zdarzało się, że pojedyncze osoby podchodziły i chwaliły moje dania, prosząc o przepis. Chciałam, żeby to była inna kuchnia, nie tylko codziennie np. schab. Żeby to był pierożek, knedliczek, dania, których goście nie mają na co dzień. Poświęcałam nie tylko osiem godzin pracy, ale czasem 14 czy nawet 16. Cieszyłam się, kiedy ktoś podszedł do mnie i powiedział z zachwytem: Coś wspaniałego!

– A jaki jest sekret na zwiększenie liczby wegetarian na planie. Wiemy, że osób pragnących zjeść bezmięsne danie w trakcie dni zdjęciowych przybywało.

Tak, z czterech osób na początku pod koniec pobytu w Roskoszy było już 13 wegetarian. Jeżeli ktoś zobaczył, że wegetariańskie danie jest ładnie podane, bo jest dużo zieleniny, dodatków, o wiele ładniejsza dekoracja, to zdarzały się sytuacje, w których słyszałam: „to ja dzisiaj będę wegetarianinem, a jutro już będę jadł normalnie”.

Pani Ewo, rozmawiamy w czasie, w którym powinniśmy zostać w domach. Czy chce podzielić się Pani przepisem z domowych składników, łatwym do ugotowania?

Placek gryczany z tartymi ziemniakami. To jest danie treściwe, ładnie wyglądające i smakowite. Potrzebne są: kasza gryczana, tarte ziemniaki, jajko, mąka, oliwa oraz przyprawy. Pasuje do wszystkiego.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu kulinarnych inspiracji!

8 Wspaniałych – Gotowanie z OHP

W drugim odcinku emitowanego na antenie TVP 1 reality show „8 Wspaniałych” jego bohaterowie otrzymali za zadanie przygotowanie dania dla swojej wymarzonej wybranki. Swoje umiejętności kulinarne szlifowali pod okiem instruktora z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy Dariusza Ladwińca oraz przy wsparciu wychowanek OHP Katarzyny Olszewskiej i Pauliny Kondery. Tak powstały m.in. gyros z pieczarkami i surówką czy kurczak z sałatką z gruszki i grzanką nacieraną czosnkiem.

Program „8 Wspaniałych” został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Co piątek o g. 20.35 (powtórka w niedzielę o g. 17.30) w Programie 1 Telewizji Polskiej można śledzić losy uczestników poddawanych najróżniejszym testom. Odbywa się to przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

Średnia widownia emisji pierwszego odcinka wyniosła 2,01 mln widzów w piątek oraz 1,03 mln widzów w niedzielę.

Drugi odcinek programu jest również dostępny w serwisie vod.tvp.pl

 

 

 

 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu, w którym uczestniczki OHP Paulina Kondera i Katarzyna Olszewska opowiadają o swojej nauce w OHP oraz przygodzie w programie „Ośmiu wspaniałych” – więcej

 

 

8 Wspaniałych

– REALITY SHOW TVP 1 WE WSPÓŁPRACY Z OCHOTNICZYMI HUFCAMI PRACY

Mając na celu przywracanie świadomości społecznej w zakresie istnienia i działalności Ochotniczych Hufców Pracy Komenda Główna OHP podjęła w lutym 2020 roku współpracę z Telewizją Polską S.A. w celu realizacji programu typu reality-show, w którym wybrany obiekt i wytypowani pracownicy oraz wychowankowie OHP stanowiliby fachowe wsparcie dla głównych bohaterów programu. Współpraca obejmuje finansowaną przez TVP produkcję w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz umowę o przeprowadzenie telewizyjnej kampanii informacyjnej na rzecz OHP. Dzięki zawartej umowie w najnowszej produkcji Telewizji Polskiej – 10 odcinkowym programie „8 Wspaniałych” – zostaną zawarte i wyemitowane wątki dotyczące OHP.

Premiera programu odbyłą się w piątek, 20 marca, o godz. 20.35 w TVP1. W programie redaktor Marta Manowska pozna historie mężczyzn po przejściach. W kolejnych odcinkach będziemy obserwować ich zmagania z samym sobą, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Zobaczymy heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, a w końcu wejście na drogę zmian. Zmian, które są konieczne aby zacząć podążać drogą marzeń. Są to zagadnienia spójne z elementami procesu wychowawczego OHP.

Nasz udział w przedsięwzięciu nie ma precedensu w działaniach informacyjnych i promocyjnych OHP. Celem jest zasygnalizowanie możliwości realizacji przysposobienia zawodowego prowadzonego przez OHP dla młodzieży z problemami w realizacji standardowego cyklu nauki. Producent programu – Oddział TVP w Katowicach szacuje potencjalną oglądalność każdego z odcinków programu na poziomie 3-4 mln widzów. Udział gwarantuje nam zatem dotarcie do grup docelowych (młodzież 14-18 lat, ich rodzice i dziadkowie) w stopniu nieosiągalnym dotychczas.

Program był realizowany w lutym 2020 r. w ECKiW OHP w Roskoszy.

W programie zostało nagranych ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP: Jan Golinowski (kowal z CKiW OHP w Oleśnicy), Dariusz Ladwiniec (kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Regina Różnowicz (cukiernik z ECKiW OHP w Roskoszy), Rafał Romanowicz (stolarz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ernest Woźniak (strzecharz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ewa Nowosielska (emerytowany kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Halina Czajkowska (piekarz z CKiW OHP w Oleśnicy), Sebastian Gazda (instruktor robót wykończeniowych z OSiW OHP w Zamościu) oraz sześciu pełnoletnich uczestników OHP z ECKiW w Roskoszy: Katarzyna Olszewska, Paulina Kondera, Kacper Czemierowski, Rafał Gajda, Mateusz Żuk i Przemysław Sawoniuk w rolach kucharzy, pracowników budowlanych i cukierników.

W obsługę realizacji programu zaangażowanych było kolejnych 25 pracowników ECKiW na czele z dyrektorem Karolem Sudewiczem i kierownikiem Marcinem Szydłowskim. Dziękujemy im wszystkim serdecznie i życzymy samych dobrych wrażeń przed ekranem.

Jesteśmy pod wrażeniem tempa działań i rzeczowej współpracy z reprezentującymi TVP – dyrektorem TVP 3 Oddział w Katowicach Maciejem Wojciechowskim oraz producentami programu: Iwoną Karpiuk i Cyrylem Ładzińskim.

Zapraszamy do oglądania. Pierwszy odcinek w piątek 20 marca 2020 roku o godz. 20:35 w TVP1, powtórki programu w niedzielę o g. 17.30.

Aktywni w sieci

Jedną z form działalności samorządowej uczestników OHP są Kluby Aktywnych, działające we wszystkich hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania. Z tych klubów wyłoniła się Kapituła Aktywnych OHP, która na stworzonej grupie na Facebook’u ma możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami odnoszącymi się do naszej działalności.

Zgodnie z obietnicą do grupy dołączyli również członkowie kierownictwa Komendy Głównej: Komendant Bogdan Ścibut, jego zastępca Piotr Modzelewski oraz dyrektorzy wykonawczy, by wymiana informacji między nami była jak najlepsza.

Los sprawił, że możemy wykorzystać ten sposób komunikowania się w czasie zagrożenia epidemicznego. Mamy do czynienia z nową sytuacją, rodzącą liczne pytania, konieczność rozwiązań.

Bezpośredni kontakt na Fb jest przeznaczony dla uczestników OHP. Ponieważ wykonujemy też inne obowiązki będziemy odpowiadali w trybie z dnia na dzień.

Kto pyta, nie błądzi.


Na zdjęciu u góry: Spotkanie młodzieży z Klubów Aktywnych z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP
Autor zdjęcia: Arkadiusz Gola

„Paczka na Kresy”

Dyrektor Wykonawczy ds. Wychowania i Współpracy Międzynarodowej w Komendzie Głównej OHP Monika Mizerska-Froń wraz z przedstawicielami Mazowieckiej WK wzięła udział w konferencji podsumowującej bożonarodzeniową akcję pomocową dla Polaków na Kresach Wschodnich.

Organizatorami wydarzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, Poczta Polska oraz Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK.

Zaproszeni goście ze wzruszeniem wysłuchali wrażeń osób, które brały udział w przekazywaniu paczek na Białorusi oraz Litwie. Dzieląc się wspomnieniami podkreślali, że wyjazd na Kresy był niezwykłym przeżyciem i żadne słowa nie zobrazują emocji, których doświadczyli.

Prezes Zarządu Fundacji Artur Wolter oraz Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK Wiesław Leszko dokonali podsumowania przebiegu akcji, a następnie wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską i wicekuratorem oświaty Dorotą Skrzypek wręczyli koordynatorom przedsięwzięcia podziękowania za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

Tradycyjnie już akcja była skierowana do Polaków mieszkających na Białorusi i na Litwie. W grudniu 2019 r. odwiedziliśmy mieszkające tam polskie rodziny. Spotykaliśmy się z nimi i przekazaliśmy im bożonarodzeniowe prezenty. Daliśmy w ten sposób wyraz pamięci o naszych rodakach zmuszonych do życia poza granicami swojego kraju – podkreślali organizatorzy przedsięwzięcia.

Zaprosili oni również zebranych do udziału w tegorocznej „Wielkanocnej Akcji Paczka 2020”, która stanowi kontynuację pomocy dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.

Konferencji towarzyszył występ Julii Krickiej byłej solistki zespołu Liberamente, działającego przy Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Białorusi.