Wizyta Minister Marleny Maląg

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg odwiedziła 3 lipca br. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK).

Pani Minister przebywała z wizytą w powiecie starachowickim wraz z posłami Krzysztofem Lipcem i Markiem Kwitkiem oraz Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Z inicjatywy posła Krzysztofa Lipca, który od wielu lat wspiera starachowicką jednostkę OHP, Minister Marlena Maląg zwiedziła warsztaty szkoleniowe Ośrodka oddane do użytkowania w 2019 r. W trakcie wizyty kierownik Agnieszka Kuś oprowadziła Panią Minister po warsztatach, pokazując pracownie mechaniczną, fryzjerską, budowlaną, przeznaczone do praktycznej nauki zawodu oraz zaplecze socjalne dla pracowników młodocianych.

Pani Minister spotkała się też z kadrą Ośrodka oraz młodzieżą realizującą w tym dniu praktyki zawodowe. Na zakończenie uczestniczka Milena Ryś wręczyła Minister upominek wykonany przez młodzież na kursie decoupage.

 

Pracownicy młodociani – najnowsze informacje

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących dalszego postępowania w organizacji kształcenia w czasie stanu epidemii wskazujemy na kwestie dotyczące uczestników OHP.

 1. Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
  a/ motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
  b/ samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
  c/ traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.
  Na udział w ww. zajęciach wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii.
 2. Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
 3. Egzaminy zawodowe odbywają się w dniach 22 czerwca – 9 lipca.

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Aktywny Wypoczynek z OHP

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy realizuje w tym roku akcję pn. „Aktywny Wypoczynek z OHP – 2020”. Ma ona na celu zaoferowanie uczestnikom OHP atrakcyjnych form zajęć wychowawczych uczących jak bezpiecznie, ciekawie spędzić czas wolny od zajęć szkolnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na realizację wypoczynku letniego młodzieży w 2020 r., przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych, Ochotnicze Hufce Pracy przystąpiły do organizacji przedsięwzięć w zmienionej formule, dostosowanej do nowych warunków epidemicznych.

Jednostki OHP, w terminie do 19 czerwca br. mogły przysyłać wnioski grantowe w ramach ww. przedsięwzięcia w oparciu o przekazany wcześniej regulamin.

Przystępując do akcji wojewódzkie komendy mogły przysłać jeden lub dwa wnioski o dofinansowanie wypoczynku, którym obejmą łącznie nie więcej niż 20-24 uczestników OHP, zaś centra kształcenia i wychowania – jeden wniosek (10-12 uczestników OHP). W sumie złożono 35 wniosków (13 WK po 2 wnioski, 3 WK po 1 wniosku).

Łącznie objętych wypoczynkiem zostanie 370 uczestników OHP. Wakacyjne projekty wyjazdów młodzieży OHP stanowią przedsięwzięcia wojewódzkie lub lokalne, spełniające warunki służące ograniczeniu ryzyka przenoszenia się zakażeń, zorganizowane w jednej z takich form jak wypoczynek w bazie OHP, w bazie zewnętrznej oraz w bazie OHP w połączeniu z zajęciami warsztatowymi z zakresu przygotowania zawodowego. Połączenie aktywnego spędzania czasu z możliwością nabywania i rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych pozwoli młodzieży na zdobywanie i rozwijanie fachowej wiedzy w ciekawy i interesujący sposób.

W ramach akcji „Aktywny wypoczynek z OHP – 2020” młodzież skorzysta z szerokiej gamy atrakcji związanych przede wszystkim z rekreacją i turystyką. Odwiedzi np. Pieniny i Beskid, nadmorskie i nadbużańskie tereny, Ziemię Kłodzką i wiele innych cennych przyrodniczo i kulturowo miejsc.

Organizowane przedsięwzięcia odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania uczestników OHP. Młodzież ciekawie spędzi czas, poszerzy umiejętności interpersonalne oraz pogłębi wiedzę na temat swojej ojczyzny. Programy spotkań, wycieczek obejmują różnorodne działania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, socjalizacyjnym, kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym oraz turystyczno-krajoznawczym. Młodzież w ramach alternatywnego spędzania czasu wolnego będzie brała udział w zaplanowanych zajęciach, warsztatach, wycieczkach np. po szlakach górskich, korzystała z okolicznych atrakcji oraz uczestniczyła w spotkaniach integracyjnych i zabawach.

Udział w akcji jest okazją do propagowania wśród uczestników turystyki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań i pasji.

Prawo głosu

W najbliższą niedzielę 28 czerwca 2020 roku kilka tysięcy spośród uczestników OHP po raz pierwszy w życiu będzie miało prawo do bezpośredniego wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbywają się one co 5 lat. Obowiązuje zasada tajności głosowania, czyli głosujący nie podpisują się na kartach wyborczych, a na liście wyborców potwierdzają wyłącznie pobranie karty do głosowania.

Wyborcy osobiście biorą udział w głosowaniu. W tym roku, z uwagi na stan epidemii istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego. Można to załatwić przez Internet lub we właściwym urzędzie gminy, gdzie mieszkacie. Oto przydatny adres – link.

Wracając do zasad, zgodnie z zasadą równości każda osoba głosująca może oddać jeden głos.

Zasada powszechności – prawo wyborcze posiada każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełnię praw publicznych (nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu).

Głosowanie jest tajne. Nie podpisuje się karty do głosowania, a po wyborze jednego z kandydatów i zaznaczeniu tego wyboru na karcie wrzuca się ją do urny w lokalu wyborczym. Na karcie do głosowania zamieszczone są nazwiska 11 kandydatów.

Czy jeden głos ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Każdy indywidualny wybór składa się na ostateczny wynik. W 2015 roku 8 630 627 osób wskazało Andrzeja Dudę i uzyskał on 51,55% głosów osób biorących udział w wyborach. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma wpływ na regulacje prawne dotyczące życia każdego z nas. Warto skorzystać ze swojego prawa wyboru.

Bogdan Ścibut
Komendant Główny OHP

 

Zdjęcie: Grzegorz Jakubowski/KPRP. Młodzież z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w prezydenckiej akcji wysyłania flag polskich z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 2018.

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

Krajowe Duszpasterstwo OHP rozstrzygnęło konkurs literacki pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu”, który był skierowany do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce.

Jego celem było m.in. rozwijanie wyobraźni oraz twórczego wyrażania przemyśleń inspirowanych życiem, myślami i naukami św. Jana Pawła II, a także doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi pisemnych.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych jednostek OHP. Tworząc swoje prace młodzież wykazała się kreatywnością i oryginalnością.

Do Krajowego Duszpasterstwa OHP wpłynęło łącznie 128 prac z jednostek OHP z całej Polski. Prace oceniało jury w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, polonista Elżbieta Knapik oraz ks. Paweł Wróbel i siostra Aneta Karlak z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Zimnowodzka z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (Podlaska WK), drugie − Dagmara Kunysz z 15-33 Hufca Pracy w Czarnkowie (Wielkopolska WK), a trzecie – Krzysztof Rostek z 10-5 Hufca Pracy w Grajewie (Podlaska WK.)

Ponadto wyróżniono: Klaudię Paździór z OSiW w Pińczowie (Świętokrzyska WK), Angelikę Wójcik z OSiW w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK), Patrycję Fornalik z 8-4 HP w Nysie (Opolska WK), Angelikę Błyskal z CKiW w Tarnowie, Martę Chowaniec z 6-11 HP w Wadowicach (Małopolska WK).

 

Podsumowanie „8 Wspaniałych”

Program „8 Wspaniałych” dobiegł końca. W finałowym odcinku mogliśmy jeszcze raz zobaczyć wszystkich ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP, z jakimi uczestnicy pracowali przez cztery tygodnie, ucząc się na nowo przygotowania do życia. Dodatkowo można było sobie przypomnieć piękną architekturę Zespołu Dworsko-Parkowego w Roskoszy – miejsca, w którym został nakręcony reality show.

Program został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Z kolei premiera programu odbyła się już 20 marca. Każdy z odcinków odbywał się przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy. Wszystko po to, by zasygnalizować możliwości realizacji przysposobienia zawodowego prowadzonego przez OHP dla młodzieży z problemami w realizacji standardowego cyklu nauki. W każdym z odcinków uczestniczy walczyli też o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, czyli zagadnień spójnych z elementami procesu wychowawczego OHP.

Przypomnijmy, że w programie zostało nagranych ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP: Jan Golinowski (kowal z CKiW OHP w Oleśnicy), Dariusz Ladwiniec (kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Regina Różnowicz (cukiernik z ECKiW OHP w Roskoszy), Rafał Romanowicz (stolarz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ernest Woźniak (strzecharz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ewa Nowosielska (emerytowany kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Halina Czajkowska (piekarz z CKiW OHP w Oleśnicy), Sebastian Gazda (instruktor robót wykończeniowych z OSiW OHP w Zamościu) oraz sześciu pełnoletnich uczestników OHP z ECKiW w Roskoszy: Katarzyna Olszewska, Paulina Kondera, Kacper Czemierowski, Rafał Gajda, Mateusz Żuk i Przemysław Sawoniuk w rolach kucharzy, pracowników budowlanych i cukierników.

Natomiast w obsługę realizacji programu zaangażowanych było kolejnych 25 pracowników ECKiW na czele z dyrektorem Karolem Sudewiczem i kierownikiem Marcinem Szydłowskim.

W programie redaktor Marta Manowska poznawała historie mężczyzn po przejściach. W kolejnych odcinkach mogliśmy obserwować ich zmagania z samym sobą, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Mogliśmy zobaczyć też heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, a w końcu wejście na drogę zmian. Zmian, które są konieczne, aby zacząć podążać drogą marzeń. Są to zagadnienia spójne z elementami procesu wychowawczego OHP.

Wszystkie odcinki programu są również dostępne w serwisie vod.tvp.pl

 

Wręczenia nagród ciąg dalszy

W tym roku ze względu na pandemię uroczyste wręczenie nagród finalistom XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II” przebiegało nieco inaczej niż w latach poprzednich.

W dniach 21 i 22 maja Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut nagrodził zwycięzców konkursu z Małopolski, o czym pisaliśmy tutaj

Natomiast 27 maja dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina wraz z Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem odwiedzili kolejne jednostki OHP, gdzie spotkali się z tamtejszymi laureatami konkursu.

W 2-5 Hufcu Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) nagrodę za wyróżnienie jury w kategorii fotografia odebrała uczestniczka Roksana Reznerowicz. Ponadto w  uroczystości  wzięli udział: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Toruniu Małgorzata Tokarska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Przemysław Janakowski, Wojewódzki Duszpasterz ks. Kamil Pańkowiec oraz proboszcz parafii Św. Stanisława we Włocławku ks. Prałat Sławomir Deręgowski. Wszyscy podziękowali Roksanie za pomysłowość i naturalność fotografii życząc dalszych sukcesów artystycznych. Dodatkowo gratulacje w imieniu biskupa włocławskiego złożył  ks. Prałat Sławomir  Deręgowski.

Podczas wizyty w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP Sławomir Męcina w towarzystwie Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej Komendy OHP Krzysztofa Świerczka wręczył nagrody osobom wyróżnionym przez jury w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Do gratulacji przyłączyła się Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther.

Dyrektor Sławomir Męcina pogratulował Klaudii Rymarczyk z Hufca Pracy w Rawie Mazowieckiej autorce pracy „Święty Jan Paweł II-Papież i Misjonarz” oraz Sandrze Miksie z 5-5 Hufca Pracy w Łodzi za pracę „Jan Paweł II z hostią świętą”. W spotkaniu wzięli również udział wychowawcy jednostek Aneta Albrecht oraz Sebastian Grzanka.

  

Jednym z laureatów wyróżnionych w kategorii plastyka był również uczestnik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie (Pomorska WK) Karol Mulik. To już kolejna edycja konkursu, w którym bierze udział. Podobnie jak w roku ubiegłym Karol wykonał pracę w drewnie i kamieniu, którą zatytułował „Krzyż Ojca Świętego”. 27 maja w tczewskim Ośrodku odebrał za nią nagrodę oraz gratulacje od dyrektora Męciny, komendanta Świerczka, a także komendantów Pomorskiej WK. – Precyzyjność wykonania, kreatywność w tworzeniu oraz profesjonalne podejście zasługuje na tytuł najlepszej pracy. Karol to uczestnik, który nie pierwszy raz pokazał na co go stać. Nie jesteśmy zdziwieni tym wyróżnieniem – podkreśla kadra Wojewódzkiej Komendy.

 

  

 

Karol Mulik
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie

Wyróżniony w kategorii plastyka

Tegoroczny tytuł konkursu „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”, wstępnie wydawał się prosty i oczywisty, jednak gdy zacząłem się zastanawiać nad przekazem obrazu pracy konkursowej, to powstał prawdziwy mętlik. Nie sposób zliczyć i zhierarchizować wielkości dobra świadczeń dla ludzkości, naszego rodaka Karola Wojtyły. Pontyfikat Jana Pawła II obejmował różnorodne formy życia – powrót wolności i demokracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mediacje w konfliktach np. wojny w Zatoce Perskiej, Libanie czy Bośni. Spotkania z setkami tysięcy wiernych, wyznawcami innych religii, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi w ponad stu podróżach apostolskich. Inicjatywa Światowych Dni Młodzieży, uznana za jedną z największych nadziei na odrodzenie Kościoła. Był także autorem 14 encyklik dotyczących najróżniejszych sfer ludzkiej aktywności itp. Wziął nie tylko swój krzyż na każdy dzień, ale nas wszystkich, całej ludzkości i niósł go zbawiając świat do chwili aż odszedł do Domu Ojca. Obecna sytuacja doświadcza nas poddając pod refleksje kruchość życia ludzkiego. Szukamy w naszych sercach pokoju, jakiego rzeczywistość nam teraz dać nie może. Być może ten szczególny czas zbliży nas do wartości prezentowanych w dziedzictwie Jana Pawła II, poprawiając nas samych i świat. Każdy podejmie tym samym ciężar swojego krzyża, który to stał się przewodnim tematem mojej pracy. Niezapisane jedno z jego ramion, to niekończące się bogactwo posługi duszpasterskiej św. Jana Pawła II, do uzupełnienia przez odbiorcę, historię lub przyszłość.

 

Nagroda i dyplom przyjechały także do wyróżnionej w kategorii plastyka uczestniczki Hufca Pracy w Augustowie (Podlaska WK) Darii Żyłko. 28 maja przywieźli je dyrektor Sławomir Męcina oraz komendant Krzysztof Świerczek, aby uroczyście wręczyć je w obecności komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Adama Krzysztofa Romatowskiego, komendanta augustowskiego hufca Adama Siedleckiego i wychowawców jednostki Jacka Nejfelda i Dariusza J. Tomczyka.

Należy podkreślić, że wyróżnienie uczestniczki Darii K. Żyłko jest także sukcesem wychowawcy hufca w Augustowie Jacka Nejfelda, który opiekuje się kołem plastycznym i co roku z młodzieżą uczestniczy w konkursie osiągając sukcesy na szczeblu województwa podlaskiego, a także ogólnopolskim.

 

Z kolei 28 maja w Hufcu Pracy w Piszu (Warmińsko-Mazurska WK) nagrodę z rąk dyrektora Biura Kształcenia i Wychowania Komendy Głównej OHP Sławomira Męciny oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczek odebrała Wiktoria Lutkiewicz. Zajęła ona drugie w kategorii fotografia – uczestnicy OHP. Wiktorii pogratulował również zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. Fotografia uczestniczki wyróżniała się zgodnością z tematyką, estetyką wykonania oraz artyzmem. Komisja konkursowa doceniła też umiejętność opowiedzenia historii za pomocą jednego zdjęcia. Praca Wiktorii symbolizowała podążanie przez życie z wiarą i nauką św. Jana Pawła II.

 

9. odcinek pełen emocji

Sporo emocji przyniósł dziewiąty odcinek reality show „Ośmiu wspaniałych”. Na początku bohaterowie wspominali m.in. wydarzenia ostatnich dni, w których remontowali dom pani Ani – wdowy z dwójką dzieci. Następnie uczestnicy udali się do Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie czekała na nich nie lada niespodzianka. Okazało się bowiem, iż spróbują swoich sił na tanecznym parkiecie. Tanga uczył ich doświadczony choreograf Krzysztof Kris Adamski.

„Wspaniali” zakończyli także ostatni etap prac remontowych i tym samym mogli zaprosić panią Anię na odbiór domu. W remoncie pomagał im instruktor robót wykończeniowych z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu Sebastian Gazda oraz uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy.

Wcześniej – z myślą o dzieciach pani Ani – panowie przygotowali dla nich niespodziankę – domek dla kota. W stolarni towarzyszył im instruktor praktycznej nauki zawodu, stolarz współpracujący z Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Rafał Romanowicz.

Niemałym wyzwaniem było także przygotowanie wieczorka pożegnalnego dla pań z OHP. Bohaterowie zaczęli od przygotowania zaproszeń dla kadry goszczącego ich ośrodka. Do śpiewu przygotowywał ich Marcin Wortmann, pedagog śpiewu i aktor Teatru Roma.

Na zakończenie odbyły się warsztaty w kuźni, gdzie instruktor kowalstwa artystycznego z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Jan Golinowski opowiedział o swojej pasji, jaką jest kowalstwo. Pan Jan, na co dzień pracujący z młodzieżą, znalazł dobry kontakt z uczestnikami i w efekcie powstały piękne stalowe róże.

 


Program „8 Wspaniałych” został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Każdy z odcinków odbywa się przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

W programie zostało bowiem nagranych ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP. Wszystko po to, by zasygnalizować możliwości realizacji przysposobienia zawodowego prowadzonego przez OHP dla młodzieży z problemami w realizacji standardowego cyklu nauki. W każdym z odcinków uczestniczy walczą też o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, czyli zagadnień spójnych z elementami procesu wychowawczego OHP.

Wszystkie odcinki programu są również dostępne w serwisie vod.tvp.pl

Wręczenie nagród w Konkursie Papieskim

Podczas wizyty w Małopolsce Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut w towarzystwie Wojewódzkiego Komendanta w Krakowie Krzysztofa Świerczka wręczył 21 maja br. nagrody laureatom XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II”.

Tegoroczny konkurs wpisał się w obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, jednocześnie stając się hołdem złożonym patronowi OHP. Jego celem było przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II.

Uroczyste wręczenie nagród ze względu na pandemię przebiegało inaczej niż dotychczas. Spotkanie w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy rozpoczęło się od ulubionej pieśni św. Jana Pawła II – „Barki” oraz krótkiej prezentacji dotyczącej Papieża Polaka. Następnie Komendant Główny OHP wraz z Wojewódzkim Komendantem wręczyli nagrody Julianie Cotachaci Lema, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii fotografia – uczestnicy OHP za pracę pt. „Jeszcze będzie pięknie tylko załóż wygodne buty”. Gratulacje otrzymała także wychowawczyni Anna Marzec, która od lat prowadzi w Centrum kółko fotograficzne.

Po spotkaniu Komendant Główny OHP wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP oraz dyrektorem CKiW w Szczawnicy-Jabłone Janem Jurkiem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Papieskim nad Dunajcem.

Następnie Komendant Główny udał się do 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu, gdzie spotkał się z uczestniczką Pauliną Tomasiak, która za pracę pt. „Fundament życia, droga do świętości” zajęła pierwsze miejsce w kategorii plastyka – uczestnicy OHP oraz Aleksandrą Kamińską, która została wyróżniona przez jury za pracę „Żyć autentycznie”. Do hufca została również zaproszona uczennica Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Oliwia Tokarz – laureatka II miejsca w kategorii młodzież szkolna (praca pt. „Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich”). Następnie goście wraz z komendantem hufca Marianem Potońcem zwiedzili Ołtarz Papieski, gdzie 16 czerwca 1999 r. odbyła się Kanonizacja Bł. Kingi.

Z kolei w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu Komendant Główny Bogdan Ścibut wręczył nagrodę Natalii Baście, wyróżnionej za pracę „Radość jest zamysłem Boga”. Komendant spotkał się również z kadrą Ośrodka oraz Centrum Edukacji i Pracy w Nowym Sączu. O bieżących i planowanych inwestycjach w siedzibie nowosądeckich jednostek OHP opowiedział Wojewódzki Komendant.

W Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z rąk Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Komendanta nagrodę oraz gratulacje za zajęcie III miejsca w kategorii plastyka (praca pt. „Jan Paweł II – Papież – Pielgrzym”) przyjął uczestnik Dominik Wójtowicz. Podczas wizyty rozmawiano o sytuacji młodzieży, jaka zaistniała w związku z epidemią koronawirusa, jak również o możliwościach i sposobach pomocy uczestnikom, którzy mają trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Na zakończenie wizyty w Dąbrowie Tarnowskiej Komendant Główny życzył wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzeń, a laureatowi konkursu sukcesów w dalszej edukacji.

Drugi dzień wizyty w Małopolsce Komendant Główny OHP rozpoczął w Lanckoronie, gdzie dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył nagrodzonym w konkursie uczestnikom Hufca Pracy w Wadowicach oraz miejscowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania. W kategorii fotografia nagrodę za II miejsce otrzymał Krzysztof Pacyga, a wyróżnienia jury: Dominika Kotecka i Malwina Gibek. Natomiast w kategorii plastyka nagrodę za wyróżnienia odebrały Aleksandra Skliniorzi Kamila Rembiesa.

Miłą niespodzianką było udekorowanie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczka przez Kapitułę Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły srebrną odznaką św. Jana Pawła II. Nie zabrakło również spotkania przy wadowickich kremówkach. Następnie Komendant Główny OHP przejechał do Wadowic, aby w towarzystwie Krajowego Duszpasterza OHP ks. Prałata Jarosława Sroki, duszpasterza Małopolskiej WK ks. Rafała Bobka i komendant wadowickiego hufca Jolanty Zacny złożyć wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

W siedzibie Małopolskiej WK w Krakowie nagrody wręczono zaś: Maciejowi Regulskiemu (6-8 Hufiec Pracy) – laureatowi III miejsca oraz Weronice Szacoń (6-5 Hufiec Pracy), która otrzymała wyróżnienie jury. Podczas spotkania Komendant Główny rozmawiał z uczestnikami na temat trafności wyboru zawodu, planów na przyszłość oraz zainteresowań.

Pobyt w Małopolsce zakończyła wizyta w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini, gdzie nagrodę odebrał laureat III miejsca w kategorii fotografia Dominik Michałek.

W podziękowaniu za wizytę i za wsparcie w przedsięwzięciach podejmowanych przez Małopolską WK Komendant Krzysztof Świerczek przekazał Komendantowi Głównemu na pamiątkę obraz przedstawiający pracę laureatki I miejsca tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w kategorii plastyka.

 

Wyniki Konkursu Papieskiego

 

 

Oglądaj „8 Wspaniałych”

Przed nami przedostatni – dziewiąty – odcinek reality show „8 Wspaniałych”. Uczestnicy programu zmierzą się ze swoimi trudnymi emocjami, słabościami czy demonami przeszłości. Nauczą się przezwyciężać przeciwności i spełniać marzenia. Widzowie będą świadkami, jak jeden z bohaterów przeciwstawia się grupie, realizując swoje zamiary. Zadanie specjalne przygotowane przez Martę Manowską to nauka tanga. Kris Kowalski okaże się wymagającym nauczycielem i nie obędzie się bez spięć. Panów czeka także organizacja wieczorka artystycznego dla pań z goszczącego ich ośrodka OHP. Podczas uroczystości zaprezentują oni napisaną specjalnie na tę okazję piosenkę.

Tym razem fachowego wsparcia udzieli im instruktor kowalstwa Jan Golinowski z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Bohaterowie programu będą też kontynuować remont domu młodej wdowy, w którym pomoże im instruktor robót wykończeniowych z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu Sebastian Gazda wraz z uczestnikami OHP.

Dziewiąty odcinek programu zostanie wyemitowany na antenie TVP 1 w piątek (22 maja), o godzinie 20.30, a jego powtórkę będzie można obejrzeć w niedzielę 24 maja, o godzinie 17.30.

Program „8 Wspaniałych” został zrealizowany w lutym 2020 roku przy współpracy Telewizji Polskiej S.A z Komendą Główną OHP. Każdy z odcinków odbywa się przy zaangażowaniu kadry instruktorskiej i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

W programie zostało bowiem nagranych ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP. Wszystko po to, by zasygnalizować możliwości realizacji przysposobienia zawodowego prowadzonego przez OHP dla młodzieży z problemami w realizacji standardowego cyklu nauki. W każdym z odcinków uczestniczy walczą też o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, czyli zagadnień spójnych z elementami procesu wychowawczego OHP.

Wszystkie odcinki programu są również dostępne w serwisie vod.tvp.pl