Błękitny obóz wyzwań

Wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) wzięli udział w grze terenowej „Błękitny obóz wyzwań” organizowanej przez fundację Archipelag Inicjatyw.

Gra miała na celu propagowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży, a przede wszystkim upamiętnienie odzyskania przez Toruń niepodległości w 1920 roku. Uczestnicy, podejmując wyzwania, w praktyczny sposób mogli doświadczyć trudów, z jakimi zmagała się Armia gen. Hallera podczas wyzwalania ziem północnej Polski, a mierząc się z zadaniami edukacyjno-terenowymi, czerpali wiedzę historyczną.

Młodzież została podzielona na dwie drużyny, które wspólnie z wychowawcami oraz drużynami z innych szkół z Torunia współzawodniczyły w różnego rodzaju konkurencjach dotyczących zagadnień historycznych, militarnych, sportowych i edukacyjnych, jak: strzelanie, maskowanie, rozpalanie ogniska, udzielanie pierwszej pomocy, rozkładanie i składanie broni, rozpoznawanie eksponatów wojennych i wiele innych. Wszystko to odbywało się w terenie pod nadzorem doświadczonych opiekunów – instruktorów, pedagogów i strzelców.